ብቕዓት ኣእምሮና እስከ ንፈትን - ግድል ቁ-4

በዚ ንሎሚ ዝተዳለወ ግድል እሰከ ንዘናጋዕ።

ፀባ እናፍሰስኩም ከምዘይተባኽኑ ርግፀኛታት ኩኑ።

ፅቡቕ ዕድል ንምነ!

ፀባ Image copyright Getty Images

ግድል ቁ-4

ሓደ ሸያጢ ፀባ፡ ክልተ ጥርሖም መትሓዝ ጸባ ጎማታት ኣለውዎ። እታ ሓንቲ ሰለስተ ሊትሮ፡ እቲ ካልአይቲ ድማ ሓሙሽተ ሊትሮ ትሕዝ።

ፀባ ከይደፍአ ከመይ ገይሩ ሓደ ሊትሮ ክዕቅን ይኽእል?

መልሲ፡ ኣብ ታሕቲ ኣለኩም ረአይዎ

መልሲ

ፈለማ ነቲ ሰለስተ ሊትሮ ዝሕዝ ዓሚቕ ጎማ ይመልኦ፡ እቲ ዝመልኦ ፀባ፡ መሊሱ፡ ናብቲ ሓሙሸተ ሊትሮ ዝሕዝ ጎማ የንቆርቁሮ። ንኻልኣይ ግዜ ድማ፡ ነቲ በዓል ሰለስተ ሊትሮ ጎማ ይመልኦ'ሞ ናብቲ በዓል ሓሙሸተ ሊትሮ ይግምጥሎ። ቅድም ክብል ሰለስተ ሊትሮ ፀባ ዝተገምጠሎ በዓል ሓሙሽተ ሊትሮ ንኽመልእ ተወሳኺ ክልተ ሊትሮ ጥራሕ ስለዘድልዮ፡ ኣብቲ በዓል ሰለስተ ሊትሮ ጎማ ዝተርፍ ፀባ፡ ሓደ ሊትሮ ጥራሕ ይኸውን።

ብፊት ብረይንስ-ኩባንያ ሮሴታ ስቶን ዝቐረበ ግድል