''ወርሓዊ ጽግያተይ እንትመጽእ ነብሰይ ክሕጸብ ኣይክእልን'' ማዳጋስካራዊት መንእሰይ
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ኣብ ማዳጋስካር ደቂ ኣንስትዮ ወርሓዊ ጽግያተን እንትመጸን ማዮኔዝ ክሰርሓ ኣይፍቀደለንን።

ኣብ ገለ ሃገራት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ወርሓዊ ጽግያተን ክሰርሕኦ ዝግባእን ዘይግባእን ተባሂሎም ዝተዘርዘሩ ባህላዊ ልማዳት ኣለዉ። ንኣብነት ኣብ ሃገረ ማዳጋስካር ደቂ ኣንስትዮ ወርሓዊ ጽግያተን ኣብ ዝርኣየን እዋን ነብሰን ክሕጸባን ማዮኔዝ ከዳልዋን ኣይፍቐደለንን።