ዳርጋ 99% ሃስያ ኤች ኣይ ቪ ቫይረስ ክከላኸል ዝኽእል ሓድሽ ጸረ-ጓና-ኣካል ተረኺቡ

ኤች ኣይ ቪ Image copyright SPL
ናይ ምስሊ መግለጺ ፈተነ ሓድሽ ጸረ-ጓና-ኣካል ኣብ ዝመፅእ ዓመት ክጅመር እዩ

ተመራመርቲት፡ ሓደ ክፋል ናይ ኣካላት ሰብ ናይ ምክልኻል ስርዓት ዝኾነ፡ ን99% ናይ ኤች ኣይ ቪ ሳዕቤናት ከጥቅዕ ዝኽእልን፡ ኣብ ንሰብ ዝቐረቡ እንሳሳታት (ከም በዓል ህበይ) ልበዳ ክከላኸል ዝኽእል ጸረ-ጓና-ኣካላት (ኣንቲቦዲ) ክሰርሑ ኪኢሎም ኣለዉ።

እቲ ቫይረስ ናይ ሰብ ባህርያዊ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ክስዕሮ ከምዘይክእል'ዩ ዝፍለጥ።

እዚ ተማሂዙ ዘሎ ጸረ-ጓና-ኣካላት ግን ካብቲ ባህርያዊ ናይ ሰብ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዝሓየለ'ዩ።

እቲ ስራሕ ብምትሕብባር ሓደ ናይ ኣሜሪካ ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ጥዕና ተባሂሉ ዝፍለጥ ትካልን፡ ሳኖፊ ዝበሃል ናይ መፍረ መድሃኒት ኩባንያን እዩ ተሰላሲሉ።

ዓለምለኻዊ ናይ ኤድስ ማሕበረሰብን ተባሂሉ ዝፍልጥ ውድብ ነቲ ስራሕ "ተስፋ ዝህብ ዓወት'ዩ" ክብል ገሊጽዎ።

ነቶም ልበዳታት ክከላኸል ወይ ከወግድ ዝኽእል እንተኾይኑ ንምርኣይ፡ ኣብ መጀመርታ 2018 ፈተነታቱ ኣብ ሰብ ክጅምር ምዃኑ ተፈሊጡ'ሎ።

ኣካላትና ንኤች ኣይ ቪ ክከላኸል ዘይክእለሉ ቀንዲ ምኽንያት፡ እቲ ቫይረስ ዘለዎ ባህሩን መልክዑን ብቐጻሊ ናይ ምልውዋጥ ዘገርም ክእለት'ዩ።

ኣመና ብርቱዓት ጸረ-ጓና-ኣካላት

ድሕሪ ናይ ብዙሕ ዓመታት ልበዳ፡ ገለ ሕሙማት ንሱር ናይቲ ቫይረስን ሳዕቤናቱን ዘጥቅዕ ፡"ሓፈሻዊ ናይ ምምካን ተኽእሎ ዘሎዎም ጸረ-ጓና-ኣካላት" የማዕብሉ እዮም።

ድሮ ተመራመርቲ ነቶም ሓፈሻዊ ናይ ምምካን ተኽእሎ ዘለዎም ጸረ-ጓና-ኣካላት ንኤች ኣይ ቪ ንምሕካምን ነቲ ልበዳ ንምክልኻልን ክጥቀምሎም ጽኒሖም እዮም።

ሕጂ ድማ ንሰለስተ ከምዚኦም ዝበሉ ጸረ-ጓና-ኣካላት ብሓንሳብ ብምሕዋስ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ጸረ-ጓና-ኣካላት ክፈጥሩ ኪኢሎም ኣለዉ።

ኣብ ኩባንያ ሳኖፊ ዋና ናይ መጽናዕቲ ሓለቓ ዝኾነ ዶክተር ጋሪ ናበል ንቢቢሲ ከምዝበሎ፡ "እዝዮም ብርቱዓትን ክሳብ ሕጂ ካብ ዝተረኸቡ ባህራያውያን ጸረ-ጓና-ኣካላት ዝዓበየ ስፍሓት ዘለዎምን እዮም"

ኣብ 24 ኣህባይ ኣብ ዝተገብረ ፈተነ፡ ዋላ ሓደ ካብቶም ኣህባይ እቲ ቫይረስ ምስተወግአ ዝተለኸፈ ኣይነበረን።

"ኣዝዩ ዝምስገን ደረጃ ምክልኻል'ዩ ነይሩ" ይብል ዶክተር ናበል።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