ትማሊ ዝተኻየደ መረጻ ትግራይ፡ እንታይ ይመስል ነይሩ

ምሃብ ድምጺ

ትግራይ፡ ትማሊ 04 ጳጉሜን ኣብ ዘካየደቶ መረጻ፡ ካብ'ቲ ክመረጽ ዝተመዝገበ ልዕሊ 2.7 ሚልዮን ህዝቢ፡ እቲ ልዕሊ 97 ምኢታዊት ኣድሚጹ ክኸውን ከምዝኽእል ኮሚሽን መረጻ ትግራይ ይገልጽ።

እንተኾነ፡ እቲ ዝመረጸ ህዝቢ ብልክዕ ክንደይ ምዃኑ ገና ብወግዒ ክገልጽ እዩ።

ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ትግርኛ፡ ኣብ ናይ መረጻ ቦታታት ከይዱ ዝተዓዘቦ፡ ብስእሊ ክነቕርበልኩም።

መግለጺ ስእሊ,

ብሰናይ ድልየቶም ዝተወደቡ መናእሰይ፡ ኣብ ናቑጣታት መረፃ ተረኺቦም ህዝቢ ድምፂ ንምሃብ እንትመፅእ ኣእዳው ብማይን ሳሙናን የሕፅቡ ውዒሎም።

መግለጺ ስእሊ,

ኣፈፀምቲ መረፃ፡ ነቲ ከይዲ "ብልዑል ጥንቃቐ" ክመርሕዎ ውዒሎም።

መግለጺ ስእሊ,

ሓይልታት ፀጥታን ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ትግራይን፡ ልዑል ክትትልን ፍተሻን ይገብሩ ነይሮም።

መግለጺ ስእሊ,

ስርዓት ፀጥታ ንምምራሕ፡ ስልጠና ወሲዶም ህዝቢ ከተሓባብሩ ዝወዓሉ መናእሰይ መቐለ፡ ክፍለ ከተማ ሓድነት

መግለጺ ስእሊ,

ሓረስቶት እንደርታ ጣብያ ዓዲ ኣዝመራ: ኣብ ናቑጣ መረጻ ትኹል፡ ተፈናቲቶም ሪጋ ብምሓዝ ኣድሚጾም።

መግለጺ ስእሊ,

ካብ ህዝቢ ዝተሓረዩ ተዓዘብቲ፡ ኣብ እንደርታ ጣብያ ዓዲ ኣዝመራ

መግለጺ ስእሊ,

ኣገልግሎት ቀዳማይ ረዲኤት ማሕበር ቀይሕ መስቀል: ኣብ መቐል ክፍለከተማ ቀዳማይ ወያነ መረፃ ጣብያ ዘስላሰ

መግለጺ ስእሊ,

ኣብ ናቑጣታት መረፃ: ብወለንተነኦም ስራሕቲ ምንፃግ ከሚካል ዘካይዱ መናእሰይ

መግለጺ ስእሊ,

ኣብ ናቑጣታት መረፃ ጥቡቕ ፍተሻን ቁፅፅርን ክካየድ ውዒሉ።

መግለጺ ስእሊ,

ስርዓት ምፍላሕ ቡን ኣብ ናቑጣታት መረፃ

መግለጺ ስእሊ,

መረጽቲ፡ ቅድሚ ናብ መረጻ ምእታዎም፡ መጠን ዋዒ ሰብነቶም ብሰብ ሞያ ይዕቀን ነይሩ።