ኢድ ንኢድ ብምትእሳሳርን ብምብርካኽን፡ ተቓወሞ ኣብ ልዕሊፕረዚደንት ትራምፕ
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ኢድ ንኢድ ብምትእሳሳርን ብምብርካኽን፡ ተቓወሞ ኣብ ልዕሊፕረዚደንት ትራምፕ

ፕረዚደንት ትራምፕ፡ ባንዲራ እንትስቀል ተቓውሞኦም ዘርኣዩ ስፖርታውያን ክስጎጉ ብምዝራቦም ኣብ መድረኽ ስፖርት ዓለምና ዛዕባ ኮይኖም።