ተደጋጋሚ ፈተነ ሚሳኤል ሰሜን ኮርያን ምላሽ ሓያላት ሃገራት ዓለምን ናበይ ኮን ክመርሐና ይኸውን?

ኣብ ዝተፈላለዩ ክብረ በዓላታን ኣጋጣምታትን ተደጋጋሚ ፈተነ ነዊሕ ርሕቐት ተወንጨፍቲ ሚሳኤላት በምክያድ እትፍለጥ ሰሜን ኮርያ ኣብዚ ቅነ እውን ኣጀንዳ ፖለቲካ ዓለም ካብ ምዃን ዓዲ ኣይወዓለትን።

Image copyright KCNA
ናይ ምስሊ መግለጺ ሰሜን ኮርያ ኣስታት ሓደ ሚልዮን ስሩዕ ሰራዊት ትውንን።

ኣብ ዝተፈላለዩ ክብረ በዓላታን ኣጋጣምታትን ተደጋጋሚ ፈተነ ነዊሕ ርሕቐት ተወንጨፍቲ ሚሳኤላት በምክያድ እትፍለጥ ሰሜን ኮርያ ኣብዚ ቅነ እውን ኣጀንዳ ፖለቲካ ዓለም ካብ ምዃን ዓዲ ኣይወዓለትን።

ብፍላይ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዘበነዎት ሚሳኤል ክሊ ኣየር ጃፓን ዘሊሉ ናብ ውቅያኖስ ሰሜናዊ ፓስፊክ ምትኳሳ ሲዒቡ ቀልቢ ብዙሓት ሓያላት ሃገራት ዓለም ሲሒባ ኣላ።

እዚ ብሓያሎ ሃገራት ዓለም 'ትንኮሳ' ከምዝኾነ ዝተዘረበሉ ፈተነ ሚሳኤል ሰሜን ኮርያ፡ ሕሉፍ ሓሊፉ እቲ ፈተነ ቀዳማይ ምዕራፍ ድኣ'ምበር ገና ዘይተወድአ ከምዝኾነ በመራሒ እታ ሀገር ኪም ጂንግ ኡል ምስተገልፀ ድማ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ሃገራት ኣሜሪካ፡ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ቁጥዐ ፈጢሩ'ሎ።

ሰሜን ኮርያ ብሰንኪ ቅድሚ ሕጂ ዘካየደቶም ተደጋጋሚ ፈተነታታት ሚሳኤል፤ ብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ሓዊሱ ገለ ሃገራት ዓለምን ማዕቀብ ተገይሩላ ምንባሩ ዝዝከር'ዩ።

ይኹን እምበር ሰሜን ኮርያ ዋላ'ኳ እቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝተገበረ ማዕቀብ ኣብ ቁጠባኣ ማህሰይቲ እንተስዓበ ፈተነ ሚሳኤል ካብ ምግባር ግና ኣይኣገዳን።

በዚ ተግባር ሰሜን ኮርያ ተስፋ ናብ ምቑራፅ ገፆም ዝመስሉ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ፤ ካብ ድሕር ደጊም ጉዳይ ሰሜን ኮርያ ዝፍታሕ ዘረባ እንተይኮነስ ተግባር ጥራሕ'ዩ ዝፈትሖ ክብሉ ኣብ ቲዊተር ገዖም ኣስፊሮም ኣለው።

ንሙዃኑ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ እንታይ ኣማራፅታት ክትወስድ ትኽእል?

ናይ ምስሊ መግለጺ ሰሜን ኮርያ ናብ ውቅያኖስ ፓስፊክ ተደጋጋሚ ፈተነ ክተካይድ ቀኒያ

ኣማራፂ ሓደ

ኣብ ደቡብ ኮርያ ሓይላ መጥንኻር

ኣሜሪካ ፈተነ ሚሳኤል ሰሜን ኮርያ ጠጠው ንምባል ክትወስዶም ካብ እትኽእል ኣማራፅታት ሓደ ዛጊድ ኣብ ደቡብ ኮርያ ናብ ዝዓሰከረ ሓይሊ ሰራዊታ ተወሳኺ ሓይሊ ኣየርን እግረኛን ብምልኣኽ ንገሊኡ ፈተነታት ሚሳኤል ምብርዓን'ዩ።

ከም ግምት ብዙሓት እዚ ኣማራፂ እዚ ስግኣት ዘይብሉ ግን ድማ ዋላ ሓንቲ ውፂኢት ከመፅእ ዘይኽእል'ዩ ተባሂሉ።

ኣብ ልዕሊ እዚ ደቡብ ኮርያ ኣብ ግዝኣታ ናይ ዝዕርድ ኣፅዋር ኣሜሪካ ናይ ምምርማር ዓብይ ሓላፍነት ኣለዋ።

ምንቋጥ ሓይልታት ኣሜሪካ ኣብ ደቡብ ኮርያ ብወገን ሰሜን ኮርያ ቁልዕ ወራር ተገይሩ ከይውሰድ'ውን ስግኣታታት ኣለዉ።

እዚ ኣማራፂ ኣሜሪካ ብፍላይ ብሸነኽ ምብራቕ ኣውሮፓን ደቡባዊን ምብራቓዉን ባሕሪ ቻይና ካብ ሃገራት ሩስያን ቻይናን ምትዕንቓፋት ክገጥማ ከምዝኽእል ብኣግኡ ተኣሚቱ'ሎ።

ኣማራፂ ክልተ

ኣሜሪካ ኣብ ምብርዓን ተተኮስቲ ሚሳኤላትን ሃንደበታዊ መጥቃዕትን ልዑል ዓቕሚ ስለእትውንን ኣብ ዝተመረፁ ብፍላይ ናቑጣታታት ኒኩሌርን ሚሳኤላትን ሰሜን ኮርያ መጥቃዕቲ ምፍፃም'ዩ።

ኮይኑ ግና ይብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ፤ ኣሜሪካ እዚ ኣማራፂ ተጠቒማ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ሰፍ ዘይብል ማህሰይቲ ክተበፅሕ ከመእትኽእል ዘጠራጥር እንተዘይኮነ፤ ነዚ ወፍሪ ዝፍፅማ ገሊኤን ኣየራታ ግና በፀረ ነፈርቲ ውግእ ሰሜን ኮርያ ክውቅዓ ከምዝኽእላ ይግለፅ።

ዓቅሚ ሰራዊት ምክልኻል ሰሜን ኮርያ ንፍርቂ ክፍለዘበን ዝተሰረሐሉን ብፍላይ ድማ ኣብ ሕሉፍ እዋናት ብሓገዝ ቻይናን ሩስያን ዝተሃነፀ ስለዝኾነ ንምእማቱ ኣፀጋሚ ምዃኑ'ዩ ዝግለፅ።

ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ መጥቃዕቲ እንተፈፂማ፤ ሰሜን ኮርያ ሕኒኣ ንምፍዳይ መፀግዒ ሰራዊት ኣሜሪካ ናብ ዝኾነት ጎሬቤታ ርእሰ ከተማ ደቡብ ኮርያ ሲዎል መጥቃዕቲ ክትፍፅም ከምእትኽእል ስግኣታታት ስለዘሎ እዚ ኣማራፂ ድሌት ደቡብ ኮርያ ከምዘይኮነ እቶም ተንተንቲ ይገልፁ።

Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ እትወስዶ መጥቃዕቲ ንደቡብ ኮርያ ስግኣት አዩ

ሳልሰዋይ ኣማራፂ

ቅሉዕ ወራር

እዚ ኣማራፂ ሰሜን ኮርያ ምስ ዘለዋ በዝሒ ዕጡቕን ተጠባባቒ ሓይልን ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ዘበናዊ ኣፅዋር ኩናት እታ ሃገር ምንኣስ ድጋፍ ደቡብ ኮርያ ተወሲኹዎ ናይ ምዃን ዕድሉ ዝመንመነ ከምዝኾነ ይግለፅ።

ሰሜን ኮርያ ሙሉእ ብሙሉእ ንምውራር ኣሜሪካ ርኡይ ዝኾነ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳትን ሙሉእ ሓገዝ ደቡብ ኮርያን ዘድልያ እንትኸውን ብዓብይኡ ድማ እታ ሃገር ካብ ወተሃደራዊ ኒኩሌር ናፃ ሙዃናን ዘይምዃናን ክተረጋግፅ ክትግደድ'ያ።

ንኽልቲኤን ሃገራት ክሳብ ብኣሚኢት ኣሽሓት ዝቑፀር ሰብ ከስእነን ከምዝኽእል'ውን ይእመት።

ሰሜን ኮርያ ሓደ ሚልዮን ስሩዕ ሰራዊትን 6 ሚልዮን ተጠባባቒ ሓይልን ከምዘለዋ መረዳእታታት ይሕብሩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት