ካብ ፓርክ እንጦጦ ክሳብ መንገዲ ጅቡቲ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ዝሰርሕ ዘሎ ትካል

ዝስራሕ ዘሎ ፖሮጀክትታት

ምንጪ ስእሊ, ECWC

ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ቤት ምኸሪ ኣብ ዘስመዖ ዘረባ፡ ህንጸት ፕሮጀክትታት ኣብ ዝተትሓዘሉ ግዜ ናይ ምፍጻም ዓቕሚ ድኹም ምዃን ሃብቲ ሃገር የባኽን ከም ዘሎን ቁጠባ እታ ሃገር ካብ ዝተፈተነሎም ምኽንያታት ሓደ ከም ዝኾነን ተዛሪቡ ነይሩ።

ድኽመት ፕሮጀክታት ናይ ምፍጻም ዓቕሚ ኣብ ብዙሓት ዓውዲታት ዝረአ'ኳ እንተኾነ ዝሓሹ ዝበሃሉ ኣለዉ'ዮም።

ካብኣቶም ኣብ ፕሮጀክት ክትትልን ኣፈጻጽማን ዝሓሸ ለውጢ እናምጸአ ከም ዝርከብ ዝንገረሉ ኮርፖሬሽን ስራሓት ኮንስትራክሽን ኢትዮጵያ ሓደ እዩ።

እቲ ኮርፖሬሽን ሃፍትን ቴክኖሎጅን ብምዝማድ ፕሮጀክትታት ብፍጥነት ብምዝዛም ኣብ ዕብየት እታ ሃገር ኣበርክቶ ንገብር ኣለና ይብል።

''ኣባና 24 ሰዓት 1 ሰዓት እዩ'' ዝብል ዋና ፈጻሚ ስራሕ እቲ ኮርፖሬሽን ኢንጂነር ዮናስ ኣያሌው፡ እቲ ኮርፖሬሽን ብህንጸትን ምህርትን መሪሕ ናይ ምዃን ራእይ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ፡፡

ኮርፖሬሽን ስራሓት ኮንስትራክን ኢትዮጵያ

ኮርፖሬሽን ስራሕቲ ኮንስትራክሽን ኢትዮጵያ (ኢኮስኮ) ኣብ ስራሕቲ ህንጸት መንገዲ፣ ህንጻን ማይን ተዋፊሮም ናይ ዝነበሩ ትካላት እዩ፡፡

እቲ ብኣቆጻጽራ ግእዝ ኣብ 2008 ዓ.ም ዝተመስረተ ኮርፖሬሽን ኣብዚ እዋን ኣብ ስራሕቲ መንገዲ፣ መስኖን ምዝርጋሕ መስመር ማይን ህንጻታትን ዝተዋፈረ ኮይኑ ኣብ ቀረባ ድማ ናይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ መፈልፈሊ ግድባትን መስመር ባቡርን ንምጅማር ምድላው ከም ዝዛዘመ ኢንጂነር ዮናስ ንቢቢሲ ተዛሪቡ።

ኣብ ኢትዮጵያ ሓይሊ መፈልፈሊ ግድባት ብናይ ወጻኢ ትካላት ከም ዝስርሑ ብምጥቃስ፡ እቲ ኮርፖሬሽን ናብዚ ስራሕ ምእታዉ ሸርፊ ወጻኢ ከም ዝንኪ ገሊጹ፡፡

እቲ ኮርፖሬሽን ኣብ ህንጸት መገዲ ልምዲ ዘለዎም ሰብ ሞያ ከም ዘለዉዎ ዝገልጽ ዮናስ፡ ወደብ ጅቡቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ መገዲ ንምህናጽ ስራሕ ከም ዝጀመረ ኣብሪሁ፡፡

"ከተማ ምስ ከተማ፤ ክልል ምስ ክልል ዘራኽቡ መንገዲታት ካብ ምስራሕ ሓሊፍና ሃገር ምስ ሃገር ዘራኽብ ህንጸት መገዲ ክነሳልጥ ጀሚርና" ይብል።

ብተወሳኺ ሰለስተ መዕርፎ ነፈርቲ ንምህናጽ ውዕል ከም ዝኣሰሩ ዝገልጽ እቲ ዋና ፈጻሚ፡ ''ልክዕ ከም ስራሕቲ ሃይድሮ ፓወር ናይ ባቡር ዲፓርትመንት ከፊትና ናብ ህንጸት ንምእታው ምድላውና ዛዚምና ኢና'' ክብል ገሊጹ፡፡

ስራሓት ህንጻታት ብዝምልከት ድማ እቲ ኮርፖሬሽን ክሳብ 21 ደብሪ ዘለዎም ህንጻታት ከም ዝሃንጽ ብምግላጽ፡ ዋጋ መንበሪ ኣባይቲ ንምርግጋእ ናብ ልምዓት ሪል ስቴት እውን ከም ዝሰጋገር ሓቢሩ፡፡

በቲ ኮርፖሬሽን ዝተሰርሑ ፕሮጀክትታት

ፓርክ እንጦጦ፣ ህንጸት በዓቲ ፓርክ ኣንድነትን ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ዝተሃነጸ ዕዳጋ ኣትክልቲ ኣዲስ ኣበባን ካብቶም ኣብ ቀረባ በቲ ኮርፖሬሽን ዝተዛዘሙ ፕሮጀክትታት እዮም፡፡

