ኣብ ሃገረ ኢንግሊዝ፡ ሕቶ ዑቕባኡ ስለዝተነጽገ ህይወቱ ዘሕለፈ መንእሰይ

እዮብ
ናይ ምስሊ መግለጺ ተስፋ ብምስኣኑ ህይወቱ ዘሕለፈ እዮብ ተፈራ

እቲ ኣብ ከተማ ስዋንዚ ሞይቱ ዝተረኽበ ሓታቲ ዑቕባ፡ ሕቶኡ ምስ ተነጽገ ነድዩን ንሓደጋ ተቓሊዑን ምንባሩ አዕሩኽቱ ይገልጹ። ሕጂውን ነቶም ኣብ ከምቲ ናይ እዮብ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኢትዮጵያዊ ኩነታት ዝወደቑ ሰባት ተወሳኺ ሓገዛት ክረኽቡ ጸዊዕም።

ዝሓለፈ ሰኑይ ኣብቲ ሬሳኡ ዝተረኽበሉ ስዋንዚ ማሪና ተባሂሉ ዝፍለጥ ወደብ ናይታ ከተማ ናይ ሽምዓ ዝኽሪ ተኻይዱ። ጠንቂ ሞቱ ኣብ ትሕቲ ምርመራ እኳ እንተሎ፡ ፓሊስ፡ ሳውዝ ወይልስ (ፓሊስ ደቡባዊ ወይልስ) ግና ብዙሕ ዘጠራጥሮም ነገራት ከምዘየለ ገሊጾም።

ኣብታ ከተማ ንስደተኛታት ዝሕግዝ ናይ ግብረሰናይ ማሕበር እተካይድ ራቸል ማቲውስ ከምዝበለቶ፡ ህወይት እዮብ፡ ድሕሪ ሞት ናይ ሓደ ዓርኩ'ዩ "ናብ ዝኸፍአ ኩነታት እናንቆልቆለ" ከይዱ።

ዝቕመጠሉ ዝነበረ ገዛ ተሓዲጉ፡ ዝወሃቦ ዝነበረ ድጎማ ድሕሪ ምቁራጹ፡ ኣብ ከቢድ ስእነት ኣትዩ። ንሳ ንቢቢሲ ወይልስ ከምዝሓበረቶ፡ ዋላ ድሕሪቲ ኣቐዲሙ ዝወሰዶ ናይ ርእሰ ቅትለት ፈተነ ጉቡእ ክንክን ናይ ስነኣእምሮ ጥዕና ክረክብ ኣይከኣለን ትብል።

"ብሓንሳብ ካብ ሓደ ክሊኒክ ምስወጻእና፡ ኣብቲ ጽርግያ ደው ኢልና ከሎና፡ ናባይ ገጹ ብምጥማት 'ስለዚ ዋላ ሓደ ዝሕግዘኒ የሎን?' ኢሉኒ" ትብል።

"ዝኾነ መልሲ ኣይነበረንን። ብሓቂ ክሕግዝዎ ይኽእሉ ነይሮም'የ ዝብል ኣነ"

ክሕግዘኦ ዝኽእላ ወሃብቲ ማሕበራውን ኣገልግሎታት ጥዕናን ንምርካብ ከምዝጸዓረት፡ እንተኾነ ግን 'ኩሉ ክግበር ዝኽእል ነገር ፈቲንኪ ኢኺ' ተባሂሉ ከምዝተነግራ ትዛረብ።

ናይ ምስሊ መግለጺ እዮብ ተፈራ ብጸሎት አሕዋት እናተዘከረ

ናይ ኣበርታው ብሮ ሞርጋንውግ ዩኒቨርሲቲ ናይ ጥዕና ቦርድ፡ ኣብ ናይ ውልቀ ሰባት ጉዳያት ርኢቶ ከምዘይህብ ብምግላጽ፡ እንተኾነ ግና ኣብ ገሊኡ ክልኒካቶም ንሓተትቲ ዑቕባ ይኹን ንዕቑባት ስደተኛታት ዝለዓለ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ከምዝህቡ ገሊጹ።

"ዝኾነ ይኹን ኣብ ክልኒካትና ዝመጽአ ሓታቲ ዑቕባ ይኹን፡ ሕቶኡ ዝተነጽገ ሰብ፡ በቲ ዝምልከቶ በዓል ሞያ፡ ግቡእ ኣገልግሎት ይወሃቦ'ዩ" ክብል ሓደ ኣባል ናይቲ ቦርድ ተዛሪቡ ።

"ብተወሳኺ'ውን፡ ናይ ህጹጽ ረዲአት ክፍሊታትና ውልቃዊ ኩነታቱ ብዘየገድስ ዘድልዮ ህጹጽ ክንክን ይህባ'የን"

"እቲ ዘጋጠመ ትራጂካዊ ሓደጋ ምስማዕና ኣዚና ከምዝሓዘንና እናገለጽና፡ ንኹሎም ፈለጥቱ ጽንዓት ይሃብኩም ንብል"

ብመሰረት መንግስቲ እንግሊዝ ዘውጽኦ ሕጊ፡ ዝኾነ ናይ ዑቕባ ሕቶኡ ዝተነጽገ ሰብ ኣብ ውሽጢ 21 መዓልታት ካብታ ሃገር ክወጽእ ይግደድ።

እንተኾነ ግና፡ እቲ መስርሕ ነዊሕ ግዜ ስለዝወስድ፡ ሕቶኡ ዝተነጽገ ውልቀ ሰብ ኣብ ሰሙን ንመግብን ክዳንን ዝውዕል £35 ፓውንድ ዝመጠኑ ናይ ክፍሊት ካርድን መደቀሲን ይወሃቦን።

ይኹን እምበር፡ እዮብ ክነብረሉ ዝኽእል ዘይነበሮን እቲ ሰሙናዊ ክፍሊት ዝተነፍጎን'ዩ ኔሩ።

ከምቲ ኣብ ስኮትላንድን ሰሜን ኣየርላንድን ዝተመስረተ ናይ ቅልውላው እዋን ማዕከን፡ ነቶም ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ዝወደቑ ሓተቲ ዑቕባ ክዋሃቦም፡ ወሊሽ ረፉጂ ካውንስል ዝተባህለ ናይ ስደተኛታት ማሕበር ይሰርሕ ከምዘሎ ይገልጽ።

"ቀይሕ መስቀል ንሰባት ዝሕግዝን ካብ ንድየትን ግዳም-ሓደርነትን ዝገላግል ዕዉት ናይ ቅልውላው ማዕከን የካይድ'ዩ" ትብል ወኪል ናይቲ ማሕበር፡ ኣልቲያ ኮሊሞር።

"ኣብ ወይልስ ከመይ ጌርና ተመሳሳሊ ማዕከን ብምቛም ነቶም ኣብ ወይልስ ዝሽገረ ዘለውን ንድየት ዘጋጥሞም ዘሎን ክንሕግዞም ንኽእል ኢልና ኢና ንሓስብ ዘሎና" ትብል።