ቀባኢ ለማ ጉያ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 65 ዓመታት ልዕሊ 10 ሽሕ ቅብኢታት ቆርበት አዳልዮም።

ለማ ጉያ ቅብኢታቶም ኣብ ቆርበት ጤል ብምድላው ናእዳ ኣትሪፎም።

ቅብኢታቶም ካብ ዝተደርበዩ ተፈጥሮኣዊ ነገራት ዘዳለው እንተኾኑ፤ ንደቆም ሓዊሶም ብሓፈሻ ሓሙሸተ ሰዓብቲ ኣሰሮም ከፍርዩ ኪኢሎም እዮም።

ስራሕቶም ድማ ኣብ ከተማ ቢሾፍቱ ኣብ ዝርከብ ማእከል ስነ-ጥበብ የቕርቡ።

ለማ ጉያ ነዚ ስራሕ ካብ ዝሰርሑ 42 ዓመት መሊእዎም። ከሕልፍዎ ዝደለዩ መልእኽቲ ድማ ንመራሕቲ ኣፍሪካ በተን ድሙታት መሲሎም ንሃፍቲ ሃገራቶም ብግዕዝይና እንትማስኑ፤ ኣብ ትሕቲ ዓራት ዝረኣያ ኣናፁ ድማ ፀላእቲ ኣፍሪካ ንሃፍቲ እታ ኣህጉር እንትሻመያ የርኢ። ይፈስስ ዘሎ ፀባ እውን ብዘይገለ ረብሓ ንመዋእል ይፈሱ ንዘለው ሩባታት ኣፍሪካ ይውክል።

እዚ ስእሊ "ኣደ ኦሮሚያ" ዝብል ስያመ ዝተውሃቦ እዩ። መልእኽቱ ድማ ኣብቲ ክልል ዘሎ ምክእኣል ሃይማኖት፣ ኢሬቻ፣ ሃፍቲ ተፈጥሮን መነባብሮ እቲ ህዝቢን የርእይ። ኣብቲ ቅብኢ ጎሊሃ ትረኣይ ሰበይቲ 'እግዚኣብሄር በዓልኻ ኣበርኸና' ኢልካ ምስ ምልማን ይመሳሰል። ዝኣሰረቶ ፃዕድ ጨርቂ እውን ነፃነት ዘርእይ አንትኸውን፡ ኣብ መቐነታ ዘሎ ቀይሕ ቀለም ድማ ተምሳሌት ኦሮምያ ዝሰገረቶም ፀገማት እዩ።

ለማ ጉያ ኣብዚ ስርሖም ኦዳ መፍለዪ ህዝቢታት ኦሮሞ ምዃኑን፡ ዘለዎ ክብሪን የርእይ። ካብዚ ብተወሳኺ ንኢሬቻ፣ ባህላዊ ፀዋታታት እሬቻን ምስቲ በዓል ተዛማድነት ዘለዎም ባህላዊ ተግባራትን የርእይ። ኣብ ቅድሚት ጎሊሀን ዝረኣያ በዓልቲ ፀጋ ዕድመ፡ "ኣደ ነፍሶ" ዝበሃላን ኣብ ከተማ ቢሾፍቱ ይነብራ ዝነበራን ወላዲት እየን። ኣብ መበል 120 ዓመተን ከምዝዓረፋ'ውን ይዝረብ።

እዚ ቅብኣ ድማ ለማ ጉያ ተወሊዶም ንዝዓበዩሉ ገጠር ከምዘርእይ በዓሎም ይዛረቡ። ካብዚ ብተወሳኺ፡ ስራሕቲ ሕርሻ፣ መሰረት መነባብሮ ማሕበረሰብ ገጠርን ከተማን ምዃኑ ዘርኢ ቅብኣ እዩ ይብሉ።

እቶም ቀባኢ/ሰኣሊ ነዚ ምስሊ ቃላይ ቢሾፍቱ ዝቐብኡ፡ ኣባል ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን፡ ነቲ ቃላይ ካብ ላዕሊ ሙሉእ ንሙሉእ ክርእይዎ ብምኽኣሎም እዩ። ኣብቲ ቅብኢ ንርእዮ ዘለና ሙሉእ ምድራዊ ኣቀማምጣ እቲ ቃላይ ብዘመናዊ ካሜራ ፎቶ ምስኣል ኣዝዩ ከምዘፀግም ይገልፁ።

ቢቢሲ