ኣብ ቀረባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኣደታትን ህጻናትን ሆስፒታል ሃኒጹ ዘረከበ እዚ ኮርፖሬሽን፡ ህንጸቶም ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዝዛዘም ክልተ ሆስፒታላት ንምህናጽ ምስ ምምሕዳር እታ ከተማ ውዕሊ ኣሲሩ ኣሎ።

ኣብ ጥቓ ጎንደር ዝርከብ ግድብ መገጭ እውን በዚ ኮርፖሬሽን'ዩ ዝስራሕ ዘሎ።

ኣብዚ ዓመት ማይ ከም ዝዓቁር ዝተነገረሉ እዚ ግድብ፡ ህንጸቱ እንትዛዘም 77 ሜትር ቁመትን 800 ሜትር ወርድን ክህልዎ እዩ።

እቲ ግድብ ን45 ሽሕ ሓረስቶት ኣብ ዓመት ሰለስተ ግዘ ምህርቲ ከፍርዩ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ንከተማ ጎንደር ጽሩይ ዝስተ ማይ ዝቐርበሉ ክኸውን እዩ።

ካብ ሃገር ወጻኢ ድማ ኣብ ጅቡቲ 80 ኪሎ ሜትሮ ንውሓት ዘለዎ ዘለዎ መንገዲ ኣብ ምህናጽ ይርከብ።

ምንጪ ስእሊ, ECWC

ስራሕቲ ለውጢ

እቲ ኮርፖሬሽን ናብ ዓወት ቅድሚ ምብጽሑ ብዙሓት ፈተናታት ከም ዝሓለፈ ዝገልጽ ኢንጅነር ዮናስ፡ ነቲ ዝተጣየሰሉ ዕላማ ንከዐውት ብዙሓት ናይ ለውጢ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም ይብል፡፡

እቲ ኮርፖሬሽን ኣብ 2008 ዓ.ም [ኣቆጻጽራ ግእዝ] ምስ ተጀመረ ሰለስተ ዝተፈላለየ ናይ ስራሕ ባህሊ ዘለዎም ትካላት ተዋሃሂዶም ዝፈጠርዎ ስለ ዝኾነ ኣብቶም ናይ መጀመርታ ውሑዳት ዓመታት እቲ ዝድለ ለውጢ ከምጽእ ኣይከኣለን ነይሩ ይብል፡፡

ኣብ ሰነ 2011 ዓ.ም [ኣቆጻጽራ ግእዝ] ናብቲ ኮርፖሬሽን እንትመጽእ እቲ 12 ሽሕ ሰራሕተኛታት ዘለዎ ትካል ክፈርስ ቀሪቡ ከም ዝነበረ ዝዝክር ኢንጅነር ዮናስ ነቲ ኮርፖሬሽን ንምድሓን ኣብ ሰለስተ ምዕራፋት ዝተኸፈለ ናይ ለውጢ ስራሕቲ ከም ዝተሰርሐ ይገልጽ።

''ኣብ ናይ መጀመርታ ምዕራፍ እቲ ትካል ከመይ ካብ ጸገም ነውጽኦ ኢልና ፍኖተ ካርታ ቀሪጽና፤ በቲ ፍኖተ ካርታ እቲ ትካል ካብ ዝነበርዎ መሰረታዊ ጸገማት ዘናገፈ ስራሕ ኢና ፈጺምና። ዝተፈላለየ ዝነበረ ናይ ስራሕ ባህሊ ከኣ ሓደ ንምግባር ጻዕሪ ተገይሩ እዩ''።

ብተወሳኺ እቶም ክፍልታት በብዓውዱ ተፈልዮም ከይተሓጋገዙን ነናይ ባዕሎም መሽነሪታት ክጥቀሙ ይግበር ስለ ዝነበረ እቲ ዝነበረ ምክፍፋል እቲ ትካል ውጽኢታዊ ከይኸውን ገይሩዎ ከም ዝጸንሐ ዝገልጽ እቲ ሓላፊ፡ ኣብ መሃያ ሰራሕተኛታት ዝነበረ ኣፈላላይ እውን ካልእ ቅረታ ዘልዓለ ጸገም ከም ዝበረ ይዛረብ፡፡

ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ድማ፡ ኣሰራርሓ ስሙር ንምግባርን ኣብ ሰራሕተኛታት ዝነበረ ቅርታታት ንምፍታሕን ከም ዝተፈተነ እውን ይገልጽ፡፡

ካብ 2012 ዓ.ም ጀሚሩ ግና ኣብቲ ትካል ሓድሽ ኣወዳድባን ኣሰራርሓን ብምትእትታው ሰራሕተኛታት ትወሳኺ ሞያ ክህልዎም ከም ዝገበረ ገሊጹ፡፡

''እዚ ምስ ተፈጸመ 90 ሚኢታዊት ዝኾኑ ሰባት ክቕየሩ ተገይሩ እዩ፤ ሰብ ሕጉስ ነይሩ፡፡ ኣብ ዝምጥኖም ቦታ ዝተመደቡ'ውን ኣለዉ'' ይብል ኢንጅነር ዮናስ።

ካልኣይ ምዕራፍ እቲ ለውጢ ናይ ፕሮጀክት ምምሕዳር ሪፎርም ምዃኑ ብምግላጽ ድማ፡ ሓደ ዓይነት ናይ ምምሕዳር ስርዓት ንምዝርጋሕን ነቲ ትካል ከስቢ ዝረኽበሉ ንምግባር ዝዓመ እዩ ኢሉ።