ኤርትራውያን ተቐማጦ መቐለ ኣብ መዓስከራት ንዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ሓገዝ ገይሮም

ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝሕግዙ

ምንጪ ስእሊ, Zeray Derese

ኣብ መቐለ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ቅድሚ ሕደት ሰሙናት ኣብ መቐለ ብዘካየድዎ ኣኼባ፡ ኣብ ዓለም ኣሻቓሊ ኮይኑ ዝርከብ ኮሮናቫይረስ ብፍላይ ኣብ መዓስከራት ንዝርከቡ ስደተኛታት ዛይዳ ክሃሲ ከም ዝኽእል ተረዳዲኦም።

ንሳቶም ብዓቕሞም ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር ድማ እቶም ስደተኛታት ካብ ኮሮናቫይረስ ንምክልኻል የኽእሎም'ዩ ዝተብሃለ ናውቲ ሕክምና ከብጽሕሎም ኣብ ስምምዕ በጺሖም።

ኣርባዕተ ኤርትራውያን መናእሰይ ብዘካየድዎ ጎስጓስ፡ ኣብ ደገ ካብ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ብዓብይኡ ድማ ተጋሩ ሰብሃብትን ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይን ብዝገበርሎም ሓገዝ ሳሙና፣ 'ማስክ' መሸፈኒ ኣፍን ኣልኮልን ዓዲጎም ናብ ሸራሮን ሕጻጽን ዝርከቡ ስደተኛታት ከም ዘብጽሕሎም ኤርትራዊ መንእሰይ ዘርኣይ ደረስ ገሊጹ።

እቲ ዝገበርሎም ሓገዝ ብብር እንትትመን ልዕሊ 171 ሽሕ ከምዝግመት ዝሓበረ ኣቶ ዘርኣይ፡ እቶም ኣብ ሸራሮ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ንግዚኡ ኣዕቝቦም ዝርከቡ ኤርትራውያን ሓተትቲ ዑቕባ ናይ ስደተኛነት ምዝገባን ወረቐትን ዝተነፍጉ ከምዝኾኑን ንግዚኡ ብሓገዝ ቀይሕ መስቀልን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ከም ዝርከቡ ሓቢሩ።

ሓደ ካብቶም ኣብቲ ናይ ወለንታዊ ስራሕ ዝተዋፈሩ ኤርትራውያን መናሰእይ ዝኾነ ፊልሞን ኤርምያስ ብግድኡ እቶም ኣብ ሸራሮ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታት ስለዝርከቡ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ብዘይ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ፡ ደገፍ ክገብርሎምን ዝሃብዎ ሓገዝ ድማ ኣብ መዓልኡ ምውዓሉ ከረጋግጹን ጸዊዑ።

ምንጪ ስእሊ, zeray dere

ካብቶም ኣብ ሸራሮ ሓደ ቤት ትምህርቲ ኣዕቝቦም ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ዳርጋ 80 ምኢታዊት ዝኾኑ ደቂ ኣንስትዮን ህጻውንትን ከምዝኾነ ዝሓበረ ኣቶ ዘርኣይ ገሊኤን ኣደታት ከኣ ኣብ ቀረባ ግዜ ብመጥባሕቲ ዝሓረሳን ህጹጽ ሕክምናዊ ረድኤት ዝጠልባን ከምዝኾና ንቢቢሲ ሓቢሩ።

ካብ ሸራሮ ተበጊሶም ናብ ማዕሰከር ስደተኛታት ኤርትራ ሕጻጽ ዘምርሑ እቶም ወለንታውያን ንኣስታት 5,700 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ማስክ፣ ኣልኮልን ደረቕ ሳሙናን ንዋታዊ ሓገዝ ከምዝገበሩ ድሕሪ ምግላጽ፡ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ኣብያተ ጽሕፈት እንዳ ኣራ ይዕጸዉ ስለዘለዉ ናይ ድሕነት ስግኣት ኣንጸላሊይዎም ከም ዝርከብ ትዕዝብቶም ኣካፊሎም።

ኣማሓዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ኣቶ ተኽላይ ገብረመድህን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብቲ ኣብ ሸራሮ ዝርከብ ግዝያዊ መዕቖቢ ስደተኛታት ኤርትራ ተረኺቡ፡ ማእኸላይ መንግስቲ ዘይተቐበሎም ኤርትራውያን ብሓገዝ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ቀይሕ መስቀልን ኣዕቝቦም ከም ዝርከቡን መንግስቲ ፌደራል ተረኪቡ ናብተን ናይ ኤርትራውያን መዓሰከር ስደተኛታት ክውዝዖም ጻዊዒት ምቕራቡ ዝዝከር'ዩ።

ኣብ ትግራይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝቕመጡለን ኣርባዕተ መዓስከራት ከምዘለዋ ይፍለጥ።