ሕጽረት ጸዓት ዝጋደድ ዘሎ ምኽንያት እንታይ’ዩ?

ሕጽረት ጸዓት ዝጋደድ ዘሎ ምኽንያት እንታይ’ዩ?

ኣብ ዓለም ቀረብን ጠለብን ጸዓት ሚዛኑ ይስሕት ከምዘሎ’ዩ ዝግለጽ። ካብቶም ነዚ ዘጋድዱ ዘለዉ መንቀልታት ከኣ ለበዳ ኮሮናቫይረስን ክሊምያዊ ለውጥን ከምዝኾኑ መረዳእታት ይሕብሩ።