ፈተና ምዘና ብቕዓት ዝተቓወሙ ተምሃሮ ካብ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲ ባህርዳር ክወፁ ተገይሮም

ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር Image copyright ተምሃሮ
ናይ ምስሊ መግለጺ ካብ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር ዝተባረሩ ተምሃሮ

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባህርዳር ኮሌጅ ቴክኖሎጂ፡ ንተምሃሮ ራብዓይ ዓመት ክፍሊ ትምህርቲ ምህንድስና ዝወሃብ ፈተና መረጋገፂ ብቕዓት (ሆሊስቲክ) ካብ ተምሃሮ ተቓውሞ ኣስዒቡ። እቲ ዩኒቨርሲቲ ካብ ቀፅሪ'ቲ ዩኒቨርሲቲ ንክወፁን ካሊእ ግልጋሎት ከይረኽቡን ምግባሩ ይአምን

ኣብቲ ኮሌጅ ተምሃሮ ክፍሊ ትምህርቲ ምህንድስና ዝኾኑ ልዕሊ 1400 ተምሃሮ፡ "እዚ ስርዓት ምዘና ግቡእ ኣይኮነን" ብምባሎም፡ ካብ ቀፅሪ እቲ ዩኒቨርሲቲ ንክወፁ ተገይሩ።

ብስልኪ ዘዘራረብናዮም ተምሃሮ እቲ ዩኒቨርሲቲ፡ "ነቲ ፈተና ንምድላው እኹል ግዜ ኣይተውሃበናን፣ እዚ ስርዓት ምዘና እውን ሓድሽን ኣግባብነት ዘይብሉን እዩ" ይብሉ።

ሽሙ ክገለፅ ዘይደለየ ተምሃሪ እቲ ክፍሊ ትምህርቲ፡ ፈተና ምዘና ብቕዓት ድሕሪ 5 መዓልቲ ከምዝወስዱ ብምልክታ ከምዝተነገሮምን፡ እዚ ድማ ንፈተና ቅድመ ምድላው ንምግባር እኹል ጊዜ ከምዘይኮነን ይገልፅ።

"ከም ኣብነት፡ ንተምሃሮ ሲቪል ምህንድስና፡ ፈተና መረጋገፂ ብቕዓት ካብ 26 ዓይነታት ትምህርቲ እዩ ዝወፅእ። ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ መዓልትታት ጥራሕ፡ 26 ዓይነታት ትምህርቲ ንምሽፋን ድማ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ።"

ካብዚ ብተወሳኺ ቅድሚ ሕዚ ተምሃሮ ካብ ዝምዘንሉ ዝነበሩ ዓይነት መመዘኒ ብቕዓት፡ ዝተቐየረ ምዃኑ ብምግላፅ ጥርዓኖም የስምዑ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ንቅድመ ምድላው ግምት ዘይሃበ ጊዜ ፈተና ምዘና

ቢቢሲ ዘዘራረቦም ተምሃሮ ከምዝሕብርዎ፡ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ስርዓት ምዘና፡ 'ብስርዓት ኣወሃህባ ውፅኢት' (ግሬዲንግ ሲስተም) ማለት እውን፡ ካብ 'A-F' እዩ ነይሩ።

ተምሃሮ ዝሓለፈ ዓመት 2009 ዓ.ም እውን፡ በዚ ስርዓት ምዘና እዚ እዮም ሓሊፎም። ሎሚ ግና እዚ መስርሕ እዚ ብምቕያር፡ ሓሊፉ/ወዲቑ (Pass or Fail) ብዝብል እዩ ተተኪኡ።

"እዚ ድማ ውፅኢት ፈተናና ትሕቲ 50% እንተኾይኑ፡ ብሓደ ዓመት ንድሕሪት ክንጉተት እዩ ዝገብር።" ብምባል ቅድሚ ሕዚ ግና፡ ውፅኢቱ 'F' ዘምፅአ ተምሃሪ እኳ፡ ናብ ልምምድ ብምውፃእ፡ ኣብ ቀፃሊ ዓመት ዳግማይ ክፍተን ይግበር ከምዝነበረ የረድኡ።

ሕዚ እቶም ተምሃሮ ዝርከብሉ ኩነታት

ልዕሊ 1400 ዝኾኑ ተምሃሮ ራብዓይ ዓመት ሲቪል ምህንድስና፡ ብመሰረት ዝወፀ መርሃ ግብሪ ፡ኣብ ዝሓለፈ 18 መስከረም ፈተና ክወስዱ ይግብኦም ነይሩ።

እዞም ተምሃሮ፡ ንፈተና ከምዘይኣትዉ ነቲ ዩኒቨርሲቲ ካብ ዘፍለጥሉ ግዜ ጀሚሩ ግና፡ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝረኽብዎ ዝነበሩ ግልጋሎት ምግብን መደቀስን ዝተቛረፀ እንትኸውን ፡ካብ ዝሓለፈ ሰኑይ ጀሚሩ ድማ፡ ካብ ቀፅሪ እቲ ዩኒቨርሲቲ ክወፁ ተገይሩ።

ኣብ ከተማ ባህርዳር ዘመድ ዘለዎም ናብ ኣዝማዶም ከይዶም፣ ገንዘብ ዘለዎም እውን መደቀሲ ሆቴል እንትካረዩ፡ ገሊኦም ድማ ኣብታ ከተማ ምስ ዝነብሩ መምሃራን ዩኒቨርሲቲ ይሓድሩ።

"ዘመድ ዘይብልና ግና ዋላ እኳ ኣብ ቤተክርስትያን እንተፅለልና፡ ካብ ዘለናሉ ቤተክርስትያን ወፂና ናብ ኣዝማድና ንክንኸይድ ፖሊስ እናገደደና እዩ።"ይብሉ።

Image copyright ተምሃሮ
ናይ ምስሊ መግለጺ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ባህርዳር ክፍሊ ትምህርቲ ምህንድስና ኣብ ቤክርስትያን ቅድስ ጊዮርጊስ ይድቅሱ።

እቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ መወዳእታ ውሳነ እስካብ ዘፍልጦም ናብ ዝኾነ ቦታ ከምዘይኸዱ ዝገልፁ እዞም ተምሃሮ፡ ትማሊ ሰሉስ ኣፅሊሎምሉ ካብ ዝነበሩ ኣዳራሽ ቤተክርስትያን ኣቡነ ገብረ-መንፈስ ቅዱስ፡ ፖሊስ ከም ዘውፀኦም ይዛረቡ።

ሕዚ ግና ኣብ ቀፅሪ ቤተክርስትያን ቅዱስ ጊዮርጊስ ምንፃፍ ኣንፂፎም ከምዘፅለሉ ንቢቢሲ ሓቢሮም።

ነበርቲ ከተማ ባህርዳር ድማ ካብ ህዝቢ ገንዘብ ብምትእኽኻብን ዓርሰ ፍቓደኛትት ብምትሕብባርን ምግቢ ብምስራሕ እናሓገዙዎም ምዃኖም ገሊፆም።

Image copyright ተምሃሮ ምህንድስና ዩኒቨርሲቲ ባህርዳር
ናይ ምስሊ መግለጺ ነበርቲ ከተማ ባህርዳር ምግቢ እንተዳልዉ

"እዚ ዩኒቨርሲቲ ደረጅኡ ዘይመጠነ ትምህርቲ ኣምሂሩ፡ካባና ብዙሕ እናተፀነበርቲ ከተማ ባህርዳር ምግቢ እንተዳለዉበየ እዩ" ብምባል ድማ መረረቶም ይገልፁ።

ዳይሬክተር ሳይንቲፊክ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ባህርዳር ዶክተር ንጉስ ጋቢዬ፡ "ንምፍታን ዝተወሃበና ግዜ ሓፂር እዩ' ዝብል ምኽንያት ተቐባልነት ከምዘይብሉ ይገልፁ።

"ዘመነ ትምህርቲ 20009 ዓ.ም ቅድሚ ምኽምባቱ፡ ብዛዕባ እዚ ፈተና ብምግላፅ፡ ተምሃሮ ዝተዳለወ ቅጥዒ ድሕሪ ምምልኦም'ዮም ናብ ስድርኦም ዝኸዱ" ይብሉ ዶክተር ንጉስ።

ካብዚ ብተወሳኺ፡ እዚ ስርዓት ምዘና፡ ቅድሚ ሕዚ እውን ከም ዝነበረ ዝገለፁ ዶክተር ንጉስ፡ እዞም ተምሃሮ ፈተና ንምፍታን ፍቓደኛታት ስለዘይኮኑ፡ ካብ ቀፅሪ እቲ ዩኒቨርሲቲ ንክወፁ ከምዝተገበረ ይዛረቡ።

"በጀት መንግስቲ ወፃኢ ዝኸውን ንስራሕ ጥራሕ እዩ። እዞም ተምሃሮ ንምፍታን ፍቓደኛታት ስለዘይኮኑ ድማ፡ ካብዚ ዩኒቨርሲቲ ምንም ግልጋሎት ከምዘይረኽቡ ብምፍላጥ፡ካብዚ ቀፅሪ'ቲ ዩኒቨርሲቲ ንክወፁ ገይርና። ድሕሪ እዚ ብሕጊ ኣካዳሚክ እዮም ዝዳነዩ። " ኢሎም ።

ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝፀሓፉ ዘለዉ ፅሑፋት ካብ ሓቂ ዝረሓቑ ከምዝኾኑን፡ በቲ ዩኒቨርሲቲ ዝተለወጠ ነገር ከምዘየለን ድማ ገሊፆም።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት