ቻይና ጉባኤ ውድባት ኮምዩኒስት ቅድሚ ምክያዱ ኣብ ዋትሳፕ ኢዳ ክትሓውስ ጀሚራ

ምልክትታት ማሕበራዊ መራኸቢታት Image copyright Getty Images

ቻይና ኣብ ቀፃሊ ወርሒ ንዝካየድ ጉባኤ ሰልፊ/ውድብ ኮሚዩኒስት ምኽንያት ብምግባር ኣብ ግልጋሎት መልእኽቲታት ዋትሳፕ ኢዳ ክተእቱ ጀሚራ።

ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ንልዕሊ ወርሒ ይኸውን ብምቁርራፅ ግልጋሎት ዋትሳፕ ፀገም እናገጠሞም እዩ።

ሓልሓሊፉ መሊኡ ግልጋሎቱ እንተቋርፅ፡ ብውልቀ ብዝውነኑ ኔትወርክታት ኣቢልካ ግን ከምዝርከብ ይግለፅ።

ዋትሳፕ ኣብ ቻይና ኣብ ግልጋሎት ክውዕል ፍቓድ ዝረኸበ ብሕታዊ እንትኸውን፥ ብፌስቡክ ዝውነን መራኸቢ ምዃኑ ይፍለጥ።

ምቁርርራፅ ግልጋሎት

ወኪላት ቢቢሲ ኣብ ቻይና ከምዝሓበርዎ ግልጋሎት ዋትሳፕ ካብ ግልጋሎት ወፃኢ ምዃን ካብ ዝጅምር ልዕሊ ሰሙን ኣቑፂሩ።

ሎሚ ሰሉስ ዝተገበረ ፈተነ ከምዘረጋግፆ፡ ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ዜጋታት መልእኽቲታት ቪድዮን ስእሊታትን ናብ ደገ ክልእኹ ኣይከኣሉን።

ኣብ ኢንተርኔት ዝግበር ምምያ (ሳንሱር) ክጠብቕ ዝጀመረ፡ ኣብ ሓሙሽተ ዓመት ሓደ ግዜ ዝካየድ ጉባኤ ሰልፊ ኮሚዩኒስት ቻይና መዓልቱ እናቐረበ ብምምፅኡ እዩ።

ሓደ ኣማኻሪ መንግስቲ፥ "ከምዚኦም ዝበሉ ህፁፅ ስጉምቲታት፡ እቲ ጉባኤ ኣብ ውሑስ ማሕበራዊ ሃዋህው ንኽካየድን ንዘይምትዕንቃፍን ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዝውሰዱ እዮም" ክብሉ ተዛሪቦም።

እቲ ናይ ሕዚ ገደብ፥ ልክዕ ከምቲ ደድሕሪ'ቲ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት ዝተኻየደ ጉባኤ፡ ንነዊሕ እዋን ከይተልዓለ ዝፀንሐ ገደብ ክናዋሕ'ዶ ይኸውን ኣብ ዝብል ዝሃብዎ መብርሂ የለን።

ኪኢላታት መጥቃዕቲ ሳይበር ከምዝበልዎ ድማ ማሕበራዊ መራኸቢ ዋትሳፕ ኣብ ትሕቲ ቅድመ-ምፅራይ (ምምያ) ቻይና ዝወደቐ ምስ ጉዳይ ድሕንነት ጥቡቕ ምትእስሳር ስለዘለዎ እዩ።

ዋትሳፕ፡ ለኣኽን ተቐባለን ጥራሕ ዝርእይዎ ምስጢራት ብዘይ ገለ ገደብ ርሕቐት ዘብፅሕ ማሕበራዊ መራኸቢ እዩ።

መቕፃዕቲታት ቴክኖሎጂ

ኣብ ልዕሊ ዋትሳፕ ሕዚ ተቐሚጡ ዘሎ ገደብ፡ መቐፀልታ 'ቲ ኣብዚ ሰሙን ብተመሳሳሊ ዝተወሰደ ሰፊሕ ስጉምቲ ኮይኑ ይግለፅ።

ሓለዋ ድሕንነት ሳይበር፡ ትማሊ ሰኑይ ኣብ ከም ቴንሰንት፣ ባይዱን ወይቦን ዝበሉ ትካላት ቴክኖሎጂ'ታ ሃገር ስጉምቲ ወሲዱ እዩ።

እቲ ስጉምቲ ዝተወሰደ ዝፍነው ትሕዝቶታቶም ብኣግባቡ ክመምዩ ብዘይምኽኣሎም እንትኸውን፥ ዝተሰንዑ ዜናታትን ወሲባዊ ምስሊታትን ከወግዱ ኣይከኣሉን ተባሂሉ።

ሰበስልጣን ከምዝሐሓበርዎ ድማ፥ "ዘርኣዊ ወጥሪታት" ዝፈጥሩ ከምኡ'ውን "ስግኣታት ማሕበራዊ ምርግጋዕ" እዮም።