መንግስታዊ “መዓልቲ ፍቕሪ”

ኣከባብራ ሚለኒየም ኢትኦጰዕኣ

ኣቀባብላ ሓዱሽ ዓመት 2010 ዓመተ ምሕረት ምኽንያት ብምግባር መንግሰቲ ሓደ ሓደ ትልምታት ዘውፀአ እንትኸውን፥ "መፃኢ ዘመን፥ ልዕልነት ኢትዮጵያ እዩ" ብዝብል ጭርሖ ክኽበር ወሲኑ።

ድሕሪ በዓል ሚሊንየም ዝተሰርሑ ዓበይቲ ፍፃመታት ብምዝካር ንቐፃሊ 10 ዓመታት "ህዝበይ ከነቓቕሕ እየ" ካብ ዝብል ዕላማ ተበጊሱ ዘብዕል ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ፥

ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ክሳዕ ጳጉሜን 5 ከኽብር 20 ሚልዮን ቅርሺ ፥መዲቡ ይንቀሳቐስ ኣሎ።

በቲ ዝተትሓዘ ትልሚ መሰረት፥ እቲ ኣከባብራ በዓል መንግሰቲ ንዓሰርተ ተኸታተልቲ መዓልታት ዝሳለጥ እንትኸውን፥ ብዙሓት ሕቶ እናልዓሉን ነቐፌተኦም እናገለፁን ይርከቡ።

ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መንግሰቲ ብምንቃፍ ስሞም ጎሊሑ ካብ ዝፍለጡ መንጎ ዳኒኤል ብርሃነን ስዩም ተሾመን ብዛዕባ እቲ ትልሚ ላግፂ ፅሒፎም።

መምህር ኮሌጅ ኣምቦ ስዩም " ምስ መንግስቲ ኢህወዴግ መዓልቲ ፍቕሪ ካብ ዘኽብር ሬሳ እንተዝስዕመኒ ይመርፅ" ክብል ኣምሪሩ ኣላጊፁ።

ኢህወዴግ መዓልቲ ፍቕሪ ኣይኮነን፥ መዓልቲ ዕርቕ 'ኳ እንተትዝፅውዕ ዝቕበሎ ከምዘየለ ብምግላፅ።

ፀሓፊ ዳንኤል ብወገኑ እቲ ትልሚ "ሰሙነ ጓይላን ፕሮፖጋንዳን" ክብል ዘቃለሎ እንትኸውን፥ 20 ሚሊዮን ቅርሺ ነዚ ዘይረብሕ ምድላው ምምዳቡ ብግርምቲ ፀሒፉ።

ኣብያተ ዕዮ መንግሰቲ ወፃኢ ክቕንሱ ኣለዎም ዝብል መምርሒ፥ ወርሒ ከይመልኦ እዚ ምስምዑ ድማ ተገሪሙ።

ሚንስትር ጉዳያት ኮምዩኒኬሽን መንግስቲ ኣይተ ነገሪ ሌንጮ ግና እዚ ንርኣዩለይ ዝግበር ዘይኮነስ ቀፃልነት ከምዘለዎ እዮም ተዛሪቦም።