ዋት3ዎርድስ፡ ንሰባት ኣንፈት ሓባሪ ሰለስተ ቃላት

ዋት3ዎርድስ Image copyright What3words

ቅድሚ ሐዚ ናብ ርሑቕ ከባብታት ንምውሳድ ዘፀግሙ ዝነበሩ ከም መሸጢ ምግብታት፥ ደብዳበታትን ፒዛን ከይተረፈ ኣብዚ ሐዚ እዋን ናብ ርሑቕ ከባበታት ገጠር እናተለኣኹ እዮም።

ኣብ ሞንጎልያ ዋት 3 ዎርድስ ዝብል መስርሕ ጥራሕ ተጠቒሞም አበይ ከባቢ ከም ዝነብሩ ብምሕባር ሒሳብ ባንኪ ክሓቱ ይኽእሉ እዮም።

ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ድማ ሰባት ሰለስተ ቃላት ብምጥቃም ምግቢ ናብ ዘለውዎ ከባቢ ወይ ድማ ናብ ገዝኦም ምግቢ ክእዝዙ ኣይኽእሉን።

እዚ መስርሕ ዕዉት ዝኾነ ዓለም ኣብ 57 ቲሪልየን ቦታ ብምኽፋል፡ ንሕድሕዱ ድማ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ቃላት ዘለዎም ኣድራሻ ሓበርቲ ቃላት ብምሃብ እዩ።

ኣብ ሃገረ ታንዛንያ ከተማ ኣሩሻ ብዛዕባ እዞም ሰለስተ ሓበርቲ ቃላት ቴድ ግሎባል (TEDGlobal conference) ዝብል ጉባአኤ ተኻይዱ ነይሩ።

ስራሕ መካየድን መስራትን "ዋት 3 ዎርድስ" ዝኾነ ኢንግሊዛዊ ክሪስ ሸልድሪክ ኣብዚ ጉባኤ "ብዘይ ኣድራሻ ምንም ክትነብር ኣይትኽእልን" ኢሉ ነይሩ።

"ብዙሓት ሰባት እዞም ሰለስተ ቃላት ብምጥቃም ንግልጋሎት ሒሳብ ባንኪ ሓዊሱ (bank account) ዝተፈላለዩ ግልጋሎታት ክሓቱን ክረኽቡን ከም ዝኽእሉ ኹሉ፡ ንካልኦት ሰባት ድማ እዚ ምርካብ ብጣዕሚ ዝኸበደ ክኸውን ይኽእል እዩ። "

Image copyright TED
ናይ ምስሊ መግለጺ ክሪስ ሼክድሪክ ሙያ ሙዚቃ ድሕሪ ምግዳፍ ዋት 3 ዎርድስ ኣብ ክሰርሕ ጀሚሩ።

ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ደርባን ዝርከብ ትካል ምግባረ ሰናይ፡ ን 11 ሽሕ ነብሰ ፁር ደቂ ኣንስትዮ ኣድራሻ ሰለስተ ቃላት (What3words)ንምሃብ እዚ መስርሕ እናተጠቐመ እዩ።

"ቅድሚ ሐዚ ነብሰ ፁር ደቂ ኣንሰትዮ ናብ ኣምቡላንስ ደዊለን ብዙሓት ሰዓታት ይወስደለን ነይሩ። ሐዚ ግን ብቐሊሉ ብምድዋል ኣድራሻ ሰለስተ ቃላት ብምምላእ ክጥቀማ ይኽእላ እየን " ይብል ሸልድሪክ።

ዴሊቨር ኣዲስ መስርሕ ዋት3ዎርድስ ብምጥቃም ኣብ ከተማ ኣዲስ አበባ ካብ ዝርከባ 25 ኣብያተ ብልዕታት ምግቢ ብምውሳድ ዓማዊሉ ኣብ ዝሃለዉ ይሃልዉ ብዘየገድስ ምግብን መስተን ናብ ዘለውዎ የብፅሕ።

ነበርቲ ንግልጋሎት ሒሳብ ባንኪ እንተመልክቱ ዘለውሉ ከባቢ ዝሕብር ቅጥዒ ዋት 3 ዎርድስ (What3words) ንክመልኡ ድማ፡ ዋት 3 ዎርድስ (What3words) ኣብ ሞንጎሊያ ምስ ዝርከብ ባንኪ ካን ኣብ ስምምዕ በፂሑ እዩ።

ምክትል ስራሕ መካየዲ ባንኪ ካን ጃዋሃን ቱሩ ማን ውሕሱን ሚሽጥራውን ብዝኾነ መንገዲ ናብ ኢድ ዓማዊል ካርዲ ልቓሕ ( ክሬዲት ካርድ) ምጓዓዝ ኣገዳሲ ጉዳይ ምዃኑ ይገልፁ።

"ኣብዝሓ ግዘ ብዓማዊልና ዝቐርቡልና ኣድራሻታት ኣብ ካርታ ዝርከቡ ኣይኮኑን። ኣብ ካርድና ካብ ዝርከቡ ኣድራሻታት ብተወሳኺ ኣድራሻ 3 ቃላት ክንጥቀም ወሲና ኣለና። እዚ ማለት ድማ ዓማዊልና ዝነብርሉ ከባቢ ብዘየገድስ ውሑስ ብዝኾነ መንገዲ ካርዲ ክነብፅሕ ንኽእል ኢና። "

Image copyright WHAT3WORDS

ቅድሚ ሓደ ወርሒ ምስ ዋት 3 ዎርድስ (What3words) ኣብ መስርሕ ፖስታ ዝምልከት ብሓባር ንምስራሕ ምስ ናይጄርያ ተፈራሪሙ እዩ።

ልዕሊ 180 ሚልየን ህዝቢ ዝሓዘት ናይጄርያ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ግዙፍ ቁጠባ ኣለዋ።

ይኹን እምበር 20 ሚእታዊ ህዝባ ጥራሕ እዩ ናብ ገዝኡ መልእኽቲ ዝመፀሉ።

ቴሌኮሚኒኬሽንን ግልጋሎት ፖስታን እታ ሃገር ድማ ኣብ ዝቕፅሉ ክልተ ዓመታት ግልጋሎት ገዛ ንገዛ ናብ ልዕሊ 70 ሚእታዊ ክብ ንምባል ተሊሙ እናሰርሐ እዩ።

ግልጋሎት ዋት 3 ዎርድስ ኣብ ሃገራት ሞንጎሊያ፥ ኣይቬሪኮስት፥ ቶንጋን ደሴት ሰሎሞንን ዝተለመደ እዩ።

ቀሊል መፍትሒ

ክሪስ ሼልክድሪክ ን 10 ዓመታት ሙዚቃ ድሕሪ ምስርሑ ኣብ 2013 ትካል ዋት3ዎርድስ መስሪቱ።

"ብቢ መዓልቱ ናብ ሓደሽቲ ከባበታት እንትንኸይድ ሰባት ይጠፍኡ ነይሮም። ሓባሪ ኣንፈት ( ጂ ፒ ኤስ) ብምጥቃም ክረኽቦም ፈቲነ ነይረ ግን ኣፀሓሕፈኦም ትኽክል ኣይነበረን። "

"ብዝቐለለ መንገዲ ከመይ ክንመፅእ ከም ንኽእል ምስ ሓደ ናይ ሒሳብ በዓል ሙያ መሓዛይ ምውጋዕ ጀሚረ። "

Image copyright WHAT3WORDS

ብመሰረት ናይ ሒሳብ ፎርሙላ ድማ ዋት 3 ዎርድስ ዝርዝር 40 ሽሕ ቃላት ክህልዎ ክኢሉ እዩ።

ዋት 3 ዎርድስ ብዋናነት ብ ቋንቋ ኢንግሊዘኛ ዝሰርሕ እንትኸውን ናብ ካልኦት 14 ቋንቋታት እውን ምትርጓም ዝኽእል እዩ።

ይኹን እንበር ዋት3ዎርድስ ኣብ ኣጠቓቕማ ዳታን ዝተፈላለዩ ኣቑሑታት ኣብ ናይ ካልኦት ምህርትታት እንትንጥቀሙ፡ ትካላት ክኸፍሉ ብምግባሩ ወቐሳታት እናቐረበሉ እዩ።

እዚ መስርሕ ኣብ ጉባኤ ቴድ ግሎባል ዋላ እኳ እንተቐረበ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ስራሕ ውዒሉ እዩ ንምባል ግን ገና ነዊሕ ርሕቐት ይተርፎ።

ኣብ ታንዛንያ በዓል ሙያ ቴክኖሎጂ ባንኪ ዓለም ዝኾኑ ኤድዋርድ ኣንደርሰን፡ መስርሕ ዋት3ዎርድስ ብምምሕያሽ ንቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ መፅሓፍ ንምብፃሕን፡ ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ዝተሰበሩ ቱቦታት ማይ ንምፍላጥን፡ ብቐሊሉ ንምጥቃም ከም ዝመሓየሽ ይገልፁ።

" እዚ ሓሳብ ዋላ እኳ ፅቡቕ እንተኾነ ፀገም ይሃልዎ ኣይሃልዎ ግን ብኣጋ ኣይተፈለጠን። ሰለስቲኦም ቃላት ንምፍላጥ ጂ ፒ ኤስ ዘድሊ እንትኸውን፡ እዚ መስርሕ ሰባት ዘለውዎ ቦታ ክፈልጡ ዘይኮነስ ካልኦት ንሶም ኣበይ ከምዘለዉ ንክፈልጥሎም ዝተዳለወ እዩ" ይብሉ።

ካብዚ ብተወሳኺ ዋት3ዎርድስ ብድምፂ ግልጋሎት ብዝህቡ ትካላት ክጥለብ ከም ዝኽእል ይሕብሩ ኤድዋርድ ኣንደርሰን።

ብዘይሰብ ንዝሽክርከር መኪና ወይ ድማ ኣቑሑት ንዘቐርብ ድሮን ( ንእሽተይ ሰብ ኣልባ ነፋሪት) ንሶም ዝርከብሉ ኣድራሻ ምንጋር ከም ዝከኣል እውን ይሕብሩ።