ብሞት ዲዮጎ ማራዶና ዝኽሰሱ ሓካይም ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ’ዮም

ዲየጎ ማራዶና

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ብሞት ኮኾብ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ኣርጀንቲናዊ ዲዮጎ ማራዶና ዝተኸሰሱ 8 ሰብሞያ ጥዕና ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ’ዮም። 

ንሞት ማራዶና ንምጽራይ ዝቖመ ኣካል፡ ዝተዋህቦ ሕክምናዊ ክንክን ብዙሕ “ጉድለታት” ከምዝነበሮ ድሕሪ ምግላጹ፡ ሓደ ዳኛ ቤት ፍርዲ እታ ሃገር፡ እቶም ሓካይም ብሞቱ ክሕተቱ ስለዘለዎም ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ኣዚዙ’ሎ። 

ማራዶና፡ ኣብ ሕዳር 2020 ብዘጋጠሞ ወቕዒ ልቢ ኣብ መበል 60 ዓመቱ ኣብ ርእሰከተማ ቦ ነስ ኣይረስ ከምዝዓረፈ ይዝከር። 

ሓደ ወርሒ ቅድሚ ሞቱ ኣብ ሓንጎሉ ዝነበረ ምርጋእ ደም ንምፍዋስ መጥባሕቲ ኣካይዱ ናብ ገዝኡ ድሕሪ ምምላሱ’ዩ ሞይቱ። 

ሒደት መዓልታት ድሕሪ ሞቱ ኸኣ፡ ኣኽበርቲ ሕጊ ኣርጀንቲና፡ ኣብ ልዕሊ’ቶም ዝኣልይዎ ዝነበሩ ሓካይምን ነርሳትን መርመራ ጀሚሮም። 

እቶም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ነቲ ጉዳይ ንምጽራይ ዝተመዘዙ 20 ኪኢላታት ኣብ ዝሃብዎ መደምደምታ፡ እቶም ዝኣልይዎ ዝነበሩ ሰብሞያ ጥዕና፡ “ዘይግቡእ፡ ዘይብቑዕን ሓደገኛን” ኣተሓሕዛ ተኸቲሎም ክብል ወሲኑ’ሎ። 

ኣብ ዝሓሸ ሕክምናዊ ትካል ብቑዕ ክንክን ተገይሩሉ እንተዝነብር “ንክድሕን ዝለዓለ ዕድል ነይርዎ” ክብሉ’ውን እቶም ኪኢላታት ደምዲሞም። 

ካብቶም ዝተኸሱ ሰብሞያ፡ ውልቃዊ ሓኪሙ ዝኾነ ኪኢላ መጥባሕቲ ሓንጎል ዶ/ር ሊዮፖልዶ ሉከ፡ ሓኪም ኣእምሮን ስነልቦናን፡ ክልተ ሓፈሻዊ ዶክተራት፡ ክልተ ነርሳትን ሓላፊኦምን ይርከብዎም። 

ሸሞንቲኦም፡ ብሸለልትነት ብዝስዕብ ሞት ተኸሲሶም’ዮም ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐርቡ ዘለዉ። 

ብመሰረት ገበናዊ ሕጊ ኣርጀንቲና፡ ከምዚ ዓይነት ገበን ክሳብ 25 ዓመት ማእሰርቲ ከስዕብ ዝኽእል’ዩ። ቤት ፍርዲ ዝጋባኣሉ ዕለት ዛጊት ኣይተፈልጠን ዘሎ። 

ጠበቓ ናይ ሓደ ካብ ዲቂ ማራዶና ዝኾነ ማርእዮ ባውድሪ ንሮይተርስ ከምዝገለጾ፡ እቲ ህቡብ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ኣብ ዝሞተሉ እዋን “ርእሱ ክድግፈሉ ኣብ ዘይክእለሉ ኩነታት’ዩ ወዲቑ” ነይሩ። 

“ጠንቁ ምስ ኣስተውዓልኩሉ፡ ቅትለት ብሸለልትነት’ዩ ኢለ። ንነዊሕ እዋን ተቓሊሰ፡ እዚ መድረኽ’ዚ ተወዲኡ ሕጂ ኣብዚ በዚሕና ኣለና” ኢሉ። 

እቲ መርመራ፡ ድሕሪ ሞት ማራዶና ክልተ ደቁ ብዛዕባ ኣቦአን ዘካየዶ መጥባሕትን ኣተሓሕዛ ሓካይሙን ጥርዓን ድሕሪ ምቕራበን’ዩ ተጀሚሩ። 

ሓኪሙ፡ ዶ/ር ሎከ ኣብ ሕዳር 2020 ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ፡ ንሂወት መሓዝኡ ንምድሓን ዝክኣሎ ከምዝገበረ እናበኸየ ተዛሪቡ ነይሩ። 

ዲየጎ ማራዶና፡ ሓደ ካብቶም ኩዕእሶ እግሪ ዓለም ዘፍረዮም ብሉጻት ተጻወቲ ኮይኑ፡ ሃገሩ ኣርጀንቲና ዋንጫ ዓለም 1986 ክትዕወት እንከላ ካፕቴን ናይ ታሃገራዊት ጋንታ’ዩ ነይሩ። በታ ኣብቲ ውድድር ኣንጻር ዓዲ-እንግሊዝ ብኢዱ ዘእተዋ ”ኢድ ፈጣሪ” ተባሂላ እትፍለጥ ሸቶ’ውን ይዝከር’ዩ። 

ኣብ ኣጋ መወዳእታ እዋን ጸወታኡን ድሕሪ ምስንባቱን ኣብ ዝነበራ ዓመታቱ፡ ብወልፊ ዕጸ-ፋርስ (ኮኬን) ይሽገር ብምንባሩ፡ ኣብ 1991 ን15 ኣዋርሕ ተኣጊዱ ነይሩ’ዩ። 

ኣብቲ ንፈለማ እዋን ኣብ ኣፍሪቃ (ደቡብ ኣፍሪቃ) ዝተኻየደ ዋንጫ ዓለም 2010 ግን ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ኮይኑ ተሳቲፉ እዩ። 

ሞቱ ንስፖርት ዓለም፡ ብፍላይ ድማ ኲዕሶ እግሪ ዓለም፡ ብቐንዱ ድማ ሃገሩ ኣርጀንቲና ዘሕዘነ ዓቢ ፍጻመ’ዩ ነይሩ።