ባይቶና፡ 'ኣንጻር ጽልእን ሕነን ዝነቐለ' ፖለቲካዊ ውድብ

ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰልፊ ባይቶና

ብሄራዊ ባይቶና ዓባይ ትግራይ: ፈላማይ ጉባኤ ብምክያድ ንቲ ውድብ ብላዕላዋይነት ዝመርሑ ኣባላት ማእኸላይ ባይቶ መሪፁ።

ብመሰረት እቲ ካብ 21 ክሳብ 22 ጥቅምቲ ዘካየዶ ክልተ መዓልታት ዝወደአ ውድባዊ ጉባኤ 21 ኣባላት ማእኸላይ ባይቶን 9 ፈፀምቲ ባይቶን ተመሪፆም።

ኣባላት ጉባኤ ውድብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ: ንኣይተ ኪዳነ ኣመነ ኣቦ መንበር ገይሩ መሪፁ'ሎ።

ባይቶ ዓባይ ትግራይ፡ ድሕሪ እቲ ጉባኤ ሎምዓልቲ ድሕሪ ቀትሪ: መቐለ ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ንመራኸብቲ ሓፋሽ መግለፂ ሂቡ።

ኣይተ ኪዳነ "ኣብቲ ጉባኤ፡ ውድባዊ ሕገ ደንብን ፕሮግራምን ፀዲቑ'ሎ" ኢሎም።

ውድብ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ምምስራት ንምንታይ ኣድለየ?

"እቲ ሕዚ ከም ህዝቢ ገጢሙና ዘሎ ፈተና: ትካላዊ: ነዊሕ ታሪኻዊ መሰረት ዘለዎን ቀፃልነት ዘለዎ ፈተና ስለ ዝኾነ፡ እዚ ፈተና እዚ ክብዳህ ዝኽእል ድማ ተወዲብካ ብምቅላስ እሞ ድማ መሪሕነት ዝህብ ውድብ ስለ ዘድሊ እዩ።

". . . እቲ ውድብ ድማ ኣብ ናይ ትግራይ ጥቕምን ሓድነትን ፈፂሙ ዘይዋገ ተሪር ውድብ ስለዘድሊ እዩ" ኢሎም ኣይተ ኪዳነ።

ንመበቆላዊን ዘቤታውን ኣተሓሳስባ ፍሉይ ጠመተ ሂቡ ዝመርሕ ውድብ ስለዘድሊ እውን እዩ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ተመስሪቱ ዘሎ እቲ ኣመራርሓ።

ኣይተ ኪዳነ ኣብ እዋን እቲ መግለፂ "ካብ ፅልኢት: ሕነ ምፍዳይን በለካ ለኸዐካን ናፃ ዝኾነ ካብ ከፋፋልን ምትህልላቕን ዝረሓቐ ኣጀንዳ ዘለዎ ስልጡንን ጥዕና ዘለዎን ፖለቲካ ንምክያድ ባይቶና ተመስሪቱ'ሎ" እንትብሉ ተዛሪቦም።

ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትራይ: ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ: ፈላማይ ንናይ ዘቤታዊ ኣተሓሳስባ ፍሉይ ጠመተ ዝህብ ውድብ ምዃኑ ውን ተገሊፁ'ዩ።

"ባይቶና ካብ ውሽጢ ናብ ደገ ዝርእይ እምበር ካብ ደገ ናብ ዓዲ ዝኣቱ: ኣተሓሳስባ ኣውሮጳ: ኣመሪካ: ቻይናን ጃፓንን ኣይቕበልን" ይብሉ ኣይተ ኪዳነ ኣመነ።

ልዕሊ 80 ሚኢታዊት ህዝቢ ትግራይ ሓረስታይ እዩ። ሊበራሊዝም፣ ካፒታሊዝምን ሶሻሊዝም ኣይፈልጥን ዝብሉ እቶም ኣቦ መንበር፡ ህዝብና ስርዓት ባይቶ እምበር ንዘይናቱ ባዕዳዊ ኣተሓሳስባታት ኣይስዋእን ኢሎም።

በዓል ኣመሪካ፡ ኣውሮጳን ቻይናን ብናይ ባዕሎም መበቆላዊ ኣተሓሳስባ እዮም ማዕቢሎም እንትብሉ እውን ገሊፆም።

ካልእ ኣባል ኣመራርሓ ብሄራዊ ባይቶና ዓባይ ትግራይ ኣብርሃ ተኽሉ ብግዲኦም፡ "ናይ ትግራይ ቁጠባ ምስ ዝምዕብልን ዝሕይልን ተፃባእቲ ሓይልታት ይቑረኑ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለና" ኢሎም።

ህዝቢ ፀጋታቱ መሰረት ዝገበረ ውሳነ ክህብ ኣለዎ ዝብሉ ኣብ ዩኒቭርሲቲ ዓዲግራት መምህር ኣይተ ኣብርሃ ተኽሉ፡ ኣብ ኣወሳስና ፀጋታት ዘይምእኹል ክኸውን ኣለዎ ኢሎም::

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