'ንህዝቢ ትግራይ ኣብታ ሕማቕ እዋን ምስኡ ደው እንተዘይኢልናሉ መዓዝ ኢና ክንሕግዞ?'

ሆተል ሚላኖ

አያ ለኣከ ተኽለ ሎሚ ወዲ 89 ዓመት በዓል ዕድመ ጸጋ'ዮም። ብዘበን ጃንሆይ ወዲ 15 ዓመት ጎበዝ ኣብ ዝነበርሉ እዋን ኣብ ትግራይ ለበዳ ሕማም ፌራ ኣጋጢሙ ብዙሕ ሰብ ይመውት ምንባሩ ተዘክርኦም ኣካፊሎምና።

እቲ ለበዳ ክፉእ ብምዃኑን ኣብቲ ሽዕኡ እዋን እዙሕ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ብዘይምባሩ ሰብ እንትጨንቆ ይሃድም፡ እቲ ክሃድም ዘይኽእል ድማ ኣብ ገዝኡ ተጨቢጡ 'ኣፍ ደገ ገዝኡ ብምብራቕ እንተነይሩ ንሱ ዓጽዩ ብምዕራብ ገጽ ካልእ በሪ ይኸፍት' ከምዝነበረ ዘዘንትዉ ኣያ ለኣከ፡ እቲ ዘለዎ ነቲ ዘይብሉ ዝርካበን እኽለ ማይ ኣብታ በሪ ድርብይ ኣቢልሉ ናብ ቤቱ ይምለስ ከምዝነበረ ይገልጹ።

ሕማም ፌራ ምስእዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ኮሮናቫይረስ ብምንጽጻር ተመሳሳሊ ከምዝኾነን መድሓኒቱ ድማ ሰብ ምስ ሰብ ዘይምርኻብ ጥራይ ከምዝነበረ ኣዘንትዮሙልና።

ኣብ ትግራይ ከምቲ ሕዚ መላእ ህዝቢ ዓለም ኣሻቒሉ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እንጋጥም፡ ሕብረተሰብ ነንሕድሕዱ ኢደይ ኢድካ ተበሃሂሉ ክተሓጋገዝ ንቡር ከምዝኾነ'ውን እዮም ዝዛረቡ።

"መራሕቲ ሃይማኖትን ሰብሞያ ጥዕናን ዝህብዎ ዘለዉ ማዕዳ ተግባራዊ እንተገይርና ኮሮናቫይረስ በራሲ'ዩ" ዝብል እምነት ዘለዎም ኣያ ለኣከ፡ 'መምሃሪ ኣይግበርካ መምሃሪ ኣይኽላእካ' ከምዝበሃል "እቲ ሕማም ኣብቶም ናይ ወጻኢ ሃገራት ምጅማሩ ንዓና ትምህርቲ ስለዝኾነ ማዕዳ ሰብሞያውያን ብምትግባር ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና" በሃላይ'ዮም።

ኣያ ለኣከ ተኽለ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ኣብ ዝርከብ ገዝኦም 22 ተኻረይቲ ኣለውዎም። ብሄራዊ ክላዊ መንግስቲ ትግራይ ኮሮናቫይረስ ንምክልኻል የኽእለኒ እዩ ዝበሎ ድንጋገ ህጹጽ ኣዋጅ ምስ ኣወጀ፡ ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታት ዝተዋፈሩ ሰባት'ውን ኣብ ገዝኦም ክዕጸው ግድን ኮይኑ።

ናይ ኣያ ለኣከ ገዛ ኣብ ሕምብርቲ ከተማ ሽረ እንዳስለሰ ዝርከብ ኮይኑ ኣብኡ ዝተኻረዩ ሰባት ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ዝተወፋሩ'ዮም። ኣያ ለኣከ ናይ ተኻረይቶም ስራሕ ምፍታሕ ስለዘየቕሰኖም ድማ ንሶም፣ ኣሚኖምን ወዶምን ኮፍ ኢሎም ድሕሪ ምዝታይ ንኹሎም ተኻረይቲ ናይ ሓደ ወርሒ ገዛ ክራይ ናጻ ክገብርዎ ተሰማሚዖም።

ካብቶም 22 ተኻረይቲ ብወርሒ 60 ሽሕ ብር ኣታዊ ከምዝነበሮም ዝገልጹ ኣያ ለኣከ፡ ከም ትዕዝብቶም ነባራይ ከተምኦም መምርሕታት ሰብሞያ ዘይተዋሕጠሉ ግዲ ኮይኑ ይዛወር'ዩ ዘሎ በሃላይ'ዮም።

ኣያ ለኣከ ሕማም ኮሮናቫይረስ ነበረያ ነበረ ክኸውን ዝኽእል መመርሕታት ሰብሞያ ምትግባር'ያ ዝብል ጽኑዕ እምነት ስለዘለዎም፡ ከም ሃገሮም ጻዕድኦም ተኸዲኖምን ማዕሪጎምን ናብ ቤተክርስትያን ክኸዱ ክቱር ድልየት'ኳ እንተለዎም ማዕዳ ሓካይም ሰሚዖም ካብዛ ገዝኦም ካብዘይወጽኡ ሓደ ወርሒ መመለላእታ ኮይኖም'ሎ።

ቢቢሲ፡ እቲ ሕብረተሰብ "ምስ ሰብካ መዓት ዳርጋ ገዓት" ከምዝበሃል እሞ ከም ሰቦም ቤተ ክርስትያን ንምንታይ ዘይከዱ? ኢሉ ዝሓተተቶም ኣያ ለኣከ ግን "ቤተ ክርስትያን እፈቱ ነይረ ውልፍ ነይረ እንተኾነ ግን ኣብዚ ለበዳ እዋን ናብ ቤተ ክርስትያን ከይደ ሕማም ሸሚተ ንስድራይ ካብ ዝልብድ ኣብ ቤተይ ኮፍ ኢለ ጸሎት ክገብር መሪጸ" ዝብል ምላሽ ሂቦሙና።

ብኻልእ ወገን ወናኒ ሆተል ሚላኖ ዝኾነ ኣቶ ሙሉጌታ ገብረመድህን፡ ናቱ ሆቴል ኮሮናቫይረስ ንምክልኻል ብብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንዝተጣየሸ ኮማንድ ፖስት ኣረኪቡ'ዩ።

ሆቴል ሚላኖ ልዕሊ 100 ዓራውቲ ዘለዎን ናይ ሆቴል መዐቀንታት ዘማልአን ኮይኑ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ንግዳዊ ስራሕ ደው ኣቢሉ፡ ኮሮናቫይረስ ንምክልኻል ተባሂሉ ድልል ከምዝኾነ ኣቶ ሙሉጌታ ገብረመድህን ኣብሪሁ።

"ናተይ ሆቴል ሰብ እንተዘይነይሩ ትርጉም ስለዘይብሉ ኣነ በታ ዝኽእላ ክሕግዝ ህዝባውን ሞራላውን ሓላፍነት ስለዘለኒ እቲ ሆቴል ኣረኪበዮ ኣለኹ" ዝበለ ኣቶ ሙሉጌታ ኣብ ሕማቕን ጽቡቕን ግዜ ምስኡ ይሰርሑ ንዝነበሩ ሰራሕተኛታት እቲ ሆቴል ምስኡ ክቕጽሉ ከምዝወሰነ ተዛሪቡ።

ኣብ እንዳ ራእሲ ኣብዝርከብ መናፈሻን ሆቴል ሚላኖን ኣስታት 200 ሰራሕተኛታት ከምዘለውዎ ዝሓበረ ኣቶ ሙሉጌታ ገብረመድህን "እንከይበላዓኻዮ ምኻድ'ውን ስለዘሎ እቲ ለበዳ ክሳብ ዘብቅዕ ሆቴል ሚላኖ ንምክልኻል ኮሮናቫይረስ ክውዕል ወሲነ'የ" ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቡ።

"ንህዝቢ ትግራይ ኣብታ ሕማቕ እዋን ምስኡ ደው እንተዘይልናሉ እማ መዓዝ ኢና ክንሕግዞ?" ዝበለ ኣቶ ሙሉጌታ እታ ዝኽእላ እየ ገይረ ብምባል ኮሮናቫይረስ ንምክልኻል ኣብ ዝግበር ርብርብ ክሳብ መወዳእታ ሓገዙ ኣጠናኺሩ ከምዝቕጽል ኣፍሊጡ። ኣብ ትግራይ ኮሮናቫይረስ ንምክልኻል ዛጊድ ልዕሊ 22 ምልዮን ብር በጀት መንግስቲ ወጻኢ ከምዝኾነ ንቢቢሲ ዝገለጸ ኣባል ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ትግራይ ኣቶ ዳኒኤል ኣሰፋ ካብ ህዝቢ ብጥረ ገንዘብ 30 ሚልዮን ብር ቃል ተኣትዩን ብዓይነት ድማ ክሳብ 30 ሚልዮን ብር ዝግመት ንዋታዊ ሓገዝ ከምዝተገበረ ኣረዲኡ።