ጽሙማን ክለሃዩ ዶ ኣጋጢሙኩም ይፈልጥ?
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ኣብ ኣዲስ ኣበባ እትርከብ ሓንቲ ጉጅለ ትልሂት ጽሙማን ዝተፈላለዩ ዓይነታት ትልሂት ትልሀ።

ኣባላት ጉጅለ ትልሂት ጽሙማን መሳርሕታት ሙዚቃ ኣብ ምድሪ ቤት ኣቐሚጣ ድምጺ ዓው ክብል ብምግባር ተላሃይቲ ብዝፈጥረሎም ተዘዝታ ተጠቒሞም ይለሃዩ።