ኣቦ ሓሙሽተ ማናቱ ብምዃን ተፈላጥነት ዝረኸበ ሰብኣይ

ኣዮፖ ኦጉንሌየ ምስ ደቁ

ኣከታቲሉ ሓሙሽተ ግዜ ማንታ ቆልዑ ዝወለደ ኣዮፖ ኦጉንሌየ፡ ኣብ ምዕራብ ናይጀርያ ስሙ ገኒኑ ኣሎ።

ንሱ፡ ንቢቢሲ ዮሩባ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ወለዳ ንበዓልቲ ቤቱ ፡ ብዙሓት ማንታ ቆልዑት ወሊዳ- ኢሎም ምስ ኣማረሩ ገዲፋቶ ዝኸደት ኰይና፡ ኣብ ግዝኣት ኦጉን ከባቢ ኣዶ-ኦዶ ንበይኑ የዕብዮም ከምዘሎ ሓቢሩ።

 ሕዚ ኣብ 40ታት ዕድሚኡ፡ ናይ መጀመርታ ማንታ ክልቲኦም ብሞት ስኢኑዎም፤ ካብቲ ናይ መወዳእታ ማንታ ዝኾነ ወዲ ድማ ስለ ዝሞተ፡ 7 ቆልዑ እዩ ዘዕቢ ዘሎ።

 ሚስተር ኦጉንለይ፡ በዓልቲ ቤቱ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ዝጠነሰትሉ ማንታ ከምዘይተጸበየን፡ ናብ ሆስፒታል ተጸዊዑ መስ ተነግሮ ከምዝተገረመን ገሊጹ::

“በዓልቲ ቤተይ ከም ዝወለደት ምስ ሰማዕኩ፡ ወዲ ድዩ ጓል ድዩ ኢለ ምሰ ሓተትተኩ፡ ‘ማንታ’ባ’ ኢሎምኒ።”

 እዚ ንዕኡ ዝጸንሐ ሕልሙ እዩ ነይሩ።

 “ካብ ንእስነተይ ኣትሒዘ ብዛዕባኡ ክጽሊ ጸኒሐ፡ ሕዚ ድማ ንኣምላኽ ኣመስጊነ። ንበዓልቲ ቤተይ ሓቚፈ እንቋዕ ሓጐሰኪ ኢለያ።”

እቲ ኣብ ምዕራብ ናይጀርያ ዝርከብ ማሕበረሰብ ዮሩባ፡ ኣብ ዓለምና ካብቶም ዝለዓለ መጠን ማንታ ዝወልዱ ማሕበረሰባት ሓደ እዩ።

ኣብቲ ማሕበረሰብ፡ ማንታ “ኢበጂ” ይበሃሉ።  ብባህሎም ድማ ፡ እዚ ብናይ ሓደ ልደት ክስዕብ ኣለዎ ዝብል “ኢዶው” ዝበሃል እምነት ኣለዎም።  

ሚስተር ኦጉንለይ ግን በዓልቲ ቤቱ ኣብ እትጠንሰሉ ነፍሲ ወከፍ እዋን፡ ማንታ ምዃኖም ይዛረብ።

"ካልኣይ ግዜ ማንታ፡ ሳልሳይ ግዜ ማንታ፡ ራብዓይ ማንታ፡ ሓሙሻይ ማንታ"።

ክንድዚ ዝኣክል ማንታ ዝወለደሉ ምኽንያት ንዕኡ ምስጢር ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ፡ ፍሉይ ነገር ከምዘይበልዕ ወይ ካብ ካልኦት ዝተፈልየ ከምዘይገብር ይዛረብ። 

ክንድ’ዚ ዝኣክል ቆልዑ ምዕባይ ፋይናንሳውን ኣካላውን ሳዕቤን’ኳ እንተሃለዎ፡ ካብዚ ንላዕሊ ክወልድ ስለዝደሊ፡ ዳግማይ ክምርዐው’ውን ይሓስብ። 

“ውሉዳት ካብ ኣምላኽ ዝመጹ በረኸት እዮም” ይብል።