ምሕፃብ ኢድ
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ኢድኩም ንምሕፃብ ክንደይ ግዜ ይወስደልኩም?

ካብ ሰለስተ ኢንግሊዛውያን እቲ ሓደ፡ምግቢ ቅድሚ ምድላዉ ኢዱ ኣይሕፀብን። ካብ ሓሙሽተ ሰባት ሓደ ድማ፡ ናብ ሽቓቕ ድሕሪ ምኻድ ኢዱ ኣይሕፀብን።