ፕረዚደንት ፖርቱጋል፡ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ማእከል ባሕሪ ክድሕና ሓጊዙ

ፕረዚደንት ፖርቱጋል ማርሴሎ ረቤሎ ዲ ሱዛ

ምንጪ ስእሊ, RADIOTELEVISAO PORTUGUESA

ፕረዚደንት ፖርቱጋል ማርሴሎ ረቤሎ ዲ ሱዛ፡ ዝተሳፈራላ ታንኳ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣልጋርቭ ብምግልባጣ ኣብ ጸገም ኣትየን ዝነበራ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ክድሕና ሓጊዙወን፡፡

ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም፡ እቲ ወዲ 71 ዓመት ፕረዚደንት፡ እናሓምበሰ ናብተን ኣብ ውሽጢ ማይ ዝቃለሳ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ክጽጋዕ ዘርኢ ምስሊ ወጺኡ፡፡

እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝርከብ ካልእ ገምገም ባሕሪ፡ ብማዕበል ተደፊኣን ከምዝመጻ እቲ ፕረዚደንት ንሪፖርተራት ተዛሪቡ፡፡

ኣብዚ እዋን ኣብ ዕረፍቲ ዝርከብ ፕረዚደንት ረቤሎ ዲ ዲ ሱዛ፡ ነቲ ኮሮናቫይረስ ዝሃሰዮ ዓውዲ ቱሪዝም ፖርቱጋል ንምንቕቓሕ ብምሕሳብ እዩ እዋን ዕረፍቱ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኣልጋርቭ ዘሕልፎ ዘሎ፡፡

ቁጠባ ፖርቱጋል ብቀንዲ ኣብ ዓወዲ ቱሪዝም ዝተመርኮሰ እዩ፡፡

እቲ ፕረዚደንት ኣብ ገምገም ባሕሪ ፕራያ ዶ ኣልቮር፡ ንጋዜጠኛታት እንተዛረበ እንከሎ እዩ ነተን ኣብ ማእከል ባሕሪ ህይወተን ንምትራፍ ዝቃለሳ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ርእዩወን፡፡

ኣብታ ሰዓት ዝተቐረጸ ምስሊ ድማ፡ እቲ ፕረዚደንት ነተን ደቂ ኣንስትዮ ንምሕጋዝ እናሓምበሰ ክኸይድ የርኢ፡፡

ድሕሪ እቲ ሓገዝ፡ እቲ ፕረዚደንት እተን ደቂ ኣንስትዮ ብሓያል ማዕበል ተደፊኣን ከምዝመጻን ብዙሕ ማይ ከምዝሰተያን ብምግላጽ፡ እቲ ማዕበል ሓያል ብምንባሩ ነታ ጀልባ ከቕናዓኣን ክድይባኣን ዓቕሚ ከምዘይነበረን ተዛሪቡ፡፡

ብተወሳኺ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ንምድሓን ሓደ ጅግና በዓል ጀልባ ከምዝሓገዞ ገሊጹ፡፡

ፕረዚደንት ማርሴሎ ረቤሎ ዲ ሶዉሳ፡ ዓወዲ ቱሪዝም ሃገሩ ንምልላይ እዋን ዕረፍቱ ዝተፈላለየ ከባቢታት እታ ሃገር እናዞረ የሕልፎ ከምዘሎ ተገሊጹ፡፡