ብቕዓት ኣእምሮና እስከ ንፈትን - ግድል ቁ- 15

ሰዓት ምቑፃር ተጀሚሩ'ሎ!

ሰናይ ዕድል!

ሰዓት መንደቕን ቆፃሪት ብርጭቆን Image copyright Getty Images

ግድል 15

ኣልበርት ኣንስታይን 24 ሰዓታት ኣብ ዝቖፅራ፡ ክልተ ፍልይ ዝበላ ዓይነታት ሰዓት ፈተነ እናካየደ እዩ።

ሓንቲ ካብተን ሰዓታት ክትቖፅር እንከላ፡ ካብቲ ልሙድ ብኽልተ ዕፅፊ ትንህር።

እታ ካልአይቲ ድማ ንድሕሪት፡ ግን ድማ በቲ ልሙድ ናህሪ ትዘውር። ክልትኤን ኣብ ማዕረ ሰዓት ተራኺበን፡ ሰዓት 13፡00 ይብላ ኣለዋ።

ቐፂለንከ ኣብ ሰዓት ክንደይ ብማዕረ ይራኸባ ይኾና?

መልሲ ኣብ ታሕቲ ኣለኩም ረአይዎ

መልሲ

ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓት፡ እታ ሓንቲ ሰዓት ብኽልተ ሰዓታት ንቕድሚት ትጉዓዝ፤ እታ ካልአይቲ ድማ ብሓደ ሰዓት ንድሕሪት ትምለስ፡ በዚ ድማ ኣብ ሞንጎአን ናይ ሰለስተ ሰዓታት ፍልልይ ይፍጠር።

በዚ ከይዲ ድሕሪ ሸሞንተ ሰዓታት ብ24 ሰዓታት ይፈላለያ። ብኻልእ ኣገላልፃ ተመሳሳሊ ሰዓት የርእያ።

ካብ 13፡00 ስዒቡ ዝመፅእ ፍልልይ 21፡00 እዩ። እዚ ድማ እተን ሰዓታት ኣብ 05፡00 ክምዝራኸባ ይገብረን።

ብዩኒቨርሲቲ ካምብሪጅ ተዳልዩ ብቱደይ ፕሮግራም ዝቐረበ