ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከቡ ኣናህብ ብሰንኪ ብርቱዕ ባልዕ ኣብ ‘ዕጽዋ’ ኣትዮም

ባልዕ ቨሮዋ ዝዓለቦ ንህቢ

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ሚልዮናት ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከቡ ኣናህብ ብሰንኪ ዝኣተዎም ብርቱዕ ባልዕ ኣብ ምሉእ ዕጽዋ ክኣትዉ እንከለዉ፡ ኣሽሓት ኸኣ ክዓንዉ’ዮም።

እቲ ‘ቨሮዋ’ ዝብሃል ባልዕ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከባቢ ሲድኒ ክረአ እንከሎ፡ ኣብ ሓጺር ግዜ ልዕሊ 100 ኪሎ ሜተር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቆፎ ኣናህብ ክረአ ጀሚሩ ኣሎ።

እዚ ሓዲሽ ስግኣት ፈጢሩ ዘሎ ባልዕ፡ ኣብ ዕዳጋ መዓር እታ ሃገር ናይ ሚልዮናት ዶላር ክሳራ ከስዕብ ከምዝኽእል ብኣጋ ተገሚቱ ኣሎ።

ኣብቲ ተኣፋፊ ቦታታት ዝርከቡ ኣፍረይቲ መዓር፡ ክሳብ ተወሳኺ ሓበሬታ ዝውሃቦም ቆፎኦም ካብን ናብን ከየንቀሳቕሱ ተኸልኪሎም ኣለዉ።

ኣውስትራልያ እታ እንኮ፡ ካብዚ ቀንዲ ጸላኢ ንህቢ ዝኾነ ባልዕ ነጻ ዝነበረት ኣህጉር’ያ።

እዞም ቨሮዋ ዝብሃሉ ባልዕ፡ ግዝፎም ክንዲ ስምስም ከይኑ ናብ ቆፎ ንህቢ ብምእታው ሕማም ብምትሕልላፍን ነቶም ኣናህብ ብምቅታልን’ዮም ዘዕንውዎም።

እቶም ባልዕ ኣብ ሓሙሽተ ቦታታት ናይ ኒው ሳውዝ ዌልስ ምስ ተርኣዩ ሰብ መዚ ኣውስትራልያ ዝተፈላለየ ስጉምትታት ክወስዱ ጀሚሮም ኣለዉ።

ኩሉ እቲ ካብቶም ባልዕ ዝተርኣይሉ  ኣብ ውሽጢ 10 ኪሎሜተር ራሕቂ ዘርከብ ቆፎ ንህቢ ክዓኑ ምዃኑ ክግለጽ እንከሎ፡ ክሳብ ሕጂ ከኣ ኣስታት 400 ቆፎ ንህቢ ዓንዩ ኣሎ።

እቲ ካብቲ ተኣፋፊ ቦታ 25 ኪሎሜተር ርሒቁ ዝርከብ ኩሉ ቆፎታት ንህቢ ከኣ ኣብ ጥቡቕ ምክትታል ክጸነሕ ሓለዋ እንስሳን ዕቓበ ከባብን ኣውስትራልያ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ።

ብተወሳኺ እቶም ኣብ ዕጽዋ ክጸንሑ ዝተኣወጀሎም ኣናህብ፡ ቆፎኦም ካብን ናብን ከይንቀሳቐስ ተሪር ትእዛዝ ተዋሂቡ ኣሎ።

እቲ ባልዕ በዚ ዘለዎ ፍጥነት ምስፍሕፍሑ እንተቐጺሉ፡ ኣውስትራልያ ኣብ ዓመት ክሳብ 70 ሚልዮን ዶላር ክሳራ ከጋጥማ ከምዝኽእል መጽናዕትታት ሓቢሮም።

ሓደ ሲሶ ካብ ፍርያት መግቢ ኣውስትራልያ፡ ኣናህብ ብዝፈጥርዎ ጽግያ’ዩ ዝሙርኮስ፡ መብዛሕትኡ ቱፋሕ፡ ኣቮካዶን ለውዚን [ኣልሞንድ] ኣናህብ ብዝፈጥርዊ ጽግያ እዩ ዝፋረ።

ላዕለወይ ሓላፊ ሓረስቶት ኒው ሳውዝ ዌልስ፡ ያን ማኮል “ኣናህብ መጣምርቲ ምህርትና እዮም፡ ስለዚ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ንኢንዱስትሪ ፍርያት መዓር ጥራይ ዘይኮነ፡ ንመላእ ሕብረተስብ ዘሰክፍ ክስትት’ዩ” ኢሉ።