ፖለቲካ ኢትዮጵያ፡ መድረኽ ምምኽኻር ዓበይቲ ዓዲ ትግራይን ኣምሓራን ሎሚ መዓልቲ ክካየድ'ዩ

ኣርማ ሚንስትሪ ሰላም ኢትዮጵያ

ምንጪ ስእሊ, Ministry of Peace

ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ህንጸት ሰላምን፤ 'ጀስቲስ ፎር ኦል ፕሪዝን ፌሎሺፕ ኢትዮጵያ' ዝተባህለ ማሕበር ግብረ-ሰናይ ዝተዳለወ መድረኽ ዘተ ሰላም፡ ካብ ክልል ኣምሓራን ትግራይ ዝተዋጽኡ ዓበይቲ ዓዲ ብዛዕባ ዕርቕን ሰለምን ንኽዝትዮ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክራኸቡ እዮም።

ሚኒስተር ዳይሬክተር ህንጻት ሰላም ኣይተ ወንድወሰን መኮነን ብዛዕባ እዚ መድረኽ ኣመልኪቱ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ እዚ መድረኽ ፖለቲከኛታታት ብዝፈጠርዎ ቅርሕንቲ ህዝቢ ከይፈላለ ንምግባር ከምዝሕግዝ ኣመልኪቱ።

"ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ንምስግጋር ዓሊሙ ዝተዳለወ መድረኽ'ዩ። ኣብ ሞንጎ ክልቲኤን ክልላት ዘሎ ርክብ ብምኽንያት ኣብ ፖለቲከኛታት ዘሎ ህልኽን ካልእን ናብ ጽቡቕ ዘይኮነ ደረጃ በጺሑ'ሎ" ኢሉ።

ኣብ ሞንጎ ፖለቲከኛታት ዘሎ ምትህልላኽን ፖለቲካዊ ጠላዕን እቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝነበረ ርክብ ንኽዳኸም ምኽንያት ከምዝኾነ ዝሓበረ እቲ ዳይሬክተር፡ "ነቲ ዝተፈጠረ ጎንጺ ክፈትሕ ዝኽእል ድማ እቲ ህዝቢ'ዩ" ክብል ገሊጹ።

ኣብ ሞንጎ'ቶም ህዝብታት ዝነበረ ሓድነት ብዝነበሮ ክቕጽል ንምግባር እቲ ሎሚ መዓልቲ ዝካየድ መድረኽ መበገሲ ከምዝኸውን ሓቢሩ።

ቅድም ክብል ናይ ክልትኤን ክልላት ምሁራት ዘራኸቡ መድረኻት ተኻይዶም ምንባሮም ዘዘኻኸረ እቲ ዳይሬክተር፡ ናታቶም ምርኻብ ዝሓሸ ለውጢ ኣብ ምምጻእ ተስፋ ከምዝህልዎ ኣረዲኡ።

ዕርቂ ንህዝብታት'ዶ ንፖለቲከኛታት?

ንሱ ከምዝበሎ ምኽንያት ምሕርፋፍ ሰላምን ምድኻብ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝብን ክልትኤን ክልላት፡ ፖለቲካዊ መራሕቲ'ዮም። እዚ እንተኾይኑ ደኣ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ካብ ምርኻብ ነቶም ፖለቲከኛታታት ምርኻብ'ዶ ኣይምሓሸን ክንብል ሓቲትናዮ።

"ጉዳይ እቶም ፖለቲከኛታታት ናይ በዓሉ ኣካይዳ ኣለዎ። እቲ ጸገም እንታይ'ዩ? መፍትሒኡኸ? ኣብ ዝብሉ ጉዳያት ብውሽጢ ክዘራረቡ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ዝተፈላለዩ ዋኒናት ብሓባር ዝመጸአ፣ ዝተዋለደን ዝተዛመደን ህዝቢ ስለዝኾነ ነዚ ከጠናኽር ኣብ ዝኽእል ስራሕ ኢና ኣተኩሮ ሂብና ንሰርሕ ዘለና" ክብል ኣመልኪቱ።

ፖለቲካዊ ውሳነ ዘድልዮ ጉዳይ ብናይ በዓሎም መገዲ ዝፍታሕ ከምዝኾነ ብምግላጽ ከኣ "እቲ ቐንዲ ጉዳይ ህዝቢ ከም ህዝቢ ክቕጽል ኣለዎ ዝብል'ዩ" ኢሉ።

ማዕኸናት ዜና ውሽጢ ዓዲ ሰላምን

እቲ ሚኒስተር ቤት ዕዮ ኮነ ካልኦት ኣካላት፡ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሰላማውን ስጡምን ርክብ ክህልዎ ብዝብል ዝተፈላለዩ መድረኻት የዳልዉ ኣብ ዘለዉሉ እዋን፡ ዝተፈላለያ ማዕኸናት ዜና ውሽጢ ዓዲ ነዚ ዝጻባእ መደባትን ዜናታትን ኣብ ምቕራብ ከምዝርከባ ይግለጽ።

"ሚኒስተር ሰላም ነዚ ብዝምልከት ይሰርሕ ኣሎ" ይብል ኣይተ ወንድወሰን።

"ካብ ዓሚ ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ኣሰላሲልና ኢና። ኣካላት ሚድያ፣ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ፣ ብሎገራትን ብምጽዋዕ ብደረጃ ሃገር መድረኽ ግንዛበ ነዳለው ኢና። ህዝቢ ምስ ህዝቢ፣ ብሄር ምስ ብሄር፣ ሃይማኖት ምስ ሃይማኖት ናብ ጎንጺ ዘእትዉ መልእኽትታት ከየሕልፉ ግንዛበኦም ንኸስፍሑ እናተገበረ እዩ" ክብል ኣመልኪቱ።

ኣብ ህንጸት ሃገራዊ ሰላም ምስቲ ሚኒስተር ቤት ዕዮ ሓቢሮም ንኽሰርሑ 'ፒስ ሚድያ ኔትወርክ' ዝተበሃለ መርበብ ከምዝተጣየሸን ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ስራሕ ከምዝኣቱን ተዛሪቡ።

"ልዕሊ 17 ትካላት ኤለክትሮኒክስ ሚድያ ኣባላት ናይዚ መርበብ ሚድያ ብምግባር ሓበራዊ መረዳድኢ ሰነድ ተፈራሪምና ናብ ስራሕ ኣቲና'ለና" ክብል ኣረዲኡ።

እቲ ሚንስቴር ኣብ ሕትመት ሚድያን ካልእ ተመሳሳሊ ስራሕን ምስ ዝወፈሩ ኣካላት ተቐራሪቡ ይሰርሕ ከምዘሎ ዝገለጸ እቲ ዳይሬክተር ህንጸት ሰላም፡ ኣብ ቀረባ ግብራዊ ክኸውን ትጽቢት ዝግበረሉ ኣዋጅ ዘረባ ጽልኣትን ስኑዕ ዜናን ብሚድያታታት ንዝፍጸሙ ጌጋታታት ኣብ ምእራም ዓብዪ እጃም ከምዝህልዎ ተዛሪቡ።