ብልፅቲ ጋንታ እዚ ሰሙን - ብጋረት ክሩክስ፥ ኣጉየሮ፣ ጂሰስ፣ ዴ በረየን፣ ቫለንሲያ፣ ኮላሲናች

  • ብ ጋረት ክሩክስ
  • ተንታኒ ኩዕሶ እግሪ
Team of the week

ጋንታታት ማንቸስተር ሲቲን ማንቸስተር ዩናይትድን ዝዓበየ፡ ዓወታት ብምምዝጋብ፡ ኣብ ኣጀማምርአን ዝለመድኦ ተሞክሮ ዓወት ፀጊነን ኣለዋ።

ሲቲ ንዋትፎርድ 6 ብ 0 ስዒራ ናብ መሪሕነት እንትትድይብ፥ ዩናይትድ ብወገና ንኤቨርተን 4 ን 0 ኣፋንያታ።

ኣሰልጣኒ ጋንታ ክሪስታል ፓላስ ሮይ ሃድሰን ኣብ ልዕሊ ሳውዝኣምፕተን 1 ን 0 ዓወት ብምምዝጋብ ኣጀማመርኦም ኣፀቢቖም ኣለው። ምስ ቸልሲ 0 ን 0 ዝተፈላለየት ኣርሰናል ብወገና ነጥቢ ተማቒላ ኣላ።

ሊቨርፑል ምስ በርንለይ ሓደ ብሓደ ማዕረ ክትወጽእ እንከላ፤ ኒውካስል ኣብ ልዕሊ ስቶክ ተዓዊታ፡ በርንማውዝ እወን ንብራይተን 2 ን 1 ስዒራታ።

ቶተንሃም ምስ ሰዋንዚ፥ ዌስት ሃም ምስ ዌስትብሮም ብዘይ ሸቶ ተፈላልየን። ምስ ሌስተር ዝገጠመት ሃደርስፊልድ ድማ ነጠቢ ተማቒላ።

ብጋርት ክሩክስ ናብ ዝተሃነፀት ብልፅቲ ጋንታ እዚ ሰሙን ክንሰግር።

ሓላዊ ማዕፆ - ኒክ ፖፕ (በርንለይ)

ኒክ ፖፕ ኣብ መዛዘሚ ውድድር ዝሓለፈ ሰሙን ብዘርኣዮ ብቕዓት ናብ ብልፅቲ ጋንታ ክፅምበር ኪኢሉ ኣሎ። ኣብ ጸወታ ንዝተሃሰየ ቶም ሂተን ተኪኡ ብምእታዉ ብሉጽ ፀዋታ ኣርእዩ።

ኣንፃር ሊቨርፑል ኣብ ዝነበረ ፀዋታ፥ ዋላ'ውን ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ክፃወት ከምዝኽእል ዘረጋግጽ ብቕዓት ከርኢ ኪኢሉ።

ካብ መጥቃዕቲ ኤመር ካን ዘድሓና ፈላመይቲ ኩዕሶ ኣዝያ መዕሸዊት ነይራ። ብናህሪ ድማ ተቖፃፂርዋ። ካብ ዳንኤል ስተሪጅ ዘድሓና ኩዕሶ ከኣ ዝለዓለ ዓርሰ ምትእምማን ከምዝሓድሮ ገይራ።

ናብዛ ብልፅቲ ጋንታ ንክፅምብሮ ዝደፍአትኒ ግን፡ ካብ ኣሌካሳንድር ኣርኖልድ ዝመፀት ኩዕሶ እያ። ኣብ ፕሪምየርሊግ ፈላመይቲ ሸትኡ ከመዝግብ እናተሃንደደ ይመፅእ ንዝነበረ ተፃዋቲ ዕድል ክህቦ ኣይከኣለን።

ብዝነኣድ ኩነታት ከኣ ነታ ኩዕሶ ኣድሒንዋ። የርገን ክሎፕ ድሕሪ ፀዋታ ንፖፕ ናእድኦም ምግላፆም ትኽክል ነይሮም። ኣብ ፕሪምየርሊግ ዝነኣድ ጅማርኡ እዩ።

ተኸላኻሊ - ጀማል ላሴልስ (ኒው ካስትል)

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

መግለጺ ስእሊ,

ጀማል ላሴልስ ኣብ ፕሪምየርሊግ ዘቑፀሮም ኣርባዕተ ሸቶታት ካብ ኩርናዕ ዝመጽኣን ብርእሱ ዘቑፀረንን እየን።

ጀማል ላሴልስ ጋንትኡ ከምትዕወት ምግባሩ ብዙሕ ዘገረመኒ ኣይነበረን።

ሓለቓ ጋንትኦም ኣብ ወሰንቲ ቦታታት ደው እንትብል ሓደገኛ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ስዋንዚ ሸቶ ኣመዝጊቡ፤ ኣብ ልዕሊ ስቶክ ድማ ደጊምዎ።

ፍፁም ቅላዕ ስኢኑ፡ ምስ ዳያኑ ተኻቲዑ ነይሩ ። ኣነ'ውን፡ ብውሳነ ደይና ስቴዋርት ኣትዌል ይሰማማዕ እየ።

ካሕሳ ላሴልስ ካብ ኩርናዕ ዝተፈነወት ኩዕሶ ነይራ። ሸቶ ከቑፀር ኪኢሉ።

ተኸላኻሊ - ጆየል ማቲፕ (ሊቨርፑል)

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

መግለጺ ስእሊ,

ጆየል ማቲፕ ናብ ሊቨርፑል ካብ ዝፀምበር ናይ ምዕዋት ዕድላ ናብ 59% ደይቡ። ንሱ ኣብ ዘይነበረሉ 44% ነይሩ

ጆየል ማቲፕ ግዱስ ተኸላኻሊ እዩ። እዚ ካሜሮናዊ-ጀርመናዊ እንተዘይህሉ፡ ሊቨርፑል ምስ በርንለይ ኣብ ዝነበራ ፀዋታ ብዘይጥርጠር ስዕረት ምገጠማ።

ኣብ ወሳኒ ግዜ ጋንትኡ ጎል ከይኣትዋ ብብቕዓት ተኸላኺሉ። ኣብ ክንዲ ሓለዊ ማዕፆ ውሕስና ብምሃብ ሸቶ ኣምኪኑ። ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብዛዕባ ክፍሊ ምክልኻል ሊቨርፑል ዘለኒ ገምጋማት ገሊፀ እየ።

ኣብ ናይ ሎሚ ፀዋታ ግን ካብ ኣዝዩ ከቢድ ስዕረት ምድሓኖም ዕድለኛታት ይገብሮም።

ደገፍቲ ሊቨርፑል ኣብ ሜዳኦም ዓወት ዝምዝገበሉ ኩነታት ክህሉ ክጠርዑ ይክእሉ፤ እዚ ግን ስሕተት እዩ። ማቲች ብሉቭ ብቕዓት ከርኢ ዝኽእል ተፃዋቲ እዩ በሃሊ እየ። ኮይኑ ግን ኣብ ጎኑ ብሉፅ ተኸላኻሊ የድልዮ።

ተኸላኻሊ - ሽኮድራን ሙስታፊ (ኣርሰናል)

ኣብ ፈለማ፡ ኣርሰናል ኣብ ልዕሊ ቸልሲ ዘቑፀረቶ ብሉፅ ሸቶ ይመስል ነይሩ፤ ብሚዛን እቲ ፀዋታ ድማ ንኣርሰናልን ሽኮድራን ሙስታፊን ዝግብኦም ክረኽቡ ኣኽኢሉ።

ንኣርሰናልን ቸልሲን ኣብ ዘራኸበ ደርቢ፡ ሙስታፊ ንኣልባሮ ሞራት ን90 ደቓይቕ ሙሉእ ከሕልፎ ኣይከኣለን። ሞራታ ምስ ውሱን ሓገዝ ዊልያን ዝሓሸ ምሰርሐ ነይሩ፡

ኮይኑ ግን ኣብ ውሽጢ ኣርባዕተ መዓልታት ክልተ ፀዋታ ብምክያዱ ዝኸበዶ ይመስል።

ኣብ ቻምፒዮንስሊግ ክትነሓናህ (ክትውዳደር) እትደሊ ቸልሲ፡ ተፃወታ ኣብ ፕሪምየርሊግ እውን ብዝሓሸ ውፅኢታዊት ክትኸውን ኣለዋ። እዚ ዓርሱ ዝኸኣለ ፅልዋ ኣለዎ። ኣርሰናል ግን ኣብ ዩሮፓ ሊግ እውን ተፃዊታ ፅልዋ ዘሕደረላ ኣይመስልን።

ክንፊ - ኣንቶንዮ ቫለንሲያ (ማንቸስተር ዩናይትድ)

ኣብ ዝሓለፉ ፀዋታታት ክንድቲ ትፅቢት ዝግበረሉ ሸቶታት ዘየመዝገበ ቫለንሲያ ኣብ ልዕሊ ኤቨርተን ግን ሸቶ ኣቕፂሩሎ። ትፅቢት ዝመልአት ሸቶ ትመስል።

ኣትሪሩ ዝወቕዓ ሓላዊ ኩዕሶ ማዕፆ ኤቨርተን ጆርዳን ፒክፎርድ ክቆፃፀራ ኣይከኣለን።

ኣንቶንዮ ቫለንስያ፡ ምስ ጋንትኡ ብምዃን ኣብ ሜድኦም ዝተአንገዱ ፀዋታታት ብዓወት ዛዚሙ እዩ። ሸቶ እውን ከቑፅር ኪኢሉ።

ማእኸል - ኬቪን ዴ ብረየን (ማንቸስተር ዩናይትድ)

ማእኸል - ኬቪን ዴ ብረየን ካብ 2015 ናብዚ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ንተፃወቲ ምቹዋት ኩዓሳሱ ብምሃብ ዝወዳደሮ የለን። 30 ምቹኣት ኩዓሳሱ ኣቐቢሉ።

ዝሓልፈሉ ኩዕሶ እንተዘይህሉ ነይሪ፥ ሰርጂዮ ኣጉዌሮ ውፅኢታዊ ኣይምኾነን። ካብ ኬቪን ዴ ብረየን ዝመፅኡ ኩዕሶታት ብቑዓት እዮም።

ማእኸል - ማርዮ ለሚና (ሳውዝኣምፕተን)

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

መግለጺ ስእሊ,

ማርዮ ለሚና፡ ኣብዚ ዓመት ኣብ ጋንትኡ፡ ካብኡ ንላዕሊ ምቹኣት ኩዓሳሱ ንተፃወቲ ዘቐበለ የለን። 90% ይዕብልል።

ኣብ ጋንታ ሳውዝኣምፕተን ብቑዓት ኩዓሳሱ ናብ ተፃወትቲ ኣሕሊፍካ ብምሃብ ክንድኡ ዝመፅእ የለን። ከም ምንጪ ሓይሊ ድማ ይቑፀር።

ሓደ ካብ ሞንጎ ኣርባዕተ ብሉፃት ተፃወቲ ገይረ ይቖፅሮ። ጋንትኡ ንዝኸፈለቶ ዋጋ እውን ይፃወት ኣሎ ይብል። ንኣርሰናል፡ ወይ ድማ ንሊቨርፑል ክፃወት ዘይምኽኣሉ ግን ንዓይ ምስጢር'ዩ።

ክንፊ - ሲድ ኮላሲናች (ኣርሰናል)

ኣብዚ ዓመት ኣብ ጋንታ ኣርሰናል፥ ሲድ ኮላሲናች ካብ ዝሓሸ ናይ ምቕባል ዕድል ዝገጠሞ የለን።

ሲድ ኮላሲናች ዳርጋ ኣብ እዋን ካልኣይ ኲናት ዓለም ንዝነበሩ ከበድቲ ነቶግቲ ክፃወር ተገይሩ ዝተሰርሐ ህንፃ ይመስል።

ዋላ'ውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝገጠሞ ማህሰይቲ ንደሓር ሙሉእ ፀዋታ ክፃወት ከምዝኽእል ኣመስኪሩ እዩ።

ኣጥቃዒ - ሞሃመድ ሳላ (ሊቨርፑል)

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

መግለጺ ስእሊ,

ኣብ ናይዚ ዓመት ግጥም ፕሪምር ሊግ፥ ኣብ ጋንታ ሊቨርፑል ዛጊድ ልዕሊ መሓመድ ሳላ ሸቶ ዘቑፀረ ተፃዋቲ የለን። ኣርባዕተ ሸቶታት ኣቑፂሩ

ኣብዚ ዓመት ካብ ሙሓመድ ሳላ ንላዕሊ ሸቶ ዘቑፀረ ተፃዋቲ ጋንታ ሊቨርፑል የለን። ኣርባዕተ ኣቑፂሩሎ።

ኣብ ሕሉፍ ዝነበሮ ብቕዓት ሊቨርፑል ኣብቲ ተፃዋቲ ድልየት ከምዝሓድራ ገይሩ። ናብ ኢንፊልድ ካብ ዝመፅእ ኣብ ዝሓለፈ ሸውዓተ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ግጥማት ሓሙሽተ ሸቶታት ኣቑጺሩ'ሎ።

ኣጥቃዒ - ሰርጂዮ ኣጉዌሮ (ማንቸስተር ሲቲ)

ሰርጂዮ ኣጉዌሮ ካብ ሜዳ ወፃኢ ኣብ ዝተኻየዱ ሸሞንተ ተኸታተልቲ ግጥማት ብተኸታታሊ ሸቶ ኣቑፂሩ።

ኣብ ልዕሊ ዋትፎርድ ዘቑፀረን ሰለስተ ሸቶታት፥ ኣብ ፕሪምየርሊግ ሻድሸይቲ ሃትሪክ (ኣብ ሓደ ጸወታ ሐደ ተጸዋታይ ሰለስተ ሸቶታት እንተመዝጊቡ ሃትሪክ ይበሃል) ኮይነን ተመዝጊበናሉ። ንጋንትኡ ድማ 10ይቲ።

ብሉፅ ተፃዋቲ ዓለም ዘየብሎ ምኽናያት ይህሉ'ዶ ትብሉ።

ቃዒ - ጋብሪል ጂሰስ (ማንቸስተር ሲቲ)

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

መግለጺ ስእሊ,

ጋብሪል ጂሰስ ኣብ ዝተሰለፈሎም 15 ፀዋታታት 15 ሸቶታት ንጋንትኡ ማንቸስትር ሲቲ ኣቑፂሩ

ጋብሪል ጂሰስ ንጋንትኡ ኣብ ዝተሰለፈላ 15 ፀዋታታት፤ 15 ሸቶታት ከቑፅር ዝኸኣለ ተፃዋቲ እዩ።

ምልክት ብቕዓት እቲ ተፃዋቲ ክኸውን ዝኽእል፥ መነሓንሕቲ እታ ጋንታ ከም ስግኣት ተገንዚባ ክትቆፃፀሮ ምፍታና እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን ዝሓሰበቶ ኣይሰመረላን።