ብቕዓት ኣእምሮና እስከ ንፈትን - ግድል ቁ-6

እሞ ንሎሚ ዝተዳለወ ፀዋታ ክትፈትንዎ'ዶ?

ተራ ሕቶ እዩ፡ ነዊሕ ግዜ'ዶ ይሓተኩም ይኸውን?

ሰናይ ዕድል!

ድቢታት Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ፀዋታ ድቢ

ግድል ቁጽሪ 6

ኣብ ሓደ ልኡኽ ኢኹም ዘለኹም ንበል። ንደቡባዊ ኣንፈት 5 ኪ.ሜ፥ ንምዕራብ 5 ኪ.ሜ፥ ንሰሜን 5 ኪ.ሜ ተጓዒዝኩም ኣለኹም። ኣብ መወዳእታ ግና ንዓርስኹም ኣብታ ጉዕዞ ዝፈለምኩምሉ ቦታ ረኺብኩምዋ።

ኣብ ጉዕዞኹም ሓደ ድቢ ርኢኹም። ሕብሪ እቲ ድቢ እንታይ ዓይነት ነይሩ? ንክትምልሱ ኣብዚ ጠውቑ

መልሲ፡ ኣብ ታሕቲ ኣለኩም ረአይዎ

መልሲ

እቲ ድቢ ፃዕዳ ሕብሪ ነይርዎ።

ኣብዛ ምድሪ ናብ ደቡብ 5 ከ.ሜ፥ ናብ ምዕራብ 5 ኪ.ሜ፥ ናብ ሰሜን ድማ 5 ኪ.ሜ ተጓዒዝካ፡ ናብ ዝነበርካሉ ቦታ እትምለሰሉ ቦታ ሰሜናዊ ዋልታ ምድሪ ጥራሕ'ዩ።

ኣብ ሰሜናዊ ዋልታ ምድሪ ዝርከብ ድቢ ድማ ፃዕዳ ሕብሪ እዩ ዘለዎ።

እዚ ግደል ካብ መእተዊ ፈተና 'ኤጀንሲ ስፔክትረም ሰክሬት' ዝተወሰደ እንትኸውን፤ ብላውረን ካብ ዝተፅሓፈ መፅሓፍ ህፃናት እዩ ተረኺቡ።