ብቕዓት ኣእምሮና እስከ ንፈትን - ግድል ቁ-7

እሰከ ንሎሚ ብዘተዳለወ ግድል ብቕዓት ኣእምሮና ንፈትን።

ነታ ምቁር ሕብስቲ ዝተሰርቃ ንግስቲ፡ ነቲ ጒሒላ ኣብ ምርካብ ሓግዝዋ።

ቀፅሉ...

ተምሳሌታዊት ንግስቲ ልቢ Image copyright Getty Images

ግድል 7

ንግስቲ ልቢ፡ ምቁራት ሕብስቲ ጠፊኦምዋ።

ነቶም ሕብስቲ ዘይበልዑ ዓጀብታ ሓቂ ከምዝዛረብዋ፡ እቶም ዝሰረቑ ግን ከምዝሕስውዋ ርግፀኛ ነይራ።

ንዓጀብታ ሕቶ መሰቕረበትሎም ዝሃብዋ መልሲ...

ዓጃቢ 1፡ 'ሓደ ካብኣቶም በሊዑዎ'

ዓጃቢ 2፡ 'ክልቴና በሊዕናዮ'

ዓጃቢ 3፡ 'ሰለስቴና በሊዕናዮ'

ዓጃቢ 4፡ 'ኣርባዕቴና በሊዕናዮ'

ዓጃቢ 5፡ 'ሓሙሽቴና በሊዕናዮ'

ካብቶም ዓጀብቲ ክንደይ ዝኣኽሉ እዮም ተኣመንቲ ኮይኖም? መኒኦም'ከ ሓቂ ተዛሪቡ?

መልሲ፡ ኣብ ታሕቲ ኣለኩም ረአይዎ

መልሲ

ዓጃቢ ቁጽሪ 4 ጥራሕ ሓቂ ተዛሪቡ ዝብል እዩ እቲ መልሲ። ብዝተፈላለዩ መንገዲታት ናብቲ መልሲ ተፀጊዕኹም ትነብሩ ትኾኑ፡ ኮይኑ ግን ነዚ ግድል ንምምላስ ሓዲ መንገዲ ክንሕብረኩም።

ብርትዓዊ ሓቂ እንተመዚንናዮ፡ ሓደ መግለፂ ጥራሕ እዩ ሓቂ ክኸውን ዝኽእል። እቶም ዓጀብቲ ዝተፈላለዩ መልሲታት እዮም ሂቦም።

ብመሰረት ዝሃብዎ መግለፂ፡ ሓደ ጥራሕ እዩ ሓቂ ክዛረብ ዝኽእል። ሓደ ካብኣቶም ሓቂ እንተተዛሪቡ ዝተረፉ ኣርባዕተ ሓሰውቲ ይኾኑ ኣለዉ። ዝተሰረቐ ብሽኩቲ ድማ ንሳቶም በሊዖምዎ ኣለው ማለት እዩ።

በዚ ምኽንያት ዓጃቢ ኣርባዕተ ጥራሕ እዩ ሓቂ ተዛሪቡ ዘሎ። ሓሙሽቲኦም ዓጀብቲ ሓሲዮም እንተኾይኖም፡ በላዕቲ እውን ሓሙሽቲኦም ይኾኑ ኣለው። እዚ ድማ ንዓጃቢ 5 ብዘካትዕ ኩነታት ሓቀኛ ይግብሮ ኣሎ።

ስለዝኾነ ካብ ኩሎም ዓጀብቲ፡ ዓጃቢ ቁጽሪ 4 ጥራሕ እዩ ሓቂ ተዛሪቡ።

እዚ ግድል ብዩኒቨርሲቲ ካምብሪጅ ፕሮጀክት ኤን ኣር ኣይ ሲ ኤች ተዳሊዉ ብ ቱደይ ፕሮግራም ዝቐረበ እዩ።