ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ብሉፅ ተፃዋታይ መን ነይሩ ትብሉ?

ማንቸስተር ሲቲ Image copyright Victoria Haydn
ናይ ምስሊ መግለጺ ንሲቲ ዘእንገደት ቸልሲ ሓደ ንባዶ ተሳዒራ

ተፃዋቲ ነበር ቶተንሃምን ማንቸስተር ዩናይትድን ጋረዝ ክሩክ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየዱ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ብሉፃት ዝነበሩ ተፃወቲ ብምሕራይ ሓንቲ ጋንታ ኣጣይሹ 'ሎ።

ንቸልሲ ሓደ ንባዶ ዝሰዓረት ማንቸስተር ሲቲ መሪሕነት ሒዛ። ንክሪስታል ፓላስ 4-0 ዘፋነወት ማንቸስተር ዩናይትድ እውን ደረጅኣ ኣውሒሳላ።

ቶተንሃም ንሃደርስፊልድ 4 ን 0 ኣብ ዝሰዓረትሉ ፀዋታ ድማ ሄሪ ኬን ክልተ ሸቶታት ኣቑፂሩ። ኣርሰናል ን ብራይተን 2 ን 0 ኣፋንያታ።

በርንለይ ኣብ ልዕሊ ኤቨርተን ሓንቲ ሸቶ ኣቑፂራ ተዓዊታ እንትትወፅእ፡ ሊቨርፑል ምስ ኒውካስል ሓደ ንሓደ ማዕረ ተፈላልየን።

ዌስሃም ድማ ኣብ መዛዘሚ ፀዋታ ብዝረኸበታ ሸቶ ኣብ ልዕሊ ስዋንዚ ዓወት ቀኒዕዋ። ስቶክ ን ሳውዝኣምፕተን 2 ን 1፥ ዋትፎርድ ምስ ዌስትብሮም 2 ን 2፥ ከምኡ'ውን በርንማውዝ ምስ ሌይስተር ብዘይ ሸቶ ተፈላልየን።

ሓላዊ ማዕፆ - ኤደርሰን (ማንቸስተር ሲቲ)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ኤደርሰን ኣብ ሸውዓተ ፈላሞት ዝተሰለፈሎም ፀዋታታት ፕሪምይርሊግ ክልተ ሸቶታት ኣተኣናጊዱሎ።

ኤደርሰን ኣብ ዝተሰለፈሎም ቀዳሞት ሸውዓተ ፀዋታታት ፕሪምየርሊግ ክልተ ሸቶታት ኣተኣናጊዱ፤ ኣብ ዝሓለፉ ኣርባዕተ ፀዋታታት ድማ ናብኡ ዝበፅሓ ሓደገኛ ፈተነታት መጥቃዕቲ ኣድሒኑ።

ምስ ቸልሲ ኣብ ዝነበረ ግጥም፡ ብቕዓት እዚ ብራዚላዊ ሓላዊ ማዕፆ፥ ጋንትኡ ዳርጋ ተወሳኺ ተኸላኻሊ ተፃዋቲ ሒዛ ናብ ሜዳ ዝኣተወት የምስል ነይሩ። ኩዕሶ ዘድሕነሉ ዝነበረ ኩነታት ሰሓባይ ነይሩ።

ተኸላኻሊ - ማያ ዮሺዳ (ሳውዝኣምፕተን)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ማያ ዮሺዳ ሸቶ ብምምዝጋብ 75 ኩዓሳሱ እውን ብፅቡቕ ናብ ብፆቱ ኣስጊሩ

ማያ ዮሺዳ ሓንቲ ሸቶ ብምቑፃር 75 ፅቡቓት ኩዓሳሱ'ውን ንደቂ-ጋንትኡ ኣቐቢሉ።

ንጋንትኡ ማዕረ ትገብር ሸቶ ኣብ ልዕሊ ስቶክ ምቑፃሩ ድማ ዓብዪ ውፅኢት ነይሩ። ካብ ክፍሊ ምክልኻል ተበጊሶም ሸቶ ከቑፅሩ ዝኽእሉ ከም ዮሺዳ ዝበሉ ተፃወቲ ውሑዳት እዮም። በዚ ከይዲ ድማ እዩ ንጋንትኡ ሸቶ ዘርከበ።

ተኸላኻሊ - ጀምስ ታርኮውስኪ (በርንለይ)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ጀምስ ታርኮውስኪ ኣብዚ ዓመት ብሉፅ ምክልኻል ብምግባር ንግንትኡ ካብ ሸቶታት እናድሓነ ይርከብ

ጀምስ ታርኮውስኪ ኣብዚ ዓመት ፅቡቕ ብምክልኻል፥ ኣብ ልዕሊ ጋንትኡ ክቑፀራ ይኽእላ ዝነበራ 15 ፈተነታት ዓፅዩ። ክሳብ ክንድኡ ዝዓፀወ ቤን'ዩ።

ኣብዚ ዓመት ኣብ ዝካየድ ፀዋታ ክልተ ግዘ ኣብ ብልፅቲ ጋንታ ክሕረ ኪኢሉ። ጋንትኡ ምስ ሊቨርፑል ኣብ ዝገበረቶ ፀዋት ዝነኣድ ክእለት ኣርእዩ።

