ህይወት ሚልዮናት ክተውሕስ ትኽእል ደቃቕ ነጥቢ
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ቢንዲ (ኣብ ህንዲ ኣብ ገምበር ከም መመላኽዒ እትልከ ቀለም) ብኣዮዲን ክትትካእ'ያ

ሚልዮናት ህንዳውያን ብሕፅረት ኣዮዲን ጥዕንአን ይህሰ። ሕፅረት ኣዮዲን ድማ ምስ ካንሰርን ኣብ እዋን ጥንሲ ምስ ዝኽሰቱ ፀገማት ጥዕናን ምትእስሳር ኣለዎ። ካብ ሕዚ ንደሓር ግን፡ እታ ተመሓይሻ ዝቐረበት ኣብ ገንበር እትቕባእ ቢንዲ ለውጢ ከተምፅእ ዓቢ ትጽቢት ተነቢሩላ ኣሎ።