ምስ ፈተውትኹሙን ስድራኹምን ትሰዓዓሙ ዶ?
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ሕድሕድ ሰብ ነንባዕሉ ዝሰዓዓመሉ ብሕታዊ ገጠር ኤስያ

ዳርጋ ኣብ መላእ ቻይና ሰብ እናረኣየካ ምስዕዓም ባህሊ ምዕራባውያን ተገይሩ ስለዝውሰድ ፍጹም ከም ነውሪ'ዩ ዝረአ። ኣባ ኣብ እትበሃል ሓንቲ ጣብያ ቻይና ግና ምስዕዓም ባህሊ'ዩ። ንኽሰዓዓሙ'ውን እንከይተረፈ መደብ የውጽኡ።