ቦርድ መረጻ፡ ጃዋር መሓመድ ኢትዮጵያዊ ምዃኑ ከረጋገጸሉ ንኢሚግሬሽን ሓቲቱ

ጃዋር መሓመድ

ኣብ ቀረባ ናብቲ ብዶ/ር መረራ ጉዲና ዝምራሕ ውድብ ኦፌኮ ብኣባልነት ዝተጸምበረ መስራቲ ኦሮምያ ሚድያ ኔትወርክ ኣቶ ጃዋር መሓመድ፡ ኢትዮጵያዊ ምዃኑ ብኢሚግረሽን ክረጋገጽ ቦርድ መረጻ ሓቲቱ።

ኢትዮጵያ ዜጋታታ ድርብ ዜግነት ክህልዎም ኣይተፍቅድን'ያ።

ኤፌኮ፡ ኣቶ ጃዋር ኢትዮጵያዊ'ዩ ብምባል ናይ ኣባልነት መረጋገጺ ምሃቡ ስዒቡ፡ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ኣይተ ጃዋር፡ ናይ ኣመሪካ ዜግነቱ መሊሱ፡ ኢትዮጵያዊ ዜግነት ምርካቡ ከረጋግጸሉ ንቦርድ ኢሚግሬሽን ሓቲቱ'ሎ።

ቦርድ መረጻ፡ ለካቲት 2/2012 ዓ.ም ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳበ፡ ኣይተ ጃዋር ኢትዮጵያዊ ዜግነቱ ንምርካብ ኣብ ከይዲ እናሃለወ። ውድቡ ኢትዮጵያዊ'ዩ ብዝብል ናይ ኣባልነት ደብዳበ ሂብዎ ከምዘሎ ሓቢሩ።

ብመሰረት ሕጊ ኢትዮጵያ፡ ኢትዮጵያዊ ዜግነት ዘይብሎም ሰባት ኣብ ፖለቲካ እታ ሃገር ክነጥፉ ስለዘይፍቀድ፡ ቦርድ መረጻ ኣይተ ጃዋር ኢትዮጵያዊ ዜግነቱ ከም ዝተመለሰሉ ዝገልጽ መረዳእታ ካብ ዝምልከቶም ኣካላት ከቕርብ ንኦፌኮ ክልተ ግዘ ብደብዳበ ሓቲቱ ነይሩ።

ኦፌኮ ብገኑ፡ ኣይተ ጃዋር ኣብ ኢትዮጵያ ምንባር ከምዝጀመረን፡ ኢትዮጵያዊ ዜግነቱ ክምለሰሉ ስለዝሓተተን ኢትዮጵያዊ እዩ ብምባል መሊሱ ነይሩ።

ብዘይካ'ዚ፡ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ዝኾነ ሰብ፡ መሊሱ ዜግነቱ ብዛዕባ ምርካቡ መረዳእረታ ከቕርብ ዝድንግግ ሕጊ ከምዘየለ ብምግላጽ፡ ኦፌኮ ንቦርድ መረጻ ዘቕረቦ ሕቶ ቅኑዕ ከምዘይኮነ ገሊጹ።

እንተኾነ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዋላ'ኳ እቲ ውድብ መረዳእታ ከቕርብ የብለይን ዝብል ሓሳብ ብመሰረት እቲ ኣዋጅ ውሳነ ክህብ ዝኽእል እንተኾነ፡ እቲ ኣዋጅ ምስ መስርሕ ኢሚግሬሽን ዝዋቓዕ ከይኸውንን፡ ብቐጻሊ ንዝቐርቡ ሕቶታት ንምትእንጋድ ክጥዕም እቲ ኢሚግሬሽን ውሳነ ከሕልፍ ብዳብዳበ ሓቲቱ ኣሎ።

በዚ መሰረት፡ ብትውልዲ ኢትዮጵያዊ ዝኾነ፣ ናይ ካሊእ ሃገር ዜግነት ዘለዎ ሰብ መንበሪኡ ኣብ ኢትዮጵያ እንተገይሩ፣ ናይ ካሊእ ሃገር ዜግነቱ እንተገዲፉ፣ ከምኡ'ውን ዜግነቱ ክምለሰሉ ናብቲ በዓል ስልጣን እንተሓቲቱ፡ ዜግነቱ ካብ ውሳነ እቲ ትካል ወጻኢ ዜግነት ክረክብ ይኽእልዶ ኣይኽእልን ዝብል ሕቶ ኣብቲ ደብዳቤ ሓቲቱ ኣሎ።

ብተወሳኺ፡ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ክሳብ ለካቲት 9/2012 መልሲ ክህብ፡ እቲ ቦርድ መረጻ ሓቲቱ።