ግዙፍ ሓምለዋይ ሕዛእቲ ኣፍሪቃ
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ኣፍሪቃ ንምንታይ ግዙፍ ሓምለዋይ ሕዛእቲ ትግርብ?

11 ሃገራት ኣፍሪቃ፡ ካብ ምብራቕ እስካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝሽፍን ግዙፍ ሓምለዋይ ሕዛእቲ እናገረባ እየን።እዚ ሕዛእቲ ኣብ ትሕቲ ደቡባዊ ክፋል ኣፍሪቃን ምድረበዳ ሰሃራን ይርከብ። ዕላማ እዚ መደብ፡ ምድረበዳ ብምልማዕ፡ ፅዕንቶታት ለውጢ ከባቢ ኣየር ምቅላስ እዩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት