እገዳ መገሻ ትራምፕ፡ 'ንሰበይትኻ'ውን ምውሳድ ኣይክከኣልን እዩ'

ባንዴራ ኤርትራን ኢትዮጵያን

ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብዓርቢ ንዜጋታት፡ ኤርትራ እትርከበን ኣርባዕተ ሃገራት ኣፍሪቃ ከምኡውን ኪርጊስታንን ሚያንማርን ናብ ኣሜሪካ ዝግበር መገሻታት ዝቕይድ እገዳ ኣጽዲቑ።

ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ 2017፡ ተመሳሳሊ እገዳ ገይሩ በምንባሩ፡ ቁጽሪ ናይተን እገዳታት መገሻ ትራምፕ ተነቢሩለን ዘሎ ሃገራት ናብ 13 ክብ ኢሉ ኣሎ።

እዚ ሓድሽ እገዳ ካብ ለካቲቲ 22 ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ኮይኑ ክሳብ ጥቅምቲ 01 ከም ዝጸንዕ ይግለጽ።

መንግስቲ ኤርትራ ነቲ እገዳ "ዘይቅቡል" በምባል ክነጽጎ ከሎ፣ መንግስቲ ናይጀርያ፡ ሃገሩ ኣብቲ ዝርዝር ክትኣቱ ንዝገበሩ ጠንቅታት ዘጻሪን መፍትሒ ዘናዲን ኮሚቲ ኣቚሙ ኣሎ።

ኣብ 2018፡ ኣሜሪካ ን31 ኤርትራውያን ኣብታ ሃጋር ክነብሩ ዘፍቅድ (immigrant visa) ከም ዝሃበት ጸብጻባት ይገልጹ። እዚ ምስቲ ንናይጀርያውያን ዝተወሃብ ክነጻጸር ከሎ፡ ኣዝዩ ሒደት እዩ።

እተን ሃገራት ናይ ጸጥታን ሓበሬታ ናይ ምልውዋጥን መምዘኒታት ከም ዘየማልኣ ሰብ መዚ ኣሜሪካ ይኸሱ።

ብዓልሞያ ሕጊ ኢሚግረሽን፡ ተቐማጢ ቱልሳ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቶ ዮውሃንስ ምስግና፡ ኤርትራ ኣብቲ ዝርዝር ዝተኻተተት ብሰለስተ ምኽንያት ምዃኑ ይገልጽ።

"ምምሕዳር ትራምፕ ንዝሓቶ ምስ ግብረሽበራ ዝተሓሓዝ ሓበሬታ ምልውዋጥ ብግቡእ ስለ ዘየማልአት፣ ምዕቡል ስርዓተ ፓስፖርት ስለዘይብላን ሳልሳይ ድማ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ዑቕባ ሕትኦም ንዝተነጸጉ ዜጋታታ ኣብ ምምላስ ኣይትተሓባበርን'ያ ብዝብል እዩ።"

ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ብቐዳም ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ "ዋላ'ኳ ብቴክኒካዊ ረቛሒታት ምኽኑይ እንተመሰለ፡ ብዘይ ዝዀነ ሰበብ ንኤርትራ ብፍሉይ ኣነጻጺሩ ኣሉታዊ መልእኽቲ ንምሕላፍ ዝዓለመ'ዩ" ኢሉ።

ንውሳነ ኣሜሪካ ዘይቅቡል ምዃኑ ዝገለጸ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ፡ "ንኣምባሳደር ኣሜሪካ [ኣብ ኤርትራ] ግና ኣይነባርሮን ኢና" ከም ዝበለ ሮይተርስ ጸብጺቡ።

ኣመሪካን ኤርትራን ነቲ ብደረጃ ኣምባሳደር ዝነበረ ዝምድንአን ናብ ደረጃ ፈጸምቲ ጉዳያት ከም ዘወረድኦ ይፍለጥ።

እቲ ናይ መገሻ እገዳ ብቐንዱ ንመን እዩ ዝትንክፍ?

ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንመረጻ ጎስጓስ ኣብ ዘካይደሉ ዝነበረ እዋን ንዋሕዚ ወጻእተኛታት ናብ ኣሜሪካ መዕገቲ ክገብር ምዃኑ ይገልጽ ምንባሩን፡ ስልጣን ምስ ሓዘ ኣብ ሓጺር ግዜ ተግባራዊ ክገብሮ ከም ዝጀመረን ኣቶ ዮውሃንስ የረድእ።

ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ፡ ካብ መስከረም 2017 ጀሚሩ፡ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ፡ ግዜያዊ ምብጻሕ ንምክያድ (non-immigrant visa) ናብ ኣሜሪካ ንዝገሹ ኤርትራውያንን ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ወጻእተኛታትን ዝተፈላላዩ ቪዛታት ከይህብ ዝኽልክል መምረሒታት ክህብ ጸኒሑ ኣሎ።

እዚ ናይ ሕጂ እገዳ መገሻ ግና ዜጋታት ኤርትራ፡ ናይጀርያ፡ ኪርጊስታንን ሚያንማርን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ክነብሩ ዘፍቅድ ቪዛ (immigrant visa) ከይወሃቡ ዝገብር እዩ።

ዜጋታት ሱዳንን ታንዛንያን ድማ ካብቲ ዓመት ዓመት ዝወሃብ ናይ ዲቪ ቪዛ ክእገዱ እዮም።

ምንጪ ስእሊ, YOWHANNES MESGHINA

ምጥርናፍ ስድራቤት፡ ኣብ ኣሜሪካ ስራሕ ብምርካብ ምጋሽ፡ ንሕጹያት ዝወሃብ ቪዛ፡ ናይ ዲቪ ቪዛ ከምኡውን ናብ ኣሜሪካ ዝምለሱ ነበርቲ ዝወሃብ ቪዛታት በዚ እገዳ ዝተጸልዉ ዓይነታት ቪዛ እዮም።

ኣቶ ዮውሃንስ ነዚ ሓድሽ እገዳ ከብርህ ከሎ "ሓደ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ሰብ፡ ኣሜሪካዊ ዜግነት ይኹን መንበሪ ፍቓድ [ግሪን ካርድ] ዘለዎ ንሰበይቱ ወይ ንሰብኣያ፡ ንደቁን ካልኦት ኣባላት ስድራቤቱን ከምጽእ ኣይክኽእልን እዩ" ብምባል ንኤርትራ ዝህልዎ ሃስያ ቀሊል ከም ዘይከውን ይገልጽ።

ባይቶ ኣሜሪካ፡ ነቲ ምምሕዳር ትራምፕ ኣንቢርዎ ዘሎ ናይ መገሻ እገዳ ኣመልኪቱ ክዘራረበሉን ድምጹ ክህብን ምዃኑ ወሃቢት ቃል ባይቶ ኣሜሪካ ናንሲ ፐሎሲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓቢራ ነይራ።

ኣቶ ዮውሃንስ ግና ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ 2017 ኣብ ልዕሊ ኢራን፡ ሊብያ፡ ሰሜን ኮርያ፡ ሶማል፡ ሶርያ የመንን ቬንዝወላን ዝተገብረ እገዳን ዝነበረ ተቓዎሞን ብምዝኽኻር "እቲ ፕረዚደንት ንቅዋም እታ ሃገር ክሳብ ዘይጠሓሰ፡ ዘውጽኦ ናይ ኢሚግረሽን ሕጊ ደገፍ ናይ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ" ክረክብ ከም ዝኽእል ይዘረብ።