ብቕዓት ኣእምሮና እስከ ንፈትን - ግድል ቁ- 11

ነዚ ቅልል ዝበለ ግድል ንምፍታሕ ፈትኑ።

ምቕፃል ይከኣል እዩ!

ምስሊ ኣውቶቡስ

ግድል 11

እዛ ኣውቶቡስ ናብ ቅድሚት ትጉዓዝ ምህላዋ ኣስተብህሉ። ናብ ኣየኒኡ ኣንፈት ትጓዓዝ ምህላዋ ግን ካብቲ ምስሊ ሪኢኹም ገምቱ። የማን'ዶ ፀጋም?

መልሲ ኣብ ታሕቲ ኣለኩም

መልሲ

ጉዕዞ እታ ኣውቶቡስ ንፀጋም እዩ። ምልክቱ ድማ ኣብ መዓፁ እታ ኣውቶቡስ እዩ ዘሎ።

መዓፁኣ ኣብቲ ምስሊ ኣይርኣዩን ዘለው። ስለዝኾነ፡ እንተድኣ መራሒ መኪና ብፀጋም ኮፍ ኣብ ዝብለላ ሃገር ሃሊኹም፡ ኣንፈት ጉዕዞ እታ ኣውቶቡስ ግድን ናብ ፀጋም እዩ ዝኸውን።

sharpbrains.com.ዝተዳለወ ግድል