ሕድሕድ ሰብ ነንባዕሉ ዝሰዓዓመሉ ብሕታዊ ገጠር ኤስያ

ሕድሕድ ሰብ ነንባዕሉ ዝሰዓዓመሉ ብሕታዊ ገጠር ኤስያ

ዳርጋ ኣብ መላእ ቻይና ሰብ እናረኣየካ ምስዕዓም ባህሊ ምዕራባውያን ተገይሩ ስለዝውሰድ ፍጹም ከም ነውሪ'ዩ ዝረአ። ኣባ ኣብ እትበሃል ሓንቲ ጣብያ ቻይና ግና ምስዕዓም ባህሊ'ዩ። ንኽሰዓዓሙ'ውን እንከይተረፈ መደብ የውጽኡ።