መሃዝቲ ቢቢሲ፡ ህይወት ህፃን ዘድሕን
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ሕማም ነድሪ ሳምቡእ፡ ህፃናት እኹል ኣየር ከይስሕቡ ይገብር።

ዘገልገሉ ናይ ሻምፖ ጥርሙዝ፣ ቱቦታት ላስቲክ፣ማይን፡ ህይወት ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ህፃናት ዓለም ከድሕን ይኽእል ዶ? ባንግላዲሻዊ ዶክተር ሞሓመድ ጆባየር ቺሲቲ፡ ብሕማም ነድሪ ሳንቡእ ምትንፋስ ንዘይኽእሉ ህፃናት፡ እትሕግዝ መሳርሒት ምሂዞም ኣለዉ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት