ሓዳር ንሙሉእ ጥዕና

ሓዳር ንሙሉእ ጥዕና።
መግለጺ ስእሊ,

ሓዳር ንሙሉእ ጥዕና።

ልዑል መጠን ኮሌስትሮልን ድኻም ልብን ዘለዎም ሰባት፡ ሓዳር እንተገይሮም ልዑል ናይ ምድሓን ዕድል ከም ዘለዎም ተመራመርቲ ገሊፆም።

እቶም ተመራመርቲ፡ 'ጉባኤ ልቢ' ብዝብል ስያመ ኣብ ዝተጋብአ ኣኼባ፡ ኣብ ኣስታት ሓደ ሚልዮን ዓቕመ ኣዳም ዝበፅሑ ኢንግሊዛውያን ዘካየድዎ መፅናዕቲ፡ ሓደ ፍቱው ኣፍቃሪ፡

ነብስኻ ንኽትኣልን ክትሕብሕብን የተባብዓካ እዩ ይብሉ። እቶም መፅናዕቲ ዝተኻየደሎም ሰባት: ፀቕጢ ደም: ኮሌስትሮልን ሕማም ሽኮርን ዘለዎም ክኾኑ እንከለዉ፡

እቶም ሓዳር ዘለዎም ካብቶም ሓዳር ዘይብሎም ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ይነብሩ።

እቶም ዝተመርዐው'ኸ ኩሎም ሕጉሳት ድዮም?

ነዚ መፅናዕቲ ዘካየዱ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕክምና ኣስተን ዝርከቡ ተመራመርቲ፡ ዶክተር ፖል ካርተርን መሳርሕቱን፡ መርዓ ወይ ድማ ሓዳር፡ ካብ ሕማም ልቢ ናይ ምድሓን ልዑል ዕድል ከም ዝህብ ኣረጋጊፆም።

ኣብ ጉባኤ ማሕበር ካርዲዮቫስኮካላር ብሪትሽ ኣብ ዘቕረብዎ ናይ መወዳእታ መፅናዕቶም ከኣ ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ከም ዝኸኣለ ኣብሪሆም።

እቲ ንሕማም ልብን ኩሎም መንቀሊታት ሞት ንዝኾኑ ሕማማት ዝዳህሰሰ መጽናዕቶም፡

ካብቶም ካብ 50 ከሳበ 70 ክሊ ዕድመ ኣብ ዝርከቡ ልዑል መጠን ኮሌስትሮል ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን፡ ኣብ ዝቐጽል 14 ዓመት፡ እቶም ሓዳር ዘለዎም፡

ካብቶም ሓዳር ዘይብሎም ብ 16% ናይ ምንባር ዕድሎም ከም ዝውስኽ ይሕብር። እቲ መፅናዕቲ ንሕማም ሸኮርን ፀቕጢ ደምን እውን የጠቓልል'ዩ።

ይኹን እምበር፡ ብዛዐባ እቶም ከይተመራዓዉ ብሓደ ዝነብሩ፡ ንዝተፋትሑን ዝተፈላዩን፡ መፃምዶም ብሞት ንዝተፈልዩዎምን ግን ዝበሎ ነገር የለን። እቶም ተመራመቲ፡

እቶም ዝተመርዓዉ'ኸ ብሓዳሮም ሕጉሳት ድዮም ዝብል መፅናዕቲ'ኳ እንተዘየካየዱ፡ ካብ ንብሕትኻ ፡ ኣብ ህይወትካ፡ ዘመድ ኮነ መቕርብ ወይ ዓርከ መሓዛ ክህልወካ ኣዝዩ ጠቓሚ ምዃኑ ይገልፁ።

ካብዚ መፅናዕቲ'ዚ ብምብጋስ ብዙሕ ምትንባይ ከም ዝከኣልን፡ ሓዳር ምግባር፡ ንሕማም ልቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ንጠንቅታት ሕማም ልቢ እውን ከም ዝከላኸል ዶክተር ካርተር ይሕብሩ።

" እዚ ማለት ግን ኩሉ ሰብ ናይ ግድን ሓዳር ኪገብር ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። እቲ እወታዊ ጠቕምታት መርዓ ግን ብኻልእ ተመሳሳሊ መገዲ፡ ማለት፡ ብፅቡቕ ምሕዝነት፥ ስድራቤታውን ማሕበራዊ ምትሕግጋዝን ክትካእ ይግባእ "ይብሉ።

ዳይሬክተር ሀርት ፋውንዴሽን ብሪጣንያ ማይክ ኖፕተን ድማ፡ " እቲ ካብዚ እንመሃሮ፡ ማሕበራዊ ዝምድናታትና፡ ንከም ፀቕጢ ደም ዝኣመሰ ሕማማት ንምክልኻል ጥዕናና ንምሕላውን ኣገዳሲ ምኻኑ እዩ።

ምርዑው ኩን ኣይትኹን ብዘየገድስ እንተደኣ ከም ሕማም ልቢ፡ ኮሌስትሮልን ፀቕጢ ደምን ዝኣመሰለ ናይ ጥዐና ጸገም እንተሃልዩካ ናብ እትፈትዎም ሰባት ደዊልካ ሓገዝ ክትርክብ ይግባእ" ይብሉ።