ሕማም ሸሮኽ ኣብ 2030 ንከብቅዕ ዝዓለመ ፈላማይ ዓለም-ለኻዊ ኣኼባ ይሳለጥ'ሎ

ንየመናዊት ህፃን ዝሕክሙ ዶካትር Image copyright EPA
ናይ ምስሊ መግለጺ ሕማም ሸሮክ ብምኽንያት ዝተበከለ ማይ የጋጥም

ሰበ-ስልጣን ትካላት ጥዕና ዓለም ኣብ 2030 ብሰንኪ ሕማም ሸሮኽ ዘጋጥም ሞት ብ90% ኣብ ምንካይ ንምዝርራብ ኣብ ፈረንሳይ ተራኺቦም።

ብሰንኪ ዝተበከለ ማይ ዝጋፋሕ'ዚ ሕማም ብነብሲ ወከፍ ዓመት ብብርኪ ዓለም ኣስታት 100,000 ሰባት ይቀትል።

ካብቲ ዘጋጥም ሞት እቲ ልዕሊ 10,000 ኣብ ኢትዮጵያ እንትኸውን፥ ብደረጃ ዓለም ኣብ ካልኣይ ትስራዕ።

መንግስታት ሃገራት፣ ትካል ጥዕና ዓለም፣ ትካላት ረድኤትን ለገስቲን ኣብዚ ጉዳይ ዘትዮም እንትረዳድኡ እዚ ንፈለማ እዋን እዩ።

እቲ ኣኼባ ክካየድ ዝኸኣለ የመን ብኸቢድ ለበዳ ሕማም ሸሮኽ ትህሰ ምህላዋ ስዒቡ ምዃኑ ይግለፅ።

ብሰንኪ ኣብታ ሃገር ዘሎ ኲናት፡ ፅሬት ምሕላው ኮነ ፅሩይ ማይ ምርካብ ስለዘፀግም ንምግፋሕ ሕማም ሸሮኽ ከም ምኽንያት ይለዓል።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ፅሬቱ ዝሓለወ ማይ ኣብ ምክልኻል ሕማም ሸሮክ ወሳናይ ግደ ኣለዎ

ልዕሊ 770,000 ሰባት በቲ ሕማም እንትልከፉ 2,000 ሞይቶም። ካብ ግዳያት እቶም ዝበዝሑ ህፃናት እዮም።

እቲ ብስፍሓት ዝረአ ለበዳ ኣዘራራቢ እንተኾነ'ኳ ከም ተርእዮ ዘጋጥሙ ግን ብቐፃልነት ይረኣዩ።

'ሕማም ኣብ ትሑት ደረጃ መነባብሮ ዝርከቡ ህዝብታት'

ሕማም ኮሌራ ንብኽለት ማይን መግቢን ስዒቡ ብባክተርያ ዝመፅእ ቅልጡፍን ተደጋጋምን ውፅኣት እዩ።

ፅርየት ኣብ ዘይተሓለወሉ ኩነታት ብቕልጡፍን ኣብ ዝሓፀረ ግዜን ክጋፋሕ ይኽእል።

እዚ ሕማም ንምክልኻሉ ቀሊል እዩ። ሰብነትና ሕፅረት ፈሳሲ ከየጋጥሞ ዝሕግዝ ጨው ምጥቃም፥ ቀረብ ፅሩይ ማይ ምህላው ከምኡ'ውን ፅርየቱ ዝሓለወ ሽቓቕ ምጥቃም መከላኸሊ መንገዲታት እዮም።

ኮይኑ ግን ትካል ጥዕና ዓለም ከምዝሕብሮ ብደረጃ ዓለም ኣስታት ክልተ ቢልዮን ሰባት ንሕፅረት ቀረብ ፅሩይ ዝስተ ማይ ዝተሳጥሑ እዮም። እዚ ድማ በቲ ሕማም ብቀሊሉ ክጥቅዑ ይገብሮም።

ድኹም ስርዓተ ጥዕናን ብኣጋ ዘይተነፀረ ለበዳን እቲ ሕማም ብስፋሓት ንክጋፋሕ ምኽንያታት ከምዝኾኑ ኤጀንሲ ጥዕና ውድብ ሕቡራት ሃገራት የመልክት።