ህንዲ፡ ልባስ ክዳውንቲ ምዕራባውያን ብምዕዳግ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ

ዉዳእ ክዳዉንቲ
ናይ ምስሊ መግለጺ ጥርቅምቃም ውዳእ ክዳዉንቲ ፔናፒት

ኣብተን ዝማዕበላ ሃገራት ዝነብሩ ሰባት፡ ዝተጠቕምሉ ክዳውንቲ፡ ዝጸበቦም ዝገፍሖም፡ ወይ ዝመነዉዎ ንዝተፈላለያ ዱካናት ትካላት ወሃብቲ ብልግሲ ይህቡወን ።

እቲ ጠጥዕዩ ኣብ ዱካናት እተን ትካላት ክሽየጥ እንከሎ፡ እቲ ሰብ ክገዝኦ ዘይከኣለ፡ ኣጸቢቑ ዝኣረገ ክዳውንቲ ግን፡ ልባስ ክዳውንቲ ናብ ዝሽየጠሉ ዕዳጋታት ሃገረ ህንዲ'ዩ ዝኸይድ።

ወግሐ ፀብሐ፡ ካብ ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን (ዩናይትድ ኪንግደምን) ኣሽሓት ኪሎግራም ዝምዘን ልባስ ክዳውንቲ ብዝተፀዓና ተሰሓብቲ መካይን ተጨናኒቓ እትውዕል ሰሜናዊት ከተማ ህንዲ፡ ፔናፒት፡ ኣፍሪካውያን ነጋዶ ብብዝሒ ዝበጽሑዋ ከተማ እያ።

ኣብ ቀረባ እዋን ዕላዊ ዝኾኑ መረዳእታታት ከምዝሕብርዎ፡ ሃገረ ህንዲ፡ ልባስ ክዳውንቲ ብምዕዳግ ንሩስያን ፓኪስታን መሪሓ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ኣላ። እቶም ብደረጀኦም ደሓን ዝኾኑ ልባስ ክዳውንቲ ጥራይ እዮም ናብ ህንዲ ዝኣትዉ።

እቲ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም፡ ብወደብ ካንድላ ኣቢሉ ዝኣቱ ብላይ ክዳዉንቲ፡ ፈለማ፡ ኣብ ፋብሪካታት ዓለባ ፔናፒት በብሕብሩ ይኹመር'ሞ፡ ብሰራሕተኛታት፡ ከም መልጎምን ሻርኔላን ዝኣመሰለ መጠናዊ ምትዕርራይ ተገይርሉ፡

ናብ ሃገራት ኣፍሪካ ይሽየጥ። መንግስቲ እታ ሃገር፡ ካብ ወፃኢ ልባስ ክዳውንቲ ዓዲጎም፡ ኣተዓራርዮም፡ ናብ ወፃኢ ንዝልእኩ ነጋዶ ጥራሕ'ዩ ፍቓድ ዝህብ እምበር፡ እቲ ልባስ ክዳን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንኽሽየጥ ኣይፈቅድን እዩ።

ሃገረ ህንዲ፡ ውዳእ ክዳውንቲ ብምዕዳግ ካብ ዓለም ቀዳመይቲ ኽትከውን እንከላ፡ ኣፍሪካ ድማ፡ ኣብ ህንዲ ኣሪጎም ዳግማይ ዝተዓረዩ ክዳውንቲ ብምዕዳግ ቀዳመይቲ ኮይና ኣላ።

እቲ ብኢድ ሰብ ክስራሕ ዘይኸእል ዝኣረገ ክዳን፡ ብመሺን ከምዝዕረ ዝገለጸ ኣካያዲ ስራሕ ፋብሪካ ዓለባ ፔናፒት፡ ኣሽዋኒ ኩማር፡ መብዛሕትኦም ውፅኢት ስራሕቲ ፋብሪክኡ፡ ብፍላይ ኮቦርታታት ንግዳያት ተፈጥሮኣዊ ሓደጋታት ከምዝዕደልን፡ ሳሕቲ እውን ትሑት መጠን እቶት ንዘለዎም ዜጋታት ብሕሳር ዋጋ ከምዝሸጠሎም ሓቢሩ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ኮቦርታታት ንትሑት ዝኣታዊኦም ክሳብ 2 ዶላር ይሽየጡ

ኣሽዋኒ ኩማር፡ ኣብ ቀረባ እዋን ዘጋጠመ ወሰኽ ቀረፅ፡ ዋጋ ኤሌክትርክን መኻዚኖታትን ብዘስዓቦ ምኽንያት ንዋጋ ክዳዉንቲ ስለዘንህሮ፡ ኣብ ዕዳግኡ ኣልታዊ ፅልዋ ከይሕደረሉ ስግኣት ኣለዎ።

ካብ ኩሉ፡ ዓማዊሉ ብሕሳር ዋጋ ክገዝኡ ዝደልዩ ኣፍሪካዊያን ነጋዶ ስለዝኾኑ፡ ዝያዳ ከምዘጨንቖ ሓቢሩ።

ኣብ ንግዲ ልባስ ክዳዉንቲ ናይ ዝተዋፈሩ ማሕበራት ህንዲ ፕሬዚደንት ፓዋን ጋርግ ብወገኑ "እንሰርሖ ዘለና ዕዮ ጠቓሚ'ዩ፡ ምኽንያቱ፡ እዞም ኣብ ረብሓ ሰባት እነውዕሎም ዘለና ልባስ ክዳዉንቲ፡

ፈቖድኡ ተደርቢዮም እንተዝተርፉ ኣብ ከባቢ ኣየር ከብፅሕዎ ዝኽእሉ ሳዕቤን እሞ ሕሰብዎ" ብምባል ኣብቲ ኢንዱስትሪ ኣንፀላልዩ ዘሎ ሓደጋ ድሕሪ ምግላፅ፡ ኣብ ህንዲ ዝድርበ ነገር ከምዘየለ ኣረዲኡ።

ህንዲ ብላይ ክዳውንቲ ብምዕዳግ ካብ ዓለም ቀዳመይቲ እንትትከውን ኣፍሪካ ድማ ኣብ ህንዲ ኣሪጎም ዳግማይ ዝተዓረዩ ክዳውንቲ ብምዕዳግ ቀዳመይቲ ኮይና ኣላ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት