ግምት ውፅኢት ፀዋታታት ፕሪምየር ሊግ ካብ ማርክ ላውረስ

ማርክ ላውረንሰን Image copyright BBC Sport
ናይ ምስሊ መግለጺ ማርክ ላውረንሰ ኪኢላ ትንተና ስፖርት ቢቢሲ አንትኸውን ግምታት ቅድመ ፀዋታ ብምሃብ ይፍለጥ የቢቢሲ ስፖርት ተንታኝ ሲሆን የየሳምንቱን የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ግምት በማስቀመጥ ይታወቃል

ንጋንታ ሊቨርፑል ልዕሊ 200 ግዜ ተሰሊፉ ዝተፃወተ ማርክ ላውረንስ፡ ኪኢላ ትንተና ስፖርት ቢቢሲ'ዩ። ኣብዚ መዛዘሚ'ዚ ሰሙን ኣብ ዝካየዱ ፀዋታታት ግምት ውፅኢታት ዕላዊ ገይሩሎ።

ፕሪምር ሊግ ካብ ዝጅምር ክሳብ ሕዚ ሓሙሽተ ፀዋታታት ተኻይዶም ኣለው። ክሪስታል ፓላስ ግደፍዎ'ሞ ነጥቢ ምቑፃር ሸቶ እውን ከተመዝግብ ኣይከኣለትን።

እዚ ግን ንማንቸሰተር ሲቲ ክገጥሙ ምስከዱ ክቕየር'ዶ ይኸውን? ላውሮ ግን ማንቸሰተር ሲቲ ከምትዕወት ግምት ሂቡሎ።

"ሲቲ ብዝሒ ሸቶታት ብምቑፃር ብዘእምን ብቕዓት'ያ ክትዕወት" ዝበለ ላውሮ ኣሰልጣኒ ክሪስታል ፓላስ ሮይ ሃድሰን ነቲ ዓወት ከመዝግብ ዝኽእል ከምዘይኮነ እውን ሓቢሩ።

በዚ ትሰማምዑ'ዶ?

ኣብዚ ሰሙን ንዝህልዉ ፀዋታታት ኣንፃር ላውረንስ ዝተሰለፈ ፍሉጥ ሰብ፡ ተዋስኣይ ማርክ ስትሮግ እዩ። ኣብ ከም ሼርሎክ ሆልምስ፣ ዝሮ ዳርክ ሰርቲ ን ኪንግስማንን ዝበሉ ፊልምታት ብምውሳእ ይፍለጥ።

ስትሮንግ ኣርሰናል ንዝተፃወቶም ግጥማት ዓመት ምሉእ ክርኢ ዘኽእሎ ትኬት ዓዲጉሎ። እታ ጋንታ ኣብ ትርከበሉ ከባቢ እውን'ዩ ዓብዩ።

እዚ ተዋስኣይ ግምታት ብምሃብ ምስ ላውረንስ ተነሓኒሑሎ።

ግምታት ላውሮ

ቀዳም

ዌስት ሃም - ቶተንሃም

Image copyright BBC Sport

ቶተንሃም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ስዕረት ኣጋጢምዋ'ዩ። ቅድሚኡ ድማ ምስ ስዋንዚ ማዕረ ተፈላልዮም።

ሕዚ ድማ ሰለስ ተኸታተልቲ ፀዋታታት ካብ ሜዳኦም ወፃኢ እናተፀበዮም እዩ። ንዘለውሉ ኩነታት ዘበኣእስ ድማ ይመስል።

ፅቡቕ ኣጀማምራ ዘይነበሮም ዌስትሃም ብወገኖም ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ሳምንቲ ዝሓሸ ውፅኢት ብምምዝጋብ ደረጀኦም ከመሓይሹ ኪኢሎም ኣለው።

ኣሰልጣኒ'ታ ጋንታ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ፀዋታኦም ኣርባዕተ ነጥቢ ረኺቦም እዮም። ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዝህልዎም ፀዋታ እውን ዝሓሸ ውፅኢት ከምዝረኽቡ ይሓስብ።

ግምት ላውረስ 1 - 1

ግምት ስትሮንግ ዌስት ሃም 1 - 2 ቶተንሃም

በርንለይ - ሃድርስፊልድ

Image copyright BBC Sport

ኣብ ኣጀማምርኦም ዝሰመረሎም ሃደርስፊልድ እዚ ሰሙን'ውን ንዕኦም ወሳንነት ኣለዎ።

ብድሕር'ቲ ምስ ዌስትሃም ካብ ሜዳኦም ወፃኢ ዘጋጠሞም ስዕረት፡ ኣብ ፅቡቕ ኩነታት የለውን።

በርንለይ ኣብ ሜዳኦም ነጥቢ ንምምዝጋብ ዝለዓለ ፃዕሪ ይገብሩ እዮም። እዛ ፅቡቕ ውህደት ዘለዋ ጋንታ ኣብዚ ግጥም ክትዕወት'ያ።

ግምት ላውረስ 2 - 1

ግምት ስትሮንግ 1 - 1

ኤቨርተን - በርንማውዝ

Image copyright BBC Sport

ዝሓለፈ ሮብዕ ምሸት ኤቨርተን ንሰንደርላንድ 3 ን 0 እንትስኒ ኣብ ሜዳ ጉዲሰን ፓርክ ነይረ። ብቐሊሉ ዝተዓወቱሉ ፀዋታ ኮይኑ ተወዲኡ። ሙሉእ ፀዋታ ፍሉያት ኮይኖም ነይሮም።

ኤቨርተን ሸቶ ክተቑፅር እንትትጎዪ፡ በርንማውዝ ግን ንምክልኻል እዮም ክረባረቡ።

በዚ ምክንያት ማዕረ ውፅኢት እየ ዝግምት፡

ግምት ላውረስ 2 - 2

ግምት ስትሮንግ 2 - 0

ማን ሲቲ - ክሪስታል ፓላስ

Image copyright BBC Sport

እዚ ፀዋታ ንፓላስ ክብድ ዝበለ ምጅማር እዩ ክከውን። ቀፀልቲ ፀዋታታት እውን ክብድ ዝበሉ እዮም። ምስ ማንቸስተር ዩንይትድ (ካብ መይዳ ወፃኢ)፡ ምስ ቸልሲ (ኣብ መይድኣ)

ሲቲ ብወገና ኣብ ፅቡቕ ኩነታት እያ ዘላ። ስለዝኮነ ኣብ ናይ ቀዳም ፀዋታ ፓላስ ነጥቢ ክትረክብ ተፅቢት ኣይግበርን።

ግምት ላውረስ 3 - 0

ግምት ስትሮንግ ፡ 4 ን 0 ክብል ሓሲበ ነይረ ግን ድማ ንፓላስ ንምሕጋዝ 4 ን 1 ኢለ ኣለኹ።

ሳውዝኣምፕተን - ማን ዩናይትድ

Image copyright BBC Sport

ሳውዝኣምፕተን ኣብ ፅቡቕ ኩነታት እያ ዘላ። ካብ ሓሙሽተ ግጥማት ክልተ ተዓዊታ፡ ክልተ ድማ ማዕረ ተፈላልያ።

ንማንቸስተር ዩናይትድ ደው ምባል ግን ዝኸበደ እዩ ክኾና።

ዓብላልነት ዩናይትድ ዝረኣየሉ ፀዋታ ከምዝኸውን ትፅቢት ይገብር።

ግምት ላውረስ 0 - 3

ግምት ስትሮንግ 1 - 3

ስቶክ - ቸልሲ

Image copyright BBC Sport

ስቶክ ንቸልሲ ፈታኒት ክትኸውን እያ። ንዓበይቲ ጋንታታት ፈታኒት ከምዝኾነት ኣብ ዝሓለፈ ምስ ዩናይትድ ኣብ ዝገበረቶ ፀዋታ ኣመስኪራ'ያ።

ቸልሲ እውን ዋዛ ኣይኮነትን፡ ኣባላታ ነቲ ሰላማዊ ቃልሲ ድልዋት እዮም።

ግምት ላውረስ 1 - 1

ግምት ስትሮንግ 1 - 1

ስዋንሲ - ዋትፎርድ

Image copyright BBC Sport

ስዋንሲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ቶተንሃም ኣብ ዝነበራ ፀዋታ ብቕዓታ ኣመስኪራ እያ። ዋትፎርድ ግን ብሲቲ ከቢድ ስዕረት ከምዘእንገደት ይፍለጥ።

ጋንታ ስዋንሲ ኣብ ሜዳኣ ዘእንገደቶም ክልተ ፀዋታታት ብስዕረት'ያ ዛዚማ። ኣብ ቅድሚኣ ይፅበያ ኣብ ዘሎ ፀዋታ ግን ክተመሓይሽ ትመስል።

ኣጀማምርኣ ፅቡቕ ዝነበረ ዋትፎርድ፡ ኣብ ሙሉእ'ዚ ዓመት ክሳብ ክንደይ ድልድልቲ ኮይና ትቕፅል ዝብል ንፁር ኣይኮነን።

ግምት ላውረስ 2 - 1

ግምት ስትሮንግ 2 - 0

ሌችስተር - ሊቨርፑል

Image copyright BBC Sport

ሊቨርፑል ዕድላት ኣብ ምጥቃም ድኽመታት ኣለውዋ። ንድሕሪት እናተመለሰት ምዃና ዘተሓሳስብ እዩ።

ኣብ ክፍሊ ምክልኻሎም ኩልግዜ ወጥሪ ኣሎ።

ቀዳም ኣብ ዝካየድ ፀዋታ ዓብዪ ተስፋ ሊቨርርፑል ክኸውን ዝክእል፡ ኣብ ማህሰይቲ ዘሎ ኣጥቃዓይ ሌችስተር ጂሚ ቫርዲ ናብ ሜዳ ክምለስ እንተዘይኪኢሉ እዩ።

ግምት ላውረስ 1 - 2

ግምት ስትሮንግ 2 - 1

ሰንበት

ብራይተን - ኒው ካስትል

Image copyright BBC Sport

ኒው ካስትል (ማግፒስ) ሰለስተ ተኸታተልቲ ፀዋታታት ምዕዋታ ጥንካርኣ ክገልፅ ይኽእል ይኸውን፤ ኣነ ግን ኣብዚ ፀዋታ ናብ ብራይተን ያዛዙ።

ኣሰልጣኒ ብራይተን-ክሪስ ብራውተን ፅቡቕ ውፅኢት ንምምዝጋብ ተሊሙ እናሰርሐ እዩ። እንተገደደ ካብተን ኣብ ታሐቲ ዝስርዓ ተሰናበቲ ጋንታታ ብሓንቲ ነጥቢ'ውን ትኹን በሊፁ ኣብቲ ውድድር ክፀንሕ ይደሊ።

ኣብ ላዕሊ ንምፅናሕ ዓብዪ ቆላሕታ ዝህቦ ፀዋታ እዩ።

ግምት ላውረስ 2 - 1

ግምት ስትሮንግ 2 - 0

ሰኑይ

ኣርሰናል - ዌስትብሮም

Image copyright BBC Sport

ኣብ እንዳ ዌስትብሮም ጉዳይ ሸቶ ሕማም ርእሲ ኮይኑሎ። ብርግፅ ከቢድ ዝበሃል ፀገም ሃልዩዎም ኣይፈልጥን

እዚ ፀዋታ ግን ኣርሰናል እትዕወተሉ እዩ። ምክንያቱ ኣብ መድኣ እንትኸውን ልዑል ቁፅፅር ኩዕሶ'ውን ክህልዋ እዩ።

ግምት ላውረስ 2 - 0

ግምት ስትሮንግ 3 - 1