ተኸላኻሊ - ናቾ ሞንሪል (ኣርሰናል)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ናቾ ሞንሪል ሸቶ ኣሰልጣኒ ኣርሰን ቨንገር እምነት ዘሕድሩሉ ተፃዋቲ እንትኸውን ኣብ ፕሪምየርሊግ ሸቶ ከየቑፀረ ነዊሕ ፀኒሑ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ድማ ንጋንትኡ ሸቶ ኣመዝጊቡ

ናቾ ሞንሪል ኣብ ዝተሰለፈሎም 135 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ሽቶ ኣቑፂሩ ኣይፈልጥን። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ግን ኣርሰናል ኣንፃር ብራይተን ኣብ ዝነበራ ፀዋታ እንትትስዕር፡ ፈላመይቲ ሸቶ ንሱ ኣቑፂርዋ።

ሞንሪል እንትፃወት ክሪኦ ከለኹ ህይወቱ ካብ ኩዕሶ እግሪ ፈሊኻ ዝረአ ኣይመስልን። ብዘሓት ካብ ጋንታ ኣርሰናል እንትሰነዩ ንሱ ግን ፀኒሑ፡ ደጋጊመ ፀዋትኡ ምርኣየይ ድማ ንምንታይ ክፀንሕ ከምዝኸኣለ ተገንዚበ። ውፉይነት እቲ ተፃዋቲ ፍሉይ እዩ።

ማእኸል - ኪራን ትሪፕየር (ቶተንሃም)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ኪራን ትሪፕየር ኣብ 2017 ንቶተንሃም እንትፃወት ሸሞንት ንሸቶ ዝበቕዓ ኩዓሳሱ ኣቐቢሉ

ኪራን ትሪፕየር ኣብ 2017 ጥራሕ ሸውዓተ ንሸቶ ዝበቕዓ ኩዓሳሱ ንደቂ-ጋንትኡ ብብቕዓት ኣቐቢሉ።

ናብታ ጋንታ እንትመፅእ ዓብዪ ሓላፍነት 'ዩ ተፀብይዎ፥ ብብቕዓት ድማ ይዓሞ'ሎ። ንጋንትኡ ኣብ ቀወምቲ ተፃወቲ እናተሰለፈ ብቕዓቱ ብዘመስክር መንገዲ እናተፃወተ ይርከብ።

ማእኸል - ፊሊፔ ኮቲንዮ (ሊቨርፑል)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ምስታፍ ካብ ዝጅምር ክሳብ ሕዚ 17 ሸቶታት ካብ ሓፁር ሓለዊ ማዕፆ ወፃኢ ዝነበራ ኩዓሳሱ ናብ ሸቶ ቀይሩ፡

ፊሊፔ ኮቲንዮ ኣብ ፕሪምየርሊግ እንግሊዝ ካብ ካልኦት ተፃወቲ ብዝበለፀ ካብ መስመር ሓላዊ ማዕፆ ወፃኢ ኩዕሶ ብምውቃዕ ብዝሒ ሸቶ ከምዝግብ ዝኸኣለ እዩ። ዘመዝገበን ሸቶታት ድማ 17 በፂሐን ኣለዋ።

ሊቨርፑል ደኣ እንታይ ኮይና? ንኒውካስል ብሰፊሕ ዓወት ክትወፅእ ትፅቢት እናተገበረላ ማዕረ'ያ ተፈላልያ። ኣብ ፊሊፔ ኮቲንዮ ልዑል ዝኾነ እምነት ድዩ ዘለዎም? እዚ ብራዚላዊ ተፃዋቲ ክፍሊ ማእኸል ዝነኣድ ምንቅስቓስ ገይሩ እዩ። ግንከ ክሳብ መዓስ ምስታ ጋንታ ክፀንሕ ይኸውን?

ማእኸል - ማሩዋኔ ፌላኒ (ማንቸስተር ዩናይት)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ማሩዋኔ ፌላኒ ኣብዚ ዓመት ሰለስተ ሸቶታት ኣቑፂሩሎ፡ እዘን ሸቶታት ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ንጋንትኡ ካብ ዘመዝገበን ብሓንቲ ይበልፃ

ማሩዋኔ ፌላኒ ኣብዚ ዓመት ይካየድ ኣብ ዘሎ ግጥም ንጋንትኡ ሰለስተ ሸቶታት ኣቑፂሩሎ። ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ብድምር ካብ ዘመዝገበን ሸቶታት ድማ ብሓንቲ ወሲኹ።

ኣብ ጋንታ ማንቸስተር ክንድምንታይ ወሳናይ ምዃኑ ካብ ካልእ እዋን ንላዕሊ ክግንዘብ ዘኽኣለኒ ሃለዋቱ እዩ። ደገፍቲ'ታ ጋንታ እውን ነዚ ይፈልጡ እዮም። ነዚ ድማ ክኸውን ይኸእል ብስሙ ዝዝምሩ።

