ደሃይ 1፡ ኣብ ጀርመን መንበሪ ንምርካብ 5 ሃገራት ዘቋረፀ ኤርትራዊ ስደተኛ

ደሃይ 1፡ ኣብ ጀርመን መንበሪ ንምርካብ 5 ሃገራት ዘቋረፀ ኤርትራዊ ስደተኛ

ሽሻይ ተስፋኣለም፥ ካብ ኤርትራ ብስግረ ዶብ ኣቢሉ ናብ ኢትዮጵያ መዓስከር ዓዲ ሓርሽ ኣትዩ።

ብድሕሪ እዚ 5 ሃገራት ብምቁራፅ ናብ ጀርመን ኣትዩ።

ደሃይ፡ ዛንታታት ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝቐርበሉ፥ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ናባኹም ዝቐርብ ማህደር እዩ።

ካብ ዘለኹሞ ዛንታታትኩም ኣካፍሉና።