በለስ ዓጋመ ናብ ዕዳጋ እስራኤል ይለኣኽ ኣሎ

  • ግርማይ ገብሩ
  • ሪፖርተር፡ ቢቢሲ ትግርኛ
ኣብ ባኮ ዝተመልአ በለስ
መግለጺ ስእሊ,

በለስ ኣብ እዋን ክረምቲ ፈርዩ ንዕዳጋ ይቐርብ

ብስም ማሕበር በለስ ዓጋመ ዝተወደቡ መንእስያት ናብ ዕዳጋ ወጻኢ ሃገራት በለስ ክልእኹ ጀሚሮም ።

እዞም በለስ ኣርዮም፣ ኣፅፊፉምን ዓሺጎምን ናብ ዕዳጋ ውሽጢ ዓዲን ወፃእን ዘቕርቡ ዘለው14 መናእሰይ ግቡእ ስልጠና ወሲዶም እዮም። እቲ ስልጠና ብUNIDO (ትካል ኢንዳስትሪን ልምዓትን ውድብ ሕቡራት መንግስታት) ምስ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ኢትዮጵያ ብምትሕብባር'ዩ ተዋሂቡ።

ተተካኢ ኣተሓባባሪ ትካል ኢንዳስትሪን ልምዓትን ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣይተ ፊልሞን ልበሎ፡ ንቢቢሲ ትግርኛ እንትገልፁ፡ እቲ ትካል፡ ማሕበር በለስ ዓጋመ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ዕዳጋ ንክረኽቡ መገዲ ፈጢሩሎም'ሎ ኢሎም።

እቶም መናእሰይ፡ ነቲ በለስ ካብ ሓረስቶት ወረዳታት ጋንታ ኣፈሹም፣ ኢሮብ፣ ጉሎ መኻዳን ሳዕስዕ ፃዕዳ እምባን እዮም ዝእክብዎ።

መግለጺ ስእሊ,

በለስ ኣብ ክልል ትግራይ ብስፍሓት ተመጋቢ ኣለዎ።

እቲ መፅፈፍን መዐሸግን ዘካተተ ዘበናዊ ፋብሪካ UNIDO (ትካል ኢንዳስትሪን ልምዓትን ውድብ ሕቡራት መንግስታት) ንምምሕዳር ከተማ ዓዲ ግራት ብናፃ'ዩ ወፍይዎ።

መንእሰያት፡ ነቲ ፋብሪካ እናተተኻኽኡ ክጥቀምሉ'ዩ ከኣ ተመዲቡ ዘሎ።

እቶም መንእሰያት፡ ብቤት ፅሕፈት ትካላት ደቀቕትን ናእሽቱን እዮም ተወዲቦምን ልቓሕ ክረኽቡ ክኢሎም።

ሓደ ካብ ኣባላት እቲ ማሕበር መንእሰይ ሚኪኤለ ገብረ፡ ብፍላይ ልዕሊ 130 ግራም ክብደት ዘለዎ ፍረ በለስ ካብ ጣብያታት ብኰት፣ ክሳድ ዓሊቛ፣ ጣብያ ምፅናሕን ከባቢ ቀርሰበርን ከምዝረኸቡ ይገልፅ።

"ኣብዚ ስራሕ እዚ ቅድሚ መኽሰብ ምርካብና በለስ ዓድና ኣብ ምልላይ ኢና ንሰርሕ ዘለና" ይብል ሚኪኤለ።

መግለጺ ስእሊ,

ደቂ-ኣንስትዮ እዋን ከረምቲ በለስ ብስፍሓት ይሸጣ።

ቤት ፅሕፈት ትካላት ደቀቕትን ናእሽቱን ከተማ ዓዲግራት ወዲብዎም፤ ቤት ፅሕፈት ጉዳይ መናእሰይ እታ ከተማ ድማ ልቓሕ ክረኽቡ ባይታ ከምዘመቻቸወሎም እቶም መናእሰይ ሓቢሮም።

ዩኒቨርሲቲ ዓዲ ግራትን ሄልቨታስ ኢትዮጵያን እውን ማሕበር በለስ ዓጋመ፡ በለስ ኣብ ምእካብ ዝሕግዞም ናውቲ መውረዲ፣ መአከብን መዐሸግን በለስ ብሓገዝ ከምዝሃቡዎም ኣይተ ፊልሞን ይገልፁ።

ኣንፈት ዕዳጋ ብምስፋሕ እቶም መናእሰይ ዝያዳ ተጠቀምቲ ንምግባር UNIDO (ትካል ኢንዳስትሪን ልምዓትን ውድብ ሕቡራት መንግስታት) ምስ EHEPA( ማሕበር ኣፍረይትን ሰደድትን ፍርያት ገደና ኢትዮጵያ)

ብምዃን ይሰርሕ ምህላዉ ኣይተ ፊልሞን ልበሎ ዝሃብዎ መግለፂ ይነግር።

ብመሰረት'ዚ ኣብዚ ቅንያት'ዚ ናብ ዱባይ እውን ንመርአያ ዝኸውን በለስ ተላኢኹ'ሎ።

ኣብ ትግራይ እቲ ብበዝሒ ዝፈርን ምቁርን በለስ፤ በለስ ዓጋመ ምዃኑ ይፍለጥ።