ጽንጽያ ናይ ምርኣይ ዓቕሙ ካብ ሰባት ብ4 ዕጽፊ ይዛይድ
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ጽንጽያ ናይ ምርኣይ ዓቕሙ ካብ ሰባት ብ4 ዕጽፊ ይዛይድ

ቅልጥፍና ጽንጽያ ኣዝዩ ዝሕቱል እናሃለወ ንምንታይ ድኣ'ዮም ንኽትወቕዖም ዘጸግሙ? ሚስጢሩ ናይ ምርኣይ ዓቕሞም ካብ ናይ ደቒ ሰባት ብ4 ዕጽፊ ስለዝዛይድ'ዩ። ኢንግሊዛውያን ተመራመርቲ ንጽንጽያ ብቐሊሉ ዝቐትል ሚሂዞም።