ንተፃዋቲ ድማ ካብዚ ንላዕሊ ሓቦ ዘስንቖ ነገር የለን።

ማእኸል - ኬቪን ዴ ብሩየን

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ኬቪን ዴ ብሩየን ኣብዚ ዓመት ንጋንትኡ ኣብ ዝተፃወተሎም ኣርባዕተ ግጥማት፡ ኣብ ኣርባዕተ ሸቶታት ብፅሒት ነይርዎ (ሓንቲ ሸቶ ኣቑፂሩ፡ ሰለስተ ናብ ሸቶ ዝተቐየራ ኩዓሳሱ ናብ ደቂ ጋንትኡ ኣቐቢሉ)

ኬቪን ዴ ብሩየን ኣብ ዝሓለፉ ኣርባዕተ ፀዋታት ኣብ ኣርባዕተ ሸቶታት ብፅሒት ኣለዎ። ሓንቲ ባዕሉ እንተቑፀራ ሰለስተ ድማ ካልኦት ንከቑፅርወን ብዝምቹ ኩነታት ኣቐቢሉ።

ኣብዚ ሕዚ እዋን ሲቲ ኣዝያ ከባድ ጋንታ ትኸውን ዘላ ትመስል። ዘጥቅዐሉ መንገዲ እውን ኣዝዩ ሰሓባይ እዩ።

ማእኸል - ቤን ዴቪስ (ቶተንሃም)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ቤን ዴቪስ ኣብ ዝተሰለፈሎም ትሸዓተ ፀዋታት ፕሪምየርሊግ ኣብ ሸውዓተ ሸቶታት ብፅሒት ኣለዎ (ሰለስተ ሸቶታት እንተቑፀር፡ ኣርብዕት ሸቶ ዝኾና ኩዓሳሱ ኣቐቢሉ)

ቤን ዴቪስ ኣብ ዝተሰለፈሎም ትሸዓተ ፀዋታት ፕሪምየር ሊግ ኣብ ሸውዓተ ሸቶታት ብፅሒት ኣለዎ (ሰለስተ ሸቶታት እንተቑፀር፡ ኣርባዕተ ንሸቶ ዝኾና ኩዓሳሱ ኣቐቢሉ)።

ቅልጡፍ ቅብብል ዝነበሮ ፀዋታ ቶተንሃም ሰሓባይ ነይሩ። ተሳትፎ ኩሉ ተፃዋቲ'ታ ጋንታን ብቤን ዳቪስ ዝተቖፀረት ሸቶን ድማ ኣዝያ ውቅብቲ ነይራ።

ኣጥቃዓይ - ማርከስ ራሽፎርድ (ማንቸስተር ዩናይትድ)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ማርከስ ራሽፎርድ ናብ ዩናይትድ ካብ ዝፅምበር ንፈለማ እዋን ኣብ ሓደ ፀዋታ ክልተ ግዘ ንሸቶ ዝበቕዓ ኩዓሳሱ ኣቐቢሉ

ማርከስ ራሽፎርድ ናብ ዩናይትድ ካብ ዝፅምበር ንፈለማ እዋን ኣብ ሓደ ፀዋታ ክልተ ግዘ ንሸቶ ዝበቕዓ ኩዓሳሱ ኣቐቢሉ።

ንማታ ኣቐቢልዎ ንጋንትኡ ዝተመዝገበት ፈላመይቲ ሸቶ ንተኸላኻሊ ጋንታ ክሪስታል ፓላስ ጆኤል ዘሕረረት ነይራ። ሙሉእ ፀዋታ'ውን ንፓላስ ፈተና ኮይኑ ነይሩ። ንብቕዓት ራሽፎርድ ከምክን ብምሕሳብ ነዚ ተኸላኻሊ ሙሉእ ሓላፍነት ምሃብ ድኽመት ጋንታ ክሪስታል ፓላስ የርእይ።

ኣጥቃዓይ - ሃሪ ኬን (ቶተንሃም)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ሃሪ ኬን ኣብ ታሪክ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ፡ ካብ ሜዳኻ ወፃኢ ኣብ ዝግበሩ ተኸታተልቲ ሰለስተ ግጥማት፡ ክልተን ልዕሊኡን ሸቶታት ብምቑፃር ካብ ዲኒስ ቤካም ቀፂሉ ኣብ ካልኣይ ይስራዕ

ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣብ ልዕሊ ኣፖል ኒያኮስ ዘመዝገበን ሰለስተ ሸቶታት (ሃትሪክ)ን ኣብ ልዕሊ ሃደርስፊልድ ዘቑፀረን ክልተ ሸቶታትን ንሸልማት ባሎንደ'ኦር ዘብቀዕኦ ኣይኮናን ብዝብል ንዝለዓሉ ቅረታታት ተገንዚበለኹ። እዚ ግን ዘእምን ኣይኮነን።

ሃሪ ኬን የርእዮ ዘሎ ብቕዓት ጋረዝ ቤል ኣብታ ጋንታ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንዘርኣዮ ዝነኣድ ክእለት የዘኻኽረኒ'ሎ።