ወ/ሮ ሊያ፡"ኣብቲ ህዝቢ ኣይኰነን እቲ ፀገም፤ውሕስነት ዝህብ መንግስቲ ግን የለን"

ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ወ/ሮ ሊያ ካሳ
ናይ ምስሊ መግለጺ ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ወ/ሮ ሊያ ካሳ

ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ፡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ናብ ዘለዋ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዝተመደቡ ሓደሽቲ ተመሃሮ ከም ዘይልእኽ ምገላጹ ይዝከር።

ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ዝሃበ ሚኒስትሪ ሳይንስን ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ኢትዮጵያ፡ እቲ ክልላዊ ቢሮ ትምህርቲ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ምውሳን ስልጣን የብሉን ክብል ንቢቢሲ ገሊጹ።

ምደባ ተምሃሮ ሓላፍነት ኤጀንሲ ፈተናታት'ዩ ዝበሉ ዳይረክተር ጉዳያት ኮሙኒኬሽን እቲ ሚኒስትሪ ኣቶ ደቻሳ ጉርሙ፡ ቅድሚ እቲ መግለጺ ኣብ ዝነበሩ መድረኻት፡ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ተምሃርኡ ናብቲ ክልል ከይምደቡ ተደጋጋሚ ሕቶ ከም ዘቕረበ ገሊጾም።

ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ወ/ሮ ሊያ ካሳ፡ ንመግለጺ ሚኒስትሪ ሳይንስን ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ኢትዮጵያ፡ ኣመልኪተን ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበኦ መግለጺ፡ ካብቶም ዝሓለፉ ኣርባዕተ ዓመታት ናብዚ ብመሰረት እቲ ፈደራላዊ ስርዓት፡ ሓቢርካን ተኸኣኢልካ ናይ ምንባር ከይዲ፡ እቲ ኣብታ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ሕመቕ ናብተን ዩኒቨርሲታት ስለዝለሓዅ፡ ብሄር መሰረት ዝገበረ ጥቕዓት እናሰፈሐ ክመፅእ ከምዝኸኣለ ገሊፀን።

ኣብ ኢትዮጵያ፡ ተምሃሮ ናብ ዩኒቨርሲቲ ምስሓለፉ ናብ ኩለን ዩኒቨርሲቲታት እዮም ዝምደቡ። እዚ ድማ ፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ምህናፅ፡ ኣስተዋፅኦ ኣመዳድባ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ናይ ባዕሉ ትርጉም ስለዘለዎ፡ ካብ ኩለን ብሄርን ብሄረሰባትን ተሓናፊፆም ይምደቡ ዝብል ኣምር ዝተኸተለ ምዃኑ ደጋጊሙ ከምዝተገለፀ ይዝከር።

ወ/ሮ ሊያ ካሳ፡ "መብዛሕቲኦም ግዳያት እቲ ጐንፂ፡ ተጋሩ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ እዮም፤ ኣብ 2011 ዓ.ም ተጋሩ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ሓደጋ ከምዝወረዶምን ብፍላይ ካብ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከባ ዩኒቨርሲታት ብርክት ዝበሉ ተምሃሮ ተፈናቒሎም እዮም" እንትብላ ኣዘኻኪረን።

ቀፂለን "ነቲ ዝበፀሐ ጥቕዓት ተሓተቲ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዘሎ ዘመሓድር ኣካልን ክልላዊ መንግስቲ እኳ እንተዀኑ፡ ክሕተቱ ግን ኣይረኣናን" እውን ኢለን።

ኣብ 2012 ዓ.ም መንግስቲ ፌደራል ብመሰረት ዘውፀኦ ኣመዳድባ 10 ሚኢታዊት ኣብ ክልሎም እቶም ዝተረፉ 90 ሚኢታዊት ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልልላት ኣብ ዝርከባ ዩኒቨርሲታት ክምደቡ ከምዘለዉ መምርሒ ኣውፂኡ።

"እዚ ከምዘየኽይድ መንግስቲ ትግራይ እናገለፀ ፀኒሑ እዩ" ዝበላ ወ/ሮ ሊያ፡ ምስቲ ሕዚ ኣብታ ሃገር ዘሎ ፀገም ሰላም እቲ ኣመዳድባ ልክዕ ከምዘይኰነን ክስተኻኸል ከምዝግበኦን ሰፊሕ ቃልሲ ከምዝገበረ ኣፍሊጠን።

"ከም ውፅኢቱ ድማ ወላ እኳ መሰረታዊ ኣይኹን እቲ ኣመዳድባ ብፍላይ ኣብ ተጋሩ ተምሃሮ ዕስራ ብሰማንያ ክኸውን ክኢሉ ኣሎ" ኢለን።

ብመሰረት መንግስቲ ፈደራል ዘውፀኦ ኣመድዳባ ኣብ 2012 ዓ.ም 2600 ተምሃሮ ኣብ ክልል ኣምሓራ ናብ ዝርከባ ዩኒቨርሲታት ተመዲቦም ምንባሮም ወ/ሮ ሊያ ዝሃበኦ ሓበረታ ይገልፅ።

"በታ ዕስራ ብሰማንያ እትብል ኣመዳድባ ግና እቶም 2000 ንትግራይ ሓዊሱ ካብ ክልል ኣምሓራ ወፃእ ናብ ዝርከባ ዩኒቨርሲታት፡ እቶም 600 ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ናብ ዝርከባ ዩኒቨርሲታት ተመዲቦም" ኢለን።

ይኹን እምበር መንግስቲ ክልል ትግራይ፡ እዚ ኣመዳድባ'ዚ ሕዚ እውን ልክዕ ኣይኰነን ብምባል ተቓዊምዎ።

"ኣብ ክልል ኣምሓራ፡ ህዝቢ ፀገም ኣይፈጠረን፤ ንኣብነት ዝሓለፈ ዓመት ነቶም ካብ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ዝተፈናቐሉ ተምሃሮ፡ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራ ሓለዋ ክህብ ኣብ ዘይከኣልሉ፡ ህዝቢ ግን ወላ ኣብ ጓጓ ሓቝፍና ክነምህረኩም ኢና ዝብል ፅኑዕ መርገፂ ነይሩዎ" እንትብላ ገሊፀን።

ሳላ ህዝቢ ዘካየዶ ፃዕሪ ድማ እቶም ተምሃሮ ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ተመሊሶም ትምህርቶም ክመሃሩ ከምዝተገብረ ኣረዲአን። "ኣብቲ ህዝቢ ኣይኰነን እቲ ፀገም፤ውሕስነት ዝህብ መንግስቲ ግን የለን" ኢለን።

ኣብ ክልል ኣምሓራ ውሕስነት ዝህብ መንግስቲ ኣብ ዘይሃለወሉ እዋን እሞ ድማ ተጋሩ ተምሃሮን ወለዲን ኣብ ዝሰግእሉ፡ እንታይ ይገበር ኣብ ዝብል መንግስቲ ትግራይ ዘትዩ ከምዝወሰነ መብርሂ ወ/ሮ ሊያ ካሳ ይገልፅ።

"ካብ ካልኣይ ክሳብ ሓምሻይ ዓመት ዘለዉ ተምሃሮ፡ ኣቋሪፆም እንተመፂኦም ወይ ድማ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም ዝብል ነገር ንድሕሪት ተመሊስካ ብዙሕ ስራሕ ዝሓትት ነገር'ሎ፤ እንተወሓደ ግን ኣብቶም ሓደሽቲ ሎሚ ዓመት ዝተመደቡ 600 ተምሃሮ ካልኦት ኣማራፅታት ዝረአየሉ ኩነታት ንምድላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ናብ ዝርከባ ዩኒቨርሲታት ከይኸዱ ተወሲኑ'ሎ" ይብላ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ዓሚ: ተምሃሮ ኣብ መቐለ ዘካየድዎ ሰለማዊ ሰልፊ

እቶም ተምሃሮ ኣብ ክልል ትግራይ ድዮም ክመሃሩ? ወይስ ምስ መንግስቲ ፈደራል ምርድዳእ ድዩ ክግበር ኣብ ዝብል መንግስቲ ክልል ትግራይ መፍትሒ ኣብ ምንዳይ ከምዝርከብ ተገሊፁ'ሎ።

ሓደሽቲ ዝተመደቡ ተምሃሮ ኣብ ክልል ኣምሓራ ናብ ዝርከባ ዩኒቨርሲታት ኣይንልእኽን ምባል ነቲ ኣብቲ ክልል ኣምሓራ ዝነብር ተወላዲ ትግራይ ፅልዋ ኣየሕድርን ዶ? የግዳስ ናብ ዕርቅን ሰላምን ዝወስድ ኣካይዳ ምኽታል ዶ ኣይምሕሸን ዝብሉ ሕቶታት ካብ ዝረፈላለዩ ወገናት ይለዓል'ሎ።

ወ/ሮ ሊያ "እቲ ውሳነ ድሕሪ ነዊሕ ቃልሲ ምክያድ ዝተወሰደ ውሳነ እዩ፤ ሕዚ'ውን ኣብ መንጎ ህዝቢ ፀገም የለን፤ ተዋሊዱን ተዛሚዱን ዝፀነሐ ህዝቢ እዩ፤ ሓድነቱ ተዓቂቡ ክኸይድ መንግስቲ ትግራይ ፅኑዕ ድልየት ኣለዎ። እዚ ህዝቢ ኣምሓራ እውን ብኣግባቡ ክርደአና ኣለዎ። እቲ ፀገም ዝፈጥር ዘሎ እቲ መንግስታዊ መሓውር እዩ።

መንግስቲ ኣምሓራ ንድሕንነት ተምሃሮ ውሕስና ክህብ ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን፡ ቁርፀኛ ኰይኑ፡ ሓላፍነት ወሲዱ ናብ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ክኣትው ኣይከኣለን። ስለ'ዚ እቲ ሕማቕ ኣካይዳ ዝመርሖ ዘሎ እቲ ኣመርራሓ እዩ እምበር እቲ ህዝቢ ኣይኰነን" እንትብላ ተምሃሮ ናብቲ ክልል ኣይንልእኽን ምባል መንግስቲ ውሕስነት ስለዘይህብ ዘሎ ምዃኑ ርዱእ ክኸውን ኣለዎ ኢለን።

ካብዚ ብምብጋስ እቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ እቲ ብቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ዝወፀአ መግለፂ ቅዋም መንግስቲ ክልል ትግራይ ምዃኑ ገሊፀን።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