ጥንሲ ንምስዳድ ዝጓዓዛ ደቂ ኣንስትዮ ሓለዋ ክግበረለን እዩ- ጆ ባይደን

ፕረዚደንት ጆ ባይደን

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ጥንሲ ንምስዳድ ዝጋዓዛ ደቂ ኣንስትዮ ብመንግስቲ ፌደራል ሓለዋ ከምዝግበረለን ፕረዚደንት ጆ ባይደን ገሊጹ፡፡

ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣመሪካ ነቲ ን 50 ዓመታት ዝጸንሐ ምስዳድ ጥንሲ ዘፍቅድ ሕጊ ምስራዙ ስዒቡ፡ ሚልዮናት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ እዚ መሰለን ስኢነን ኣለዋ፡፡

እቲ ውሳነ ሓድሕድ ግዝኣታት ኣመሪካ ምንጻል ጥንሲ ዝኽልክሉ ሕጊታት ከውጽኣ ባይታ ዝፈጥር እዩ፡፡

ጐግል ብወገኑ ናብ ጥንሲ መስደዲ ክሊኒካት ዝኸዳ ደቂ ኣንስትዮ ንቕጽዓት ክዳርጉ ዝኽእሉ ሓበሬታታት ካብ ማዕከኑ ምጥፋእ ከምዝጅምር ገሊጹሎ፡፡

ምስዳድ ጥንሲ ኣብ ዝተኸልከለሎም ከባቢታት ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ፡ ናብ ዘይከልከላ ግዝኣታት ክጓዓዛ ከምዝኽእላ ይግመት፡፡

ፕረዚደንት ባይደን ምስ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራት ኣብ ዝነበሮ ኣኼባ ገለ ግዝኣታት፡ ጥንሲ ክሰዳ ንዝጓዓዛ ደቂ ኣንስትዮ፡ ክእሰራ ከምዝኽእላ ተዛሪቡ፡፡

‘‘ ሰባት ከምኡ ከጋጥም ይኽእል እዩ ኢሎም ዝኣምኑ ኣይመስለንን፤ ግን ከኣ ከጋጥም እዩ’’ ኢሉ፡፡

ብተወሳኺ ምስዳድ ጥንሲ ኣብ ዝኽልክላ ግዝኣታት ጥንሲ መስደዲ ክኒናታት ክህልው ከምዝግበር እቲ ፕረዚደንት ገሊጹ፡፡

እንተኾነ ኢድ ኣእታውነት መንግስቲ ፌደራል ምስ ግዝኣታት ናብ ካልእ ሕጋዊ ክርክር ከእትዎም ከምዝኽእል ምሁራት ይገልጹ፡፡

እቲ ነቲ ን 50 ዓመታት ዝጸንሐ ሕጊ ዝቐየረ ውሳነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ መላእ ኣመሪካ ድንጋጸ ፈጢሩ እዩ፡፡

ውሳነ እቲ ቤት ፍርዲ ክሳብ ሰለስተ ወርሒ ኣብ ዘሎ ግዘ ምስዳድ ጥንሲ ዝፈቅድ ኮይኑ፡ ድሕሪኡ ኣብ ዘለዉ ኣዋርሕ ግን ግዝኣታት ክልከላ ክገብራ ዝፈቅድ እዩ፡፡

እቲ ውሳነ ስዒቡ ዛጊድ 13 ግዝኣታት ምንጻል ጥንሲ ከልኪለን ኣለዋ፡፡

ፕረዘዲንት ባይደን ኣብ ቀረባ ኣብ ዝካየድ መረጻ ኮንግረስ፡ ሰልፊ ዲሞክራት እንተተዓዊቱ ጥራሕ፡ እቲ ባይቶ ነቲ ሕገ መንግስታዊ መሰል ናይ ምምላስ ስልጣን ከምዝህልዎ ሓቢሩ፡፡

ምስዳድ ጥንሲ ኣብ ዝኸልከላ ግዝኣታት፡ ፖሊስ ጉዕዞ ታሪኽ ሰደድቲ ጥንሲ ኣብ ቴሌፎነንን ጉግልን ብምእላሽ ኣብ ቀይዲ ከውዕል ከምዝኽእል ስግኣታት ኣሎ፡፡

ነዚ እዩ ድማ ጉግል ካብ ቀጻሊ ሰሙን ጀሚሩ ምስ ምንጻል ጥንሲ ርክብ ዘለዎም ጉዕዞታት ዓማዊሉ ከጥፍእ ምዃኑ ገሊጹ ዘሎ፡፡