ኣሜሪካ፥ ጎንፂ ክልላት ኦሮምያን ሶማሌ ኢትዮጵያን መንግስቲ ብግልፂ ከፃርን ኣሳታፊ ፖሊቲካዊ ልዝብ ክፍጠርን ፀዊዓ።

ኢምባሲ ኣሜሪካ

ምንጪ ስእሊ, ኢምባሲ ኣሜሪካ

መግለጺ ስእሊ,

መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጓነፈ ጎንፂ ኣታሓሳሲቡዎ።

ኣብ መንጎ ክልልላት አሮምያን ሶማሌ ኢትዮጵያን ብዝተፈጠረ ናይ ብሔር ጎንፂ ብዙሕ ሂወት ምሕላፉን ብዙሕ ሰብ ምዝንባሉን ዝሓዘነ ምዃኑ ዝገለፀ መንግሰቲ ኣሜሪካ፥ መንግሰቲ ኢትዮጵያ እቲ ዝተፈጠረ ጎንፂ ብግልፂ ከፃርን ንተሓተትቲ ነፂሩ ናብ ሕጊ ከቕርብን ኣጥቢቑ ሓቲቱ።

ሎሚ ንጎሆ፡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝርከብ ኢምባሲኡ ኣቢሉ ብዘውፀኦ መግለፂ ፥ መንግሰቲ ኣሜሪካ ኣብ ዶባት ክልቲአን ክልላት ዝተፈጠረ ጎንፂን ስዒቦም ዝወፁ "ኣሰከፍቲ" ዝበሎም ሓበሬታታት፡ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እኹል ስእሊ ኣይህቡን'ኳ እንተበለ፥ እቲ ጉዳይ ብዕሊ ክፃረ ከምዘለዎ እምነቱ ገሊፁ።

"ስለዝኾነ 'ውን መንግስቲ ኢትዮጵያ፥ ነቲ ጎንፂ፥ ግልፂ ብዝኾነ መንገዲ ከፃርን ንገበነኛታት ተሓተትቲ ክገብርን ንሓትት" ይብል፥ ዓበይቲ ዓዲን ነበርቲ እቲ ከባብን ነቲ ዘጋጠመ ጎንፂ ( ውጥጥ) ብሰላም ክፈትሕዎ ጸዊዑ።

ቀዳማይ ሚኒስቴር ሃ/ማርያም ደሳለኝ፥ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምንጪ እቲ ጎንፂ ብማእኸላይ ወገን ከፃርን ንተሓተትቲ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ከቕርብን ቃል ምእታዎም ዝዝከር እዩ።

መግለጺ ስእሊ,

ተመዛበልቲ ጎንፂ ዶብ

እቲ መግለፂ ኣሜሪካ ግና ቀፂሉ ካልእ ሕቶ ውን የልዕል ፥ "ኢትዮጵያ ምዕብልትን ደሞክራስያዊትን ክትከውን እትኽእል፥ ግልፅን ኣሳታፊ ፖለቲካዊ ልዝብን ምስዝሀሉ ጥራሕ እዩ" ይብል። ከምኡ ድማ፥ ስራሕቲ መንግስቲ ንህዝቢ ግልፂ ክኸውንን ትካላት ፍትሕን ደሞክራስን ክጠናኸሩ ከምዘለዎም ይሕብር።

"ኣብ ቀረባ እዋን ዘጓንፉ ዘለዉ ጎንፂታት ኣብዞም ዝተጠቐሱ ጉዳያት ቅልጡፍን ተግባራዊ ምምሕያሽን ከምዝሓትት ዘመላኽቱ እዮም" ክብል ድማ እቲ መግለፂ ይድምድም።

እቲ ጎንፂ ምስ ኣጓነፈ ቁፅሪ ምውታት ብዕሊ ዘይተፈለጠ እንትኸውን፡ ካብ ክልቲኡ ወገን ካብ 50 ሺሕ ንላዕሊ ነበርቲ ምምዝባሎም ግና ተፈሊጡ። ክልላዊ መንግስታት ኦሮምያን ሶማሌ ኢትዮጵያን፡ ተገራጫዊ መግለፂታት ብምውፀኦም እቲ ፀገም ንክጋደድ ምኽንያት ምንባሩ፡ ብዙሓት ተዓዘብቲ እንትገልፁ፥ መንቀሊኡ፡ ቅድም ክብል ውሳነ ህዝቢ ተኻይዱለን ዝነበረ፡ ዋንነት ብርክት ዝበላ ኣብ ዶብ ዝርከባ ቀበሌታት ምዃነን ይንገር።