ብቕዓት ኣእምሮና እስከ ንፈትን - ግድል ቁ-9

ተዳሊኹም'ዶ ኣለኹም?

ምጅማር ይከኣል እዩ።

ማሸን ብቕዓት ኣእምሮ

ግድል 9

1 = ቬትናም

2 = ፓናማ

3 = ብሩንዲ

4 = ኒውዚላንድ

5 = ሪፓብሊክ ቻይና

ኣብ ቁፅሪ 6ኸ መን ኣላ?

መልሲ፡ ኣብ ታሕቲ ኣለኩም ረአይዎ

መልሲ

ኣብ ቁፅሪ 6 እትስራዕ ሃገር፡ ኣወስትራልያ እያ። ምኽንያቱ እተን ሃገራት ብመሰረት ኣብ ሰንደቕ ዕላማ/ባንዴርአን ዘለው ብዝሒ ከዋኽብቲ እየን ተሰሪዐን።

ኤሪክ ሞንክማንን ቦቢ ሲጋልን ዘዳለውዎ ግድል፡ ብ ቱደይ ፕሮግራም ኣቢሉ ቀሪቡ