ብቕዓት ኣእምሮና እስከ ንፈትን - ግድል ቁ- 12

ነዚ ግድል ክትምልሱ ድልዋት ዲኹም?

ፈትንዎ!

ሰናይ ዕድል!

ኣብ ጫፍ ስሉስ ኩርናዕ ዝተቐመጣ ቁፅሪታት

ግድል 12

ካብቶም ስሉሳዊ ኩርናዕ ቅርፂ ዝሓዙ ሳናዱቕ ሓዲኡ ኣብ ውሽጡ ቁፅሪ የብሉን። እቲ ዝጎደለ ቁፅሪ ክንደይ ይመስለኩም?

መልሲ ኣብ ታሕቲ ኣለኩም

መልሲ

እቲ ዝጎደለ ቁፅሪ፡ ቁጽሪ '3' እዩ። ኣብ ላዕሊ ዘሎ ቁፅሪ ዝጎደሎ ታሕተዋይ ፀጋም፡ ክራባሕ፡ ታሕተዋይ የማን፡ ማዕረ ይኸውን ኣብ ማእኸል ምስዘሎ ቁፅሪ።

sharpbrains.com.ዝተዳለወ ግድል