ኮሮናቫይረስ፡ ኣብ መንበሪ ገዝኦም ዝተወሸቡ ስድራ፡ ግዳይ ማሕበረሰባዊ ተነጽሎ ኮይኖም

ኣብ ህንዲ፡ ተወሺቦም ናይ ዝርከቡ ሰባት፡ ኣብ ኣፍደገ ዝተጠቅዐ ሓበሬታ
መግለጺ ስእሊ,

ኣብ ህንዲ፡ ተወሺቦም ናይ ዝርከቡ ሰባት ሓበሬታ፡ ኣብ ኣፍደገ ገዝኦም ተጠቂዑ

ህንዲ ብምኽንያት ኮሮናቫይረስ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ኣብ ገዝኦም ክውሸቡ ገይራ'ያ። እንተኾነ ብዛዕባ ምውሻቦም ሓበሬታ ዝህብ ጽሑፋት፡ ኣብ ኣፍደገ ገዝኦም ምጥቃዕን ናይቶም ዝተወሸቡ ሰባት መረዳእታ ምዝርጋሕን ሳዕቤናት ክረኣዮ ጀሚሩ'ሎ።

ሽድሽተ ኣባት ስድራ ብሃራት ዲንግራ፡ ኣብ ህንዲ ደልሂ ኣብ ዝርከብ መንበሪ ገዝኦም ካብ ዝውሸቡ፡ መዓልታት ኣሕሊፎም ይርከቡ። ምንኽንያት መወሸቢኦም ድማ፡ ሓዉን በዓልቲ ቤት ሓዉን፡ ብ22 መጋቢት ካብ ኣሜሪካ ምምላሶም'ዩ።

ዋላ'ኳ ኣብ ክልቲኦም ምልክት እንተዘይተረኣየ፡ እታ ስድራ ግን፡ ንመምርሒ መንግስቲ ኣኽቢራ ኣብ መንበሪ ገዛ ክትውሸብ'ያ ወሲና።

እታ ስድራ ንነብሳ ምስ ወሸበት ድማ፡ ሰብመዚ ኣብ ኣፍደገ ሓደ መጠንቀቕታ ጠቂዖም። "ናብዛ ስድራ ከይትበጽሑ፤ እቲ ገዛ ኣብ ውሸባ ይርከብ" ዝብል መልእኽቲ ዘሕልፍ ታቤላ'ዩ ተጠቂዑ።

ብርግጽ ነዚ ዝገበሩ ሰባት ንሕጊ ተገዛእቲ ክኾኑ ብምሕሳብ'ዩ። ነቲ ሕጊ ንዘኽበሩ ከም ስድራ ዲንግራ ንዝበሉ ግን፡ እቲ ዝተጠቕዐ መልእኽቲ "ውጥረትን ስነ-ልቦናዊ ጸቕጥን" ኣሕዲሩሎም'ዩ።

"ገዛና ልክዕ ከም መካነ እንስሳታት [መዕቖቢ እንስታት] ክረኣይ ጀሚሩ" ክብል ንቢቢሲ ዝዛረብ ዲንግራ "በቲ ከባቢ ዝሓልፉ ሰባት ስእሊ ክስእሉ ደው ይብሉ። ካብ ገዛና ዋላ ብሰገነት እንተተቐልቂልና፡ ጎረባብትና ንኽንኣትው ይዛረቡና" ኢሉ።

ዝተወሸቡ ሰባት ዝርከቡሎም ገዛውቲ ምልክት ክግበረሎም ምኽኣሉ ከምዘይቃወም ዝገልጽ ዲንግራ "መንግስታዊ ኣካላት፡ ንዓና ጽቡቕ'ዮም ዘለዉ፤ ናይ ገለ ሰባት ኣረኣእያ ግን ዝጎድእ እዩ" ክብል ንዘለዉሉ ኩነታት የረድእ።"ገለ ሰባት ንስእሊ መንበሪ ገዛና፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ዋትሳፕ ጉጅለታት ከም መጠንቀቕታ ዘርጊሖምዎ ኣለዉ" ይብል ወሲኹ።

እዚ ድማ ንብሑትነት ወይ ምስጢራውነት [privacy] ቤተሰቡ ከምዝዳፋእ ሓቢሩ።

"ኣብ ገዛኻ ምውሻብ ማለት በቲ ቫይረስ ተታሒዝካ ማለት ኣይኮነን። ዋላ'ውን እንተደኣ ተረኺቡና ኮይኑ፡ ክንግለል ኣይግባእን" ድማ ይብል።

ቢቢሲ ኣብ መላእ እታ ሃገር ተመሳሳሊ ተሞክሮ ንዘለዎም ሰባት ኣዘራሪቡ ነይሩ።

መንነቶም ክግለጽ ዘይደለዩ መጻምዲ፡ ኣብ ጥቓ ከተማ ደልሂ ዝርከብ ገዝኦም፡ ልክዕ ከም "ኣዝዩ ዘፍርሕ ቦታ" ኮይኑ ተራእዩ ምንባሩ ይዛረቡ።

"ካብ ደገ (ወጻኢ) ምስተመለስና ብመሰረት እቲ ዝተመሓላለፈ ውሳነ፡ ኣብ ገዛና ተወሺብና። እቲ ማሕበረሰብ ይፍንፍነና ከምዘሎ ከኣ ተገንዚብና" ኢሎም።

ሰባት ብስልኪ ይኹን ብናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ከተባብዕዎም እናተጸበዩ፡ እዚ ክኸውን ኣይከኣለን።

"ኩሉ ብዓይኒ ጥርጣረ ይርእየና ነይሩ። ዋላ ብናይ ገዛና ሰገነት እንተተቐልቂልና፡ ኣዒንቶም ኣባና'ዩ" ክብሉ ነቲ ኩነታት ይገልጽዎ።

ኩልጂት ሲንግ'ውን፡ ንነብሱ ክውሽብ ኣብ ዝተነገሮ እዋን ተመሳሳሊ ነገር ከምዘጓነፎ ይዛረብ።

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

መግለጺ ስእሊ,

ሓደሓደ ሰባት ኣብ ገዛ ንክውሸቡ፡ ከም ምልክት ማሕተም ተገይርሎም

"እዚ ጉዳይ ብቐጻሊ ኣብ መራኸብቲ ሓፋሽ ህንዲ ተዘሪብሉ። ኣብ ልዕሊ ስድራይ ድማ ጸቕጢ ፈጢሩ" ዝብል ሲንግ፡ "ብዙሕ ሓሜታት ክላባዕ ጀሚሩ። ገለ ሰባት'ውን፡ ደም ከምዘምለሰኒን ኣብ ቀረባ መዓልትታት ከምዝመውትን ክዛረቡ ጀሚሮም" ይብል ነቲ ዘጋጠሞ ክዛረብ ከሎ።

ንሱ ከምዝብሎ፡ ሰባት ኣብ ከቢድ ፍርሒ ብምእታዎም፡ ንዝኾነ ይኹን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዝርጋሕ ሓሜታት'ዮም ዝኣምኑ።

"ዋላ እቶም ኣሕምልትን ጸባን ናብ ገዛይ ዘቕርቡለይ ዝነበሩ'ውን፡ ምምጻእ ኣቋሪጾም" ይብል።

ኣብ ገለ ከባብታት ህንዲ ምርመራ ዝካየደሉ ኩነታት እውን ጸገም ከምዘለዎ ይግለጽ። ቢሃር ኣብ ዝተበሃለት ግዝኣት ዝነብሩ ክልተ መጻምዲ ከምዝብልዎ፡ ወዶም ካብ ገዛ ናብ ደገ ክወጽእ ምስተሓተተ፡ ኣብ ማእኸል ጽርግያ ንምርመራ ዝኸውን ቅምሶ [ሳምፕል] ክህብ ተገይሩ።

ወዶም ካብቲ ቫይረስ ነጻ ከምዝኾነ እንተተረጋገጸ'ኳ፡ ካብ ሰባት ዝበጽሖ ምግላል ግን ቀጺሉ'ሎ።

ንሱ ነታ ጸኒሓ ኮሮናቫይረስ ከምዝሓዛ ዝተፈለጠት ኮኾብ ድምጻዊት ህንዲ -ቦሊውድ ካኒካ ካፑር ረኺብዋ ነይሩ።

"ሰባት ምስኡ ክቐርቡ ይሰግኡ" ይብሉ ወለዱ።

ብኻልእ ገጽ ኣብ ክልልተ ከተማታት እታ ሃገር [ሃይደራባድን ባንጋሎርን]፡ ዝርዝር ኣስማት ናይቶም ኣብ ነብሰ ውሸባ ዘለዉ ሰባት፡ ህዝቢ ክፈልጦ ዝተገበረሉ ኩነታት ኣሎ።

"ሰባት [ዝተወሸቡ] ናብ ጎደናትት ክወጽኡ ስለዝተረኣዩ፡ ኣስማቶም ክግለጽ ተገይሩ" ይብል ቢቢሲ ሂንዲ ዘዘራረቦ፡ ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዚ ፖሊስ፡ ካብ ከተማ ባንጋሎር።

ሰብሞያ ግን፡ እዚ ንመሰል ምስጢራውነት ወይ ብሑትነት ሰባት ዝዳፋእ ከምዝኾነ ይዛረቡ።

"መንግስቲ ኣስማት ጥራይ እንተዝዝርግሕ ነይሩ፡ ቁሩብ ምሓሸ ግን ከኣ ኣድራሻ'ውን ምግላጽ ጸገም ከም ምጽዋዕ'ዩ ዝቑጸር" ክብል የረድእ በዓል ሞያ ሕጊ ዳናናጃይ።