ምሕጽንታ ካብ ቢቢሲ ትግርኛ!

ምሕጽንታ ቢቢሲ Image copyright ABDELHAK SENNA

ቢቢሲ፡ ብቋንቋ ትግርኛ ኣገልግሎት ጀሚርና ኣለና።

ትግርኛ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝተፈላለየ ላህጃ ስለዝዝረብ፡ ላህጃታቱ፡ ኣብቲ ዝቐርብ ውሽጣውን ዓለማውን ዜናታትን ዛንታታትን ከንጸባረቕ ግድን እዩ።

ስለዝኾነ ኣብ ገሊኡ ዛንታታት፡ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘይተለምደ ቃላትን ኣበሃህላን፡ ኣብ ገሊኡ ከኣ፡ ኣብ ሕብረተሰብ ትግራይ ዘይዝውተር ቃላትን ኣበሃህላን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ዕላማና፡ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ንዝርከቡ ተዛረብቲ እዚ ቋንቋ፡ ትርጉምን ኣገዳስነትን ኣለዎም እንብሎም፡ ምዕሩይን ሚዛናውን ዘቤታውን ዓለማውን ዜናታትን ዛንታታትን ምቕራብ እዩ።

እንተኾነ፡ ንግዝይኡ፡ ኣብ ኢትዮጵያ እምበር ኣብ ኤርትራ ልኡኻት ስለዘይብልና፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ተመጣጣኒ ዛንታታት ክልቲኡ ህዝቢ ዘይክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም።

ንጅምር ስለዘለና እውን ብዙሕ ሕጽረታት ክህልወና ከምዝኽእል ይርደኣና'ዩ። ሕጽረታትና ከኣ ብምኽርኹምን ሃናጺ ርእይቶኹምን ከምኡ እውን ብሓሳባትኩምን ተሳትፎኹምን ከምዝመሓየሽ ስለእንኣምን

ክትጽሕፉልና ክንጽበ ኢና።

ተሳትፎኹም ኣይፈለየና!!